Prvi zasavski ne zakonu o srednji Savi

Zasavci v predlogu zakona o gradnji srednjesavske verige HE pogrešajo lokalne projekte.

Objavljeno
30. junij 2017 16.14
Polona Malovrh
Polona Malovrh

Trbovlje − Zakon o srednji Savi, z uradnim nazivom Zakon o načinu izgradnje infrastrukture in pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save bo treba »še na precej mestih revidirati«, preden ga bo obravnaval državni zbor, je za Delo po tretji izredni seji Razvojnega sveta zasavske regije (RSZR) dejal predsedujoči Matjaž Švagan, sicer zagorski župan.

Predlog zakona je, kot smo že poročali, nastal na pobudo Desusovega poslanca iz Zasavja Ivana Hrška, Zasavci pa z njim v sedanji obliki in vsebini niso zadovoljni, ker nabor projektov zasavskega gospodarstva in lokalnih skupnosti ni sestavni del zakona. In teh projektov ni malo: od kolesarskih poti do urejenih brežin in prometne infrastrukture. »Zasavci si ne želimo 'kanjonskih' hidroelektrarn, ampak da skupaj z energetskimi objekti dobimo tudi urejeno državno in lokalno infrastrukturo,« je odločen Švagan. Dokler v zakonu ne bodo upoštevani predlogi popravkov in dopolnitev lokalnih skupnosti in Odbora za razvoj energetike v Zasavju, toliko časa zakon ne more in ne sme v državni zbor.

Če je še pred nekaj leti veljala obljuba, da bo koncesijo na srednji Savi dobila družba s sedežem v Zasavju Sresa, ki nikoli ni zaživela drugače kot na papirju, so zdaj stališča precej drugačna. »Nobenih zadržkov nimam, da podpremo tistega koncesionarja, ki ima denar in izdelan terminski plan, da gradnja čim prej steče. Vemo pa, kdo je v tem trenutku finančno toliko sposoben: to je HESS, Hidroelektrarne na spodnji Savi. Naj torej srednjo Savo gradi tisti, ki ima znanje in ki zmore − in ki bo pripravljen sodelovati tudi z zasavskimi družbami.«

Sreso so ustanovili leta 2011 trije družbeniki: HSE s 60-odstotnim deležem, Savske elektrarne Ljubljana s 30-odstotnim in Gen Energija z desetodstotnim deležem.

V preteklosti na 400 milijonov evrov ocenjena gradnja prvih treh v nizu načrtovane srednjesavske verige (HE Suhadol, Trbovlje, Renke) predstavlja daleč največji razvojni projekt v regiji v zadnjih letih. Zato RSZR zakona v parlamentarni proceduri ne pričakuje prej kot na jesen.