Se je minister za zdravje prenaglil s podpisom?

Kompetence v zdravstveni negi: dokument, ki jih ureja, kliče po spremembah.

Objavljeno
10. september 2019 13.04
Posodobljeno
10. september 2019 15.33
V včerajšnjih Odmevih je minister za zdravje Šabeder že napovedal, da bo treba pravilnik dopolniti in smiselno preoblikovati pravila. FOTO: Blaž Samec/Delo
Ljubljana – Minister za zdravje Aleš Šabeder je maja, torej mesec in pol po nastopu položaja, podal soglasje k dokumentu o poklicnih kompetencah in aktivnostih v zdravstveni negi. Ta je prinesel toliko preglavic, da stroka zahteva njegov umik ali pa ministrovo glavo. Šabeder je zato že napovedal spremembe.

Urejanje poklicnih kompetenc v zdravstveni negi ima dolgo brado. Novela zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) je določila, da razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego v sodelovanju z zbornico zdravstvene in babiške nege in ob soglasju ministrstva za zdravje sprejme prenovljene poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni negi najpozneje v treh mesecih od uveljavitve zakona, torej do 17. marca 2018. Nekdanja ministra za zdravje Milojka Kolar Celarc in Samo Fakin sta s sprejetjem odlašala, Šabeder pa je klonil pod pritiski rokov, podpisal soglasje in si zategnil zanko okoli vratu.

Fakin je priznal, da kompetenc ni hotel podpisati, dokler ne bo znano, koliko srednjih in diplomiranih sester v državi sploh potrebujemo. Povedal je, da se je bal kolapsa sistema: »Kdo bo negoval bolnike, če bomo imeli v državi 80 odstotkov diplomiranih sester in le 20 odstotkov srednjih?« Tudi Silvana Popov, družinska zdravnica iz Makol, je ministra že po sprejetju dokumenta opozorila ne nevarnosti in nesmisle sprejetega dokumenta o kompetencah. Kako prav je imela, se je izkazalo zdaj, ko je treba zapisano tudi implementirati.image
Silvana Popov, družinska zdravnica iz Makol, je ministra že po sprejetju dokumenta opozorila ne nevarnosti in nesmisle sprejetega dokumenta o kompetencah. FOTO: Tadej Regent/Delo

 

Kršenje zakonodaje


Čeprav bi morale zdravstvene ustanove do 17. avgusta srednjim sestram, ki izpolnjujejo pogoje iz 38. člena ZZDej – njegov del so kompetence – ponuditi v podpis novo pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre in pogodbo o izobraževanju ob delu, nekaterim to še ni uspelo. Zapleta se, ker se ne ve, kako bodo po spremembah lahko organizirali delo. Zdravstveni tehnik, ki je na primer štiri leta delal na oddelku intenzivne nege, po novem ne bo več smel opravljati glavnine nalog. Čeprav se je v tem času vsega priučil, spadajo njegova opravila glede na sprejete kompetence v delokrog diplomiranih medicinskih sester. Takih in podobnih situacij je nešteto. V nekaterih bolnišnicah so se zato dogovorili, da delajo po starem, čeprav s tem kršijo sprejeto zakonodajo.

Zaradi nastalih razmer je koordinacija zdravniških organizacij od ministra za zdravje že pred dnevi zahtevala, naj ukrepa ali pa bodo zahtevali njegov odstop. Pravijo, da nova ureditev povzroča številne organizacijske težave v bolnišnicah, ponižuje srednje medicinske sestre in ustvarja razmere, ki niso varne za bolnike. Opozorila na morebitne težave prihajajo iz vseh bolnišnic po državi. »Pravilnik ni prinesel nič dobrega. Podražil je zdravstveno nego, hkrati pa jo je poslabšal,« je bil jasen Igor Dovnik iz strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov.

Trditve koordinacije, češ da dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege uničuje poklic srednje medicinske sestre, da povzroča kaos in onemogoča organizacijo dela, kakršna je bila pred sprejetjem tega dokumenta, so v zbornici zdravstvene in babiške nege (zbornici – zvezi) označili za zavajajoče in polne neresnic. »Dokument je pripravljen skladno s tem, kaj se izvajalci zdravstvene nege zadnjih 15 let učijo na posamezni stopnji izobraževanja, upošteva direktivi EU 2005/36/ES in 2013/55/EU o regulaciji poklica medicinske sestre, ki urejata tudi poklic zdravnika, zobozdravnika in babice. Nadalje dokument upošteva aktualne potrebe pacientov, je primerljiv z mednarodnimi smernicami razvoja ravni kompetenc v zdravstveni negi, ki so jih pripravila evropska in svetovna združenja, ter sledi usmeritvam Svetovne zdravstvene organizacije za področje zdravstvene nege,« so zapisali v sporočilu za javnost, ki ga objavljamo spodaj.

image
V včerajšnjih Odmevih je minister za zdravje Šabeder že napovedal, da bo treba pravilnik dopolniti in smiselno preoblikovati pravila, o katerih se že zdaj ve, da niso smiselna. FOTO: Blaž Samec/Delo

 

Napovedane spremembe


V včerajšnjih Odmevih je minister za zdravje Šabeder že napovedal, da bo treba pravilnik dopolniti in smiselno preoblikovati pravila, o katerih se že zdaj ve, da niso smiselna – kot je EKG, previjanje kroničnih ran, odstranjevanje šivov, zamenjava infuzije. »A moramo se vrniti v zgodovino, da bodo ljudje razumeli, kje je težava. S tem dokumentom nikomur ničesar ne odvzemamo, sam šolski program je že leta 1981 ukinil pridobivanje teh znanj v izobraževalnem procesu, zato z delovno skupino razmišljamo tudi o tem, da bi po več kot 30 letih vrnili v izobraževalni sistem tehnikov zdravstvene nege tudi ta znanja, ki jih ni. Zavedamo se, da so srednje medicinske sestre zelo pomembne v procesu zdravstvene nege,« je dejal minister.

Dodal je, da bodo spremembe uredili v mesecu ali dveh: »Težko rečem, kaj bo v tem vmesnem obdobju, upam, da ne bo težav. A tudi za popravo dokumenta potrebujemo nekaj časa.«

Na zbornici – zvezi so opozorili, da rešitev zagotovo ni odprava dokumenta, ki na podlagi znanja, ki ga posamezni profili danes pridobijo v izobraževalnem procesu, jasno in na mednarodno primerljivi ravni ureja razmejitev del izvajalcev zdravstvene nege.

Odziv zbornice – zveze na izjavo koordinacije zdravniških organizacij

Trditve Koordinacije zdravniških organizacij, da dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege uničuje poklic srednje medicinske sestre, da povzroča kaos in onemogoča organizacijo dela, kakršna je bila pred sprejetjem tega dokumenta, so zavajajoče in polne neresnic, obenem pa grobo posegajo v avtonomijo stroke zdravstvene nege. Dokument je pripravljen skladno s tem, kaj se izvajalci zdravstvene nege zadnjih 15 let učijo na posamezni stopnji izobraževanja, upošteva direktivi EU 2005/36/ES in 2013/55/EU o regulaciji poklica medicinske sestre, ki urejata tudi poklic zdravnika, zobozdravnika in babice. Nadalje dokument upošteva aktualne potrebe pacientov, je primerljiv z mednarodnimi smernicami razvoja ravni kompetenc v zdravstveni negi, ki so jih pripravila evropska in svetovna združenja ter sledi usmeritvam Svetovne zdravstvene organizacije za področje zdravstvene nege.
 
Zakon o zdravstveni dejavnosti nalaga zdravstvenim delavcem, da opravljajo delo v okviru svojih kompetenc in delokrogov, za morebitno preseganje kompetenc pa zaposleni nosijo tako strokovno kot odškodninsko in kazensko odgovornost. Zdravstveni delavci so namreč že bili kazensko odgovorni in obsojeni za kaznivo dejanje malomarnega zdravljenja ravno zaradi »samovoljnega« preseganja kompetenc. Tudi zato ne smemo dovoliti, da zaposleni presegajo kompetence, saj gre za njihovo pravno varnost.
 
Populistične navedbe, da srednja medicinska sestra od 17. avgusta 2019 naprej ne sme več izvajati posameznih aktivnosti, so neresnična, saj teh aktivnosti ne bi smela opravljati že vse od leta 1981, ko se je spremenil izobraževalni sistem, ki jih za te aktivnosti ni več usposabljal. Preseganje kompetenc in njihovo nerazumevanje na strani zdravniškega ceha jasno kaže primer* kompetence izpiranja ušes, ki jih v nekaterih javnih zavodih po naročilu zdravnika samostojno izvajajo celo tehniki zdravstvene nege, kljub temu, da je to izključno kompetenca zdravnika.
 
Zbornica – Zveza že 15 let opozarja na pomanjkanje vseh profilov v zdravstveni negi in se zavzema za povečanje števila vseh profilov od bolničarja negovalca, tehnikov zdravstvene nege/srednjih medicinskih sester do diplomiranih medicinskih sester s ciljem zagotavljanja za pacienta strokovne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave. Najmanj nenavadno je, da imamo danes zaposlene posameznike z na primer štiriletno delovno dobo, ki imajo srednješolsko izobrazbo in samostojno opravljajo dela diplomiranih medicinskih sester.
 
Prepričani smo, da že ob upoštevanju navodil in smernic zdravstvene nege, ki so določene v dokumentu poklicnih kompetenc in aktivnosti iz leta 2008 in so del kolektivne pogodbe za zdravstveno nego, do organizacijskih problemov, ki se pojavljajo v posameznih zdravstvenih zavodih, ne bi prišlo. Organizacijske težave v posameznih zavodih so posledica dolgoletnega neustreznega kadrovanja, neupoštevanja smernic in kompetenc stroke zdravstvene nege in ne implementiranega dokumenta. Ta jasno razkriva anomalije zdravstvenega sistema, ki jih je treba rešiti. Še več – razkriva neupoštevanje zakonodaje o delokrogih in pristojnostih zdravstvenih delavcev ter dokazuje, da so se dosedanji ministri za zdravje ukvarjali zgolj z eno poklicno skupino, pozabili pa, da zdravstvene storitve izvajajo zdravstveni delavci različnih poklicnih skupin, ki se srečujejo z vedno bolj zahtevno zdravstveno obravnavo, večjimi pričakovanji pacientov in povečanjem obsega storitev.
 
Rešitev zagotovo ni odprava dokumenta, ki na osnovi znanja, ki ga posamezni profili danes pridobijo v izobraževalnem procesu, jasno in na mednarodno primerljivi ravni ureja razmejitev del izvajalcev zdravstvene nege. Zbornica – Zveza že sedaj in bo tudi v prihodnosti pri reševanju problemov tvorno sodelovala.
 
Sprašujemo se, ali so aktivnosti sindikata Fides, ki grobo posega v drugo avtonomno stroko, res skrb za stroko zdravstvene nege, za srednje medicinske sestre ali gre le za ohranitev razpolaganja z vrečo denarja, s katero so do sedaj finančno in pravno varstvo zagotavljali le svoji poklicni skupini. Ali gre samo za poizkus odstranitve ministra, ki se zaveda, da zdravstvene storitve izvajajo različne zdravstvene stroke in v središče postavlja pacienta in ne posameznih interesov?
 
*Razvidno iz strokovnih nadzorov regulatorja zdravstvene nege


Odziv koordinacije zdravniških organizacij

Spoštovani gospod minister,

Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, Sindikat Fides in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije vas vljudno pozivamo k razmisleku o posledicah, ki jih prinaša vaše soglasje k dokumentu RSKZBN in Zbornica – Zveza z naslovom Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege (v nadaljevanju: poklicne kompetence). To soglasje ste s svojim podpisom dali 16. 5. 2019.

Dokument vodi v napačno, bolnikom škodljivo smer. Dovolite, da to utemeljimo s sledečimi trditvami:

1. Zdravstvena nega ne predstavlja samostojnega stebra v izvajanju zdravstvenih storitev. Dokument poklicne kompetence ne upošteva dejstva, da so za postopke zdravljenja odgovorni le zdravniki, da torej pacienti prihajajo k zdravnikom, ki v proces zdravljenja po lastni strokovni presoji vključijo tudi zdravstveno nego. Zdravstvena nega ne more predstavljati avtonomije v sistemu zdravstva. Dokument poklicne kompetence grobo vstopa v delokrog zdravnika, ob tem pa ne nosi nobene odgovornosti.

2. Dokument posredno vodi v ukinitev poklica srednje medicinske sestre/zdravstvenega tehnika, na katerem sloni nega naših bolnikov. Določa, da lahko npr. spira ušesa, pobira kožne šive po operaciji, snema EKG in podobno le oseba, ki mora za to, če sledimo dokumentu, imeti fakultetno izobrazbo. Dokument, ki utrjuje pot fakultetnemu študiju DMS, nam vzbuja resne in utemeljene pomisleke glede vsebine študijskega programa. Če so do sedaj te storitve po naročilu zdravnika kompetentno opravljale srednje medicinske sestre/zdravstveni tehniki, je vprašljiva vsebina fakultetnega študijskega programa za DMS!

3. Zdravniki oziroma zdravniške organizacije nismo sodelovale pri pripravi dokumenta poklicne kompetence, izdanem maja 2019. Zdravniki nasprotujemo predvidenemu razmerju med diplomiranimi in srednjimi medicinskimi sestrami 80:20 v korist diplomiranih, ker jih v tolikšnem obsegu za sodelovanje pri delu z bolniki ne potrebujemo. Potrebujemo sposobne in empatične srednje medicinske sestre, za upravljanje z viri za nego pa po naši oceni zadostuje 20 odstotni delež diplomiranih sester na bolniških oddelkih.

4. Zdravniške organizacije podpiramo študij na visokih strokovnih šolah za zdravstveno nego. Slovenija med razvitimi državami prednjači pri deležu prebivalstva v tretjem življenjskem obdobju in povpraševanje po tek storitvah kliče k državni in k zasebni iniciativi. V Sloveniji potrebujemo DMS za boljšo obravnavo starostno oslabelih in drugače nemočnih ljudi za nego na domu, za paliativno oskrbo, za širitev mreže domov za ostarele, za medgeneracijsko pomoč, za številne preventivne dejavnosti in za dejavnosti, ki sodijo v resor Ministrstva za delo, družino in enake možnosti.

Zdravniške organizacije odločno nasprotujemo, da se DMS brez potrebe vriva v zdravniške time. Vabimo vas na pogovor za iskanje zdržne rešitve. Ocenjujemo, da so vas s podpisom soglasja k dokumentu avtorji zavedli v napačno smer. Za preprečitev škode, ki že nastaja, vas prosimo, da vaše soglasje k temu dokumentu, do nadaljnjega zamrznete.

***

dr. Zdenka Čebašek Travnik, dr. med. prof. dr. Radko Komadina, dr. med. Konrad Kuštrin, dr. med. Igor Dovnik, dr. med.