Razrešeni notar tovornjak s papirji nekdanjih strank parkiral pred notarsko zbornico

Njegova notarska pisarna je bila ena največjih v državi. Ali je njegovo neprimerno ravnanje z arhivom tudi kaznivo, bodo še ugotavljali.
Objavljeno
13. avgust 2018 11.55
Posodobljeno
13. avgust 2018 18.46
Notarska zbornica bo o uvedbi disciplinskega postopka zoper Sikoška odločila v 30 dneh, je napovedala njena predsednica Sonja Kralj. FOTO: Blaž Samec
Notarja Jožeta Sikoška, znanega kot hišnega notarja stranke SDS, še zlasti kot podpisnika dvomljive pogodbe med stranko in njeno posojilodajalko Dijano Đuđić, je pravosodno ministrstvo razrešilo v sredo, saj je ugotovilo, da je bil lani pravnomočno obsojen na pogojno zaporno kazen osmih mesecev.

Sporno je bilo tudi njegovo ravnanje oziroma zloraba položaja pri overitvi omejene pogodbe, vredne 450.000 evrov. Računsko sodišče je ugotovilo, da je bila ta zaradi prevelikega zneska nezakonita. Ministrstvo za pravosodje je zanikalo, da je do razrešitve notarja prišlo zaradi njegove vloge pri najemu spornega posojila. »Nosilni argument za razrešitev je bila pravnomočna sodba iz leta 2015 zaradi storitve kaznivega dejanja pomoči pri storitvi hujše (kvalificirane) oblike kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic po prvem in drugem odstavku 244. člena kazenskega zakonika,« so pojasnili na ministrstvu.

Ministrstvo za pravosodje je v današnjem odzivu prvič podrobneje pojasnilo razloge za razrešitev nekdanjega notarja. Pri vpogledu v dokumentacijo so namreč ugotovili, da je bil Sikošek za notarja v letu 2006 imenovan po starem postopku, ki ni zahteval preverjanja strokovne usposobljenosti s strani strokovne komisije. V odzivu so prav tako pojasnili, da so bili leta 2017 seznanjeni s pravnomočno obsodbo, ki jo je Sikošku izreklo Okrožno sodišče v Kranju. Zaradi obsodbe je ministrstvo januarja začelo postopek razrešitve notarja, saj so ugotovili, da notar »ni vreden javnega zaupanja za opravljanje notariata, zaradi česar več ne izpolnjuje z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje notariata.«

»Stranke bomo čim prej obvestili o stanju njihovih zadev in o njihovem nadaljevanju. Začasni prevzemnik arhiva je Jernej Jeromen,« je napovedala Sonja Kralj, predsednica notarske zbornice. Poleg njega bodo posle prevzeli še  notarji Irena Florjančič Cirman, Uroš Kos, Nada Kumar, Bojan Podgoršek in Magda Poljšak Derganc.

Zbornica bo stranke o novostih obveščala prek spleta, lahko pa se nanjo obrnejo tudi po e-pošti ali telefonu. Pomembno je, da ji sporočijo nujnost zadeve in vse z njo povezane relevantne podatke. Aktualne zadeve – izjema so posli s hipotekami – lahko brez posebnega pooblastila prenesejo h kateremkoli notarju v državi. Vse druge bodo arhivirali.


Notar, ki mu funkcija preneha, mora po zakonu svoj arhiv predati notarski zbornici, kar je Sikošek storil v četrtek. Zaradi načina, ki odstopa od dosedanjih navad in ki je v nasprotju z zakonom o notariatu, je pred novinarje danes stopila njena predsednica Sonja Kralj.

Pojasnila je, da so na zbornici 23. julija prejeli obvestilo pristojnega ministrstva o njegovi razrešitvi. Ta je postala dokončna 7. avgusta, takoj po tem pa so na zbornici začeli aktivnosti, da bi zavarovali interese njegovih nekdanjih strank. Navedbe predsednice Notarske zbornice so potrdili tudi na ministrstvu za pravosodje. 
Za potrebe prevzema njegovega arhiva so imenovali tričlansko komisijo in določili prevzemnika, ki bo delno ali v celoti arhiviral njegove listine, dokler ministrstvo na Sikoškovo mesto ne bo imenovalo novega notarja.

70.000 spisov je obsegal Sikoškov arhiv.


Sikošek jih je 7. avgusta zvečer obvestil, da jim bo naslednjega dne izročil arhiv. Prevzem, ki je po besedah predsednice notarske zbornice »odstopal od dosedanjih standardov«, je bil dan kasneje. Pojasnila je, da je arhiv naložil na tovornjak, ki je bil nekaj časa parkiran pred sedežem notarske zbornice na Tavčarjevi. Koliko časa in kaj točno je bilo v njem, predsednica ni znala povedati, saj ga ni videla na lastne oči.

Z varnega na varno
Prevzem notarskih arhivov ponavadi poteka na sedežu notarske pisarne, od koder gradiva prenesejo na varno, ustrezno opremljeno lokacijo. Notarska zbornica ima za hrambo sklenjeno pogodbo z novomeškim podjetjem Mikrografija. Zakon natančnega postopka prevzema ne določa.


Do izročitve je nato, namesto na sedežu Sikoškove pisarne na Bravničarjevi ulici, kot je pri takšnih notarskih primopredajah običajno, potekal na Litostrojski 44B. Čeprav so na zbornici zahtevali popis zbrane dokumentacije, je notar dejal le, da arhiv izroča takšen, kakršen je. Kaj točno je v 599 škatlah, ki jih je pustil za seboj, ni hotel pojasniti.

O njegovem ravnanju so obvestili ministrstvo, policije za zdaj ne.

Na današnje izjave prve med notarji se je popoldne v izjavi za javnost odzval Sikošek ter zapisal, da je bil arhiv vselej varovan s standardi, ki se zahtevajo za notarske arhive. Poudaril je, da predpisi nikjer ne določajo, da mora bivši notar po prenehanju dejavnosti ohraniti zaposlene in poslovne prostore, da bi zbornica lahko »udobno opravljala primopredajo v tujih prostorih, in to poljubno dolgo časa«.
 
In čeprav je zbornico večkrat tako pisno kot tudi po telefonu pozval, naj mu sporoči kako ukrepati glede izročitve, tega ni storila, še trdi Sikošek.
 

Vsi posli v e-obliki


Notarji od danes opravljajo popis njegove dokumentacije. Ali se pri tem »sila zahtevnem logističnem prevzemu«, kot ga je poimenovala Sonja Kralj, kaj izgubilo, bodo preverili z vpogledom v elektronski vpisnik, v katerem vodijo vse zadeve. Pričakujejo, da jih bodo o morebitnih manjkajočih zadevah obvestile tudi njegove stranke.

V začetku meseca so na zbornici sicer prejeli predlog pravosodnega ministrstva po uvedbi disciplinskega postopka zoper nekdanjega notarja, o čemer bodo odločili v 30 dneh. Za zdaj še ni jasno, ali je odločba ministrstva pravnomočna, saj se lahko Sikošek nanjo pritoži. Da bo to storil je že večkrat napovedal.