S figo v žepu: obljuba denarja za Maribor in okolico

Maribor – Leto in pol od obljube takratne predsednice vlade Alenke Bratušek o 66 milijonih evrov pomoči gospodarstvu Maribora in okolici je tudi tukajšnji razvojni agenciji postalo jasno, da obljuba ni bila iskrena.

Objavljeno
28. januar 2015 21.44
Mnenja, 14.1.2015, Maribor
Urban Červek, Maribor
Urban Červek, Maribor
»Vprašanje je, ali so ta denar sploh imeli namen zagotoviti,« je včeraj v Mariboru povedala direktorica Regionalne razvojne agencije (RRA) Koroška Karmen Sonjak. Skupaj z direktorjem Mariborske razvojne agencije (MRA) Božidarjem Pučnikom sta opozorila na težave, ki jih imata njuni agenciji pri posredovanju obljubljene razvojne pomoči gospodarstvu v Mariboru in na Koroškem.

Po zdaj že znamenitem obisku delegacije vlade Alenke Bratušek v Mariboru junija 2013, ko je ta za zagon tukajšnjega gospodarstva in zmanjšanje brezposelnosti obljubila 66 milijonov evrov, je vlada oktobra 2013 sprejela program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico, ki vključuje mariborsko občino, pet sosednjih občin in tri občine koroške razvojne regije. Za posredovanje pomoči gospodarstvu so zadolžili omenjeni agenciji, ki pa po več kot letu dni od države še vedno ne dobita denarja.

»Nismo zadovoljni z izvajanjem programa pomoči regiji. Hočemo, da denar pride v to okolje, saj je to sveža kri,« je povedal Božidar Pučnik. Po njegovem mnenju na ministrstvu za gospodarstvo, ki mora potrditi vsak razpis, preden ga lahko objavijo, ni interesa, da bi bil program tudi izveden. Nekateri napovedani ukrepi zaradi dolgotrajnega potrjevanja v Ljubljani zamujajo, nekaterih pa jim sploh še ni uspelo izvesti. Po ugibanju Pučnika in Sonjakove država nikoli ni imela obljubljenega denarja, s čimer si je mogoče razlagati omenjeno zavlačevanje. Njihov sogovornik na ministrstvu za gospodarstvo je direktorat za gospodarski razvoj, ki ga vodi vršilec dolžnosti direktorja Marko Drofenik.

Leta 2014 sta MRA in RRA izvedli le program subvencioniranja obrestne mere, v katerem so podjetjem dodelili skupaj 472.000 evrov in program Podjetno v svet podjetništva, v katerem se je zaposlilo 13 ljudi. Niso pa izvedli programa, ki bi gospodarstvu najbolj pomagal in za katerega je tudi največ zanimanja, to so nepovratna sredstva za manjša začetna vlaganja. Razlog je ta, da ministrstvo in slovenski regionalni razvojni sklad nista omogočila vzpostavitve regijske garancijske sheme, ki je pogoj za izvedbo razpisa.

Ministrstvo za gospodarstvo si prizadeva, da bi bili sprejeti programi na problemskih območjih izvedeni »v največji možni meri«, so iz Ljubljane včeraj sporočili v odzivu na kritiko. »Po sprejetju rebalansa proračuna 2015 bo videti, koliko sredstev bo mogoče leta 2015 zagotoviti problemskemu območju Maribor s širšo okolico. Čim bo mogoče, bodo na problemskih območjih angažirana tudi razvojna sredstva EU.« V zvezi z regijskimi razvojnimi shemami pa pričakujejo, da bodo »preostala morebitna nerešena vprašanja rešena v najkrajšem možnem času«.

Karmen Sonjak je še opozorila, da nihče v državi sploh ne ve, koliko od obljubljenih 66 milijonov evrov je sploh prišlo do gospodarstva v Mariboru in na Koroškem. Vladni program o pomoči ima namreč več sklopov, med njimi so tudi davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje ter povračila plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost za nove zaposlitve, na enem mestu pa te številke niso zbrane.