Rudniško zlato jajce naprodaj za drobiž

Zaloge peska vredne 3,5 milijona evrov, RTH pa kamnolom prodaja za 125 tisočakov.

Objavljeno
19. junij 2015 21.56
Polona Malovrh, Trbovlje
Polona Malovrh, Trbovlje

Prodaja preostanka rudniškega premoženja je med zasavskimi gradbinci, ki jim je uspelo preživeti krizo, sprožila novo bitko za obstoj. Dobil jo bo, komur bo uspelo kupiti opuščeni kamnolom Vode v Trbovljah. Lastnik, Rudnik Trbovlje-Hrastnik (RTH), ga na razpisu ponuja za drobiž.

To pomeni tridesetkrat manj, kot so vredne zaloge peska, a države to ne zanima. Zakaj bi bil opuščen rudniški kamnolom Vode, ki ga RTH prodaja za izhodiščno ceno 125.000 evrov, tako zanimiv, da se na njem lomijo zasavska gradbena kopja?

Bistvo se skriva v njegovi sanaciji oziroma rekultivaciji v obliki etaž, ki bo novemu lastniku navrgla še približno 600.000 kubičnih metrov materiala. »To so količine, ki po projektih pomenijo kar za osem let izkoriščanja kamnoloma,« trdi Franjo Skušek iz S-Proma, enega manjših zasavskih gradbincev in lastnikov betonarne, locirane na zemljišču RTH, pod vznožjem kamnoloma Vode in zato zainteresiranega za njegov odkup.

SDH brez komentarja

Ob upoštevanju najbolj ugodnih prodajnih cen peska, ki so od šest do sedem evrov za kubični meter, sanacija kamnoloma Vode pomeni posel, vreden od 3,6 do 4,2 milijona evrov. Idealna priložnost za unovčenje tolikšnih količin bo gradnja srednjesavske verige.

Začetek se že leta odmika, po zadnjih podatkih pa jo država načrtuje po letu 2020. Četudi pri izhodiščni ceni za kamnolom upoštevamo še na 210.000 evrov ocenjene stroške sanacije, ki jo je RTH v srednjeročnem programu zapiranja predvidel v obdobju med letoma 2012 in 2014, a nikoli realiziral, se bo posel nekomu še vedno zelo izplačal: zaslužek bo namreč še zmeraj desetkrat višji od stroškov.

Prvotno je bil po zakonu dokončno sanacijo kamnoloma Vode dolžan izvesti RTH. Zdaj jo je preložil na kupca. Na Slovenskem državnem holdingu (SDH), ki je upravitelj premoženja RTH, pravijo, da nimajo informacij o posameznih prodajah, zato tudi domnevno negospodarne prodaje kamnoloma Vode niso hoteli komentirati. Direktor RTH Bojan Jelen, ki ima po navedbah SDH dokaj natančno definirane okvire za prodajo, pa je do ponedeljka odsoten.

Z dosedanjimi prodajami država zadovoljna

Soglasja o prodajnih postopkih dajejo nadzorniki RTH, SDH kot lastnik je o njih le obveščen. »Informacije o dosedanjih prodajah premoženja RTH in skupine RTH kažejo, da se premoženje prodaja po znatno višjih cenah od knjigovodskih ter tudi znatno bolje od okvirov v sporazumu o prestrukturiranju terjatev,« so za Delo povedali na SDH, medtem ko se prvi nadzornik RTH Jernej Vodeb na naše klice ni odzval.

Poslovnež Franjo Skušek oziroma njegov S-Prom, ki ga obvladuje prek londonske družbe SCM 13 Limited, ni neznano ime med slovenskimi gradbinci. V preteklosti so mu očitali prenekatero sumljivo poznanstvo (afera Orion, Samid Osmanović ...).

Leta 2013 je tik pred stečajnim postopkom od trboveljskega IBT Pin Investa kupil betonarno ob kamnolomu Vode in zemljišče najel pri RTH za dva tisočaka na leto. RTH s kamnolomom naj ne bi imel stroškov - niti z nadomestilom za stavbno zemljišče, saj naj bi te površine veljale za pridobivalne.

Bo AGM Nemec monopolist?

Skuškove navedbe o prodaji kamnoloma se po naključju ujemajo z anonimko, ki opozarja na domnevno vnaprej dogovorjeno kupčkanje med RTH in družbo AGM Nemec iz Sedraža. Ta ima v lasti kamnoloma v Hrastniku in Zagorju, bila pa naj bi tudi favorit za trboveljskega, kar bi ji zagotovilo popoln monopol.

Lastnica družbe AGM Nemec Maja Gerčer, ki je ponudbo za nakup že oddala in ki ve, da bo sanacija kamnoloma draga, zavrača očitke o monopolu, saj da je v bližnji okolici kar nekaj kamnolomov in betonarn. »Zbiranje ponudb je javno, na razpis se lahko prijavi kdorkoli. Edino merilo za izbor je najvišja cena,« pravi najpremožnejša Zasavka. Neuradno je za kamnolom ponudila dvakratnik izhodiščne cene, Skušek pa 315.000 evrov.

Skušek trdi, da je direktorja RTH že nekajkrat brez uspeha prosil za dogovor o predkupni pravici na zemljiščih kamnoloma. Jelenu očita, da je razpis objavil tik pred prvomajskimi prazniki in da mu je kot najemniku zagotavljal, da bo RTH dobil sredstva za sanacijo. »Naenkrat pa kamnolom prodaja. Na zemljiščih je za štiri do pet milijonov evrov hipotek, za katere pa naj bi imel RTH sporazum z bankami, ki omogoča izbris.« Iz razpisa je razbrati, da je res obremenjen s hipoteko, RTH pa se zavezuje, da bo ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe zagotovil notarsko overjena izbrisna dovoljenja.