Romom grozi rušenje in preselitev

Zadruga želi zemljišče prodati, Rome pa preseliti v sosednje občine, zaradi česar je potekal v četrtek na uradu za narodnosti krizni sestanek.

Objavljeno
24. maj 2013 21.59
Bojan Rajšek, Litija
Bojan Rajšek, Litija

Škocjan – Rome v naselju Dobruška gmajna skrbi, da bo načrtovana gradnja čistilne naprave povod za rušenje njihovih nelegalnih bivalnih prostorov, v katerih živijo že nekaj desetletji. Lastnica zemljišč Kmetijska zadruga (KZ) Krka bo namreč vztrajala pri preselitvi Romov na drugo lokacijo.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je marca izdalo sklep o sofinanciranju projekta z imenom Komunalna ureditev poslovne cone GTC Škocjan. Naložba bo stala 2,8 milijona evrov in ga bo z dobrim milijonom evrov sofinanciral tudi Evropski sklad za regionalni razvoj. Vsi objekti skupaj s čistilno napravo za 1800 populacijskih enot, vodovodom, kanalizacijo in dovozno cesto morajo biti zgrajeni do konca prihodnjega leta, zato namerava škocjanska občina začeti graditi že poleti.

Pričakuje pomoč države

Župan Jože Kapler je za Delo povedal, da zaradi gradnje čistilne naprave, ki bo služila gospodarski coni, ne bo porušena nobena romska hiša, a hkrati ni izključil preselitve romskega naselja na drugo zemljišče, ker to pričakuje večinski lastnik zemljišč KZ Krka, saj njihova zasedajo Romi. Pravi, da občina primernega zemljišča za Rome nima, zato pričakuje pomoč države, saj Romi po večini živijo na parcelah, ki so skladno z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) iz leta 2007 določena za gradnjo gospodarsko-tehnološkega centra (GTC). Na to temo je bil v četrtek na uradu za narodnosti krizni sestanek s predstavniki pristojnih ministrstev, policije in romskimi združenji. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bo zdaj preverilo podatke, ali je območje res zazidljivo. Na sestanku so se pojavile tudi informacije o vaških stražah v Dobruški vasi, a jih je Kapler za Delo zanikal, kakor tudi predsednik Regijskega civilne iniciative za reševanje romske problematike Silvo Mesojedec.

Direktor KZ Krka Jure Vončina je za Delo povedal, da bo zadruga vztrajala pri preselitvi Romov na drugo lokacijo, saj nameravajo parcele v Dobruški gmajni prodati avstrijskemu investitorju. Zaveda se, da problem čez noč ni rešljiv, a hkrati opozarja, da jih tuji kapital ne bo čakal več let. Po naših informacijah naj bi za 10.113 kvadratnih metrov zemljišč iztržili 700.000 evrov. »Z odprodajo zemljišč bomo rešili likvidnostne težave,« je povedal Vončina, ki je občini že ponudil nadomestna zemljišča za Rome. Kje se ta nahajajo, ni hotel razkriti. Neuradno naj bi bila v občini Šentjernej in Šmarješke Toplice. Vončina se bo prihodnji petek sestal s poslanko Tamaro Vonta.

Mesojedec pravi, da se bo morala država odločiti, ali bo legalizirala romsko naselje, ker tega občina sama gotovo ne bo storila, ali pa bo upoštevala predlog KZ Krka, ki želi v Dobruški gmajni prodati zemljišča za gradnjo GTC, kar pomeni razvoj in nova delovna mesta ter Rome naseliti na novo primernejšo lokacijo.

Varuh človekovih pravic je škocjansko občino opozoril, da je urejanje romskih naselij določeno v Nacionalnem programu ukrepov za Rome 2010–2015. Ta predvideva pravno in komunalno ureditev obstoječih naselij in ne omogoča preselitev obstoječega romskega naselja.