Rdeči avtomobil povozil mestni marketing

Zasedba pešcem namenjenih javnih površin z reklamami je v nasprotju s strategijo starega središča Celja.

Objavljeno
16. avgust 2017 20.30
Brane Piano
Brane Piano
Celje – V stekleni kletki med železniško postajo in starim mestnim jedrom na Krekovem trgu, značilni pred nekaj leti urejeni celjski veduti, stoji rdeč terenski avtomobil. Namesto pogleda na staro mesto in talni vodomet sredi trga se obiskovalcu, ki v Celje prispe z vlakom, tako pred očmi pojavi reklama nekega celjskega trgovca z avtomobili.

»Turist najprej zagleda eksponat mesta – avtomobil v stekleni kletki! In to v mestu z najbogatejšo zgodovino v Sloveniji,« opozarja meščanka, ki ne želi biti imenovana. »Z avtomobili v starem mestnem jedru je že decembra lani začel občinski Zavod Celeia, zdaj pa javni prostor na pešpoteh prodaja kar mestna občina sama,« dodaja Andrej Dušan Pavlin, predsednik sveta Mestne četrti (MČ) Center Celje. Nanj se s pritožbami obračajo Celjani, svet MČ sprejema sklepe in pisari na občino. A vse zaman.

Pavlin opozarja, da je takšno ravnanje občine v nasprotju z njenim odlokom o cestah in cestnoprometni ureditvi, po katerem mora pristojni organ občine pred izdajo dovoljenja za zasedbo javne prometne površine pridobiti mnenje mestne četrti. »Nič nas niso vprašali, na naša vprašanja in predloge, da bi takšnih reklam ne postavljali na najprestižnejše mestne lokacije, pa nam, če sploh, odgovarjajo vzvišeno,« se jezi Pavlin.

Pokroviteljstvo odgovornih

Vodje Oddelka za okolje, prostor in komunalo na MO Celje Dušana Slapnika nam včeraj ni uspelo priklicati. A iz dopisov, ki smo jih pridobili, je njegovo stališče jasno. »Različne vloge za koriščenje javnih površin bodo oddane tudi v prihodnje, nanje bomo tvorno odreagirali,« je pisal mestni četrti. Obenem je Pavlinu pokroviteljsko svetoval: »Predlagam, da svojo pozitivno energijo raje usmerite v podajanje in presojo nekaj konkretnih mikrolokacij v mestu, ki bi bile za vaš vizualni občutek najprimernejše za tovrstne ali drugačne predstavitve tehničnih novosti, ki jih prinaša hiter tehnični razvoj sodobnega sveta. Opozoriti želimo, da bo takšna praksa ostala nespremenjena tudi v prihodnje.« Slapnik očitno meni, da so predsednik, vodstvo MČ in Celjani, ki jih oglaševanje na najlepših mestnih lokacijah moti, hudo za časom.

Zasedba javnih površin, namenjenih pešcem, z reklamami, je poleg tega v nasprotju s strategijo razvoja starega mestnega jedra, ki jo je mestni svet potrdil leta 2015. Strategija za tako imenovani mestni marketing priporoča oglaševanje mestne ponudbe na plakatih zunaj mestnega središča, nikjer pa ne priporoča prodaje javnih površin v mestnem jedru za oglaševanje »svetovnih tehničnih novosti«, kakršne so po Slapnikovem prepričanju novi modeli avtomobilov.

Odpraviti sum korupcije

Pavlin je včeraj spet pisal Dušanu na MO Celje: »Del mojega dopisa, da je zadeva okoli obeh pogodb za razstavljanje avtomobila netransparentna in predstavlja visoko tveganje za sum korupcije, ste imenovali za žaljivega.« Ker se Slapnik ni pozanimal, zakaj Pavlin omenja takšno možnost, bo primer poskušala raziskati mestna četrt, o čemer bodo odločali na prihodnji seji sveta. »Verjetno bomo zahtevali vpogled v pogodbe, ki so javnega značaja,« napoveduje Pavlin.