Skrivnost heroja slovenskih src

Konec januarja 2014 je Dejan Zavec na Angvili, eni najbolj skrivnostnih oaz, ustanovil podjetje ABC Agency.
Objavljeno
05. april 2016 01.17
Anuška Delić, Nejc Gole, Brigite Ferlič Žgajnar, Klara Škrinjar, Rok Kajzer
Anuška Delić, Nejc Gole, Brigite Ferlič Žgajnar, Klara Škrinjar, Rok Kajzer

Nekdanji svetovni boksarski prvak in prejemnik slovenske zastave iz rok predsednika republike Dejan Zavec je leta 2014 v davčni oazi na britanski Angvili ustanovil podjetje ABC Agency. Njegov namen je bil »nakup deleža v športni agenciji v Sloveniji«. V resnici je prek tega podjetja tako rekoč samemu sebi prodal nepremičnino na Ptuju, kjer ima vadbeni center. Finančni upravi družbe ni prijavil, je z obžalovanjem priznal za Delo.

Dejan Zavec je imel januarja 2014 pred seboj še slabi dve leti boksarske kariere. Kot je znano, jo je končal novembra lani. Prav tako je za tisti mesec prejel še zadnjo plačo iz državnega proračuna; znašala je 969 evrov bruto. V policiji, na delovnem mestu policist III, se je zaposlil novembra 2010 na sistemiziranem delovnem mestu za vse zaposlene vrhunske športnike, so pojasnili pri nekdanjem delodajalcu. Konec januarja 2014 mu je delovno razmerje poteklo, »ker ni več izpolnjeval pogojev za podaljšanje pogodbe o zaposlitvi (svetovni oziroma mednarodni razred)«. Njegovo športno pot je tedaj, med drugimi, še vedno podpirala delno državna družba Petrol, kjer mu je sponzorska pogodba po naših informacijah potekla pred kratkim.

Istega meseca je Zavec ustanovil podjetje ABC Agency na britanski Angvili, v eni bolj skrivnostnih davčnih oaz. To dokazujejo dokumenti, ki smo jih pridobili v sklopu razkritih notranjih podatkov panamske družbe za registracijo podjetij v davčnih oazah Mossack Fonseca, ki jih je pridobil nemški časnik Süddeutsche Zeitung, z uredništvom Dela in še več kot sto medijskimi partnerji pa jih je delil Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ).

Angvilska skrivnost

Edini družbenik angvilske družbe je po zadnjih dostopnih podatkih še danes Zavec. Ob njeni ustanovitvi sta direktorici postali panamski državljanki Yakeline Perez in Mirzella Tuñon – profesionalni direktorici, ki ju je v ABC Agency za plačilo »namestila« registracijska družba Mossack Fonseca (MF). Osnovni kapital družbe je 50.000 ameriških dolarjev, cena njenega odprtja in izdaje potrebnih dokumentov pa je bila 1534 ameriških dolarjev. Zavčeva angvilska družba je kmalu po ustanovitvi prevzela Zavčevo slovensko družbo Boksing. Ta je bila oktobra 2014 izbrisana iz slovenskega poslovnega registra. Zavec nas je po prejemu novinarskih vprašanj poklical po telefonu in zatrjeval, da ni družbenik ABC Agency. Vprašali smo ga, komu je torej prodal Boksing, in dejal je, da se ne spomni. A ko nam je poslal pisne odgovore, se je lastništva spomnil. Sporočil je: »To drži, sem ustanovitelj tega podjetja in v tem ne vidim nič spornega.« Nato je steklo nekaj krogov dopisovanja.

Potreba po oazi

Sprva je vse kazalo, da je Zavec podjetje na Angvili ustanovil izključno zato, da je lahko prek njega likvidiral svoje slovensko podjetje Boksing. To je namreč, ko ga je že prevzela Zavčeva angvilska družba, sprožilo postopek prenehanja družbe po skrajšanem postopku brez likvidacije, vse premoženje družbe pa je prevzela ABC Agency z Angvile. A to se je zdel nekoliko drag špas.

Edina korist za Zavca, ki smo jo lahko razbrali, je bila najverjetneje ta, da še dve leti po izbrisu družbe z osebnim premoženjem ne bi odgovarjal za morebitne pozneje ugotovljene obveznosti Boksinga (to obdobje se izteče prav te dni). Zavec je odvrnil, da nima neporavnanih obveznosti. Če bi kdo tako menil, »bi zagotovo že sprožil ustrezen postopek. Vendar ni tako.«

V naslednjem odgovoru je dodatno zatrdil, da si kot javna osebnost in uspešen športnik ne more privoščiti nezakonitih dejanj, zato se je v življenju ravnal po načelu poštenosti. »Ne vem, koga bi lahko oškodoval ter se posledično želel izogniti odgovornosti z osebnim premoženjem. Če imate kakšen namig ali konkretno informacijo, mi jo, prosim, posredujte.« Pojasnil je še, da je nepremičnino (telovadnico) »prenesel na novo podjetje, prav tako pa tudi kreditne obveznosti do banke, ki mi je dala kredit za gradnjo telovadnice«. V zvezi z zadnjim nam je posredoval potrdilo posojilodajalke, to je NKBM.

Po nam dostopnih podatkih je bilo edino premoženje Boksinga na naslovu Žnidaričevo nabrežje 2 na Ptuju, kjer domuje vadbeni center Dejan Zavec Gym. Družba Boksing ga je kupila septembra 2012, ko je NKBM prav tam vknjižila maksimalno hipoteko v višini 310.000 evrov. Julija 2014 − ko je podjetje že obvladovala angvilska ABC Agency − je vpisala še hipoteko za slabih 226.000 evrov. To je potrdila tudi banka.

V zemljiški knjigi je Boksing − čeprav je bil iz registra izbrisan že pred poldrugim letom − še danes vpisan kot lastnik ptujske nepremičnine. Stanje prav tako ne kaže nobenih odprtih zemljiškoknjižnih postopkov, ki bi, denimo, pričali o tem, da bo družba ABC Agency prevzela premoženje Boksinga, kot je bilo sklenjeno ob njegovem izbrisu iz registra. Ali ob izbrisu katere izmed hipotek NKBM.

Je pa Zavec v prvem odgovoru za Delo trdil, da je Boksing nepremičnino »pred prevzetjem družbe s strani ABC Agency LTD s kupo-prodajno pogodbo prenesel na moje novoustanovljeno podjetje ITNDZ, d. o. o., preko katerega izvajam vse svoje poslovne aktivnosti«. Dodal je, da prepis lastništva še poteka, zato sprememba (v zemljiški knjigi) še ni vidna. Prvi kredit, je poudaril, je bil delno poplačan in reprogramiran, tako da zdaj ostaja zgolj hipoteka v višini 225.900 evrov, kredit pa odplačuje ITNDZ.

Ni pa odgovoril na vprašanje, ali je banko obvestil o tem, da je svojo družbo Boksing dejansko prodal samemu sebi na Angvilo.

Še več: naknadno smo izbrskali tudi dokumente, ki so ovrgli Zavčevo trditev o prenosu nepremičnine z Boksinga na ITNDZ prej, preden je v prvega vstopila ABC Agency.

S tem je razlog za Zavčevo ustanovitev podjetja na Angvili najbrž dobil prave obrise. Izkazalo se je namreč, da je bila nepremičnina ITNDZ dejansko prodana šele konec novembra 2015 ali celo pozneje, prodajalec pa ni bila družba Boksing, ki je bila tedaj izbrisana, ampak kar angvilska ABC Agency. Prenos nepremičnine na ITNDZ se je torej zgodil najmanj eno leto, sedem mesecev in sedem dni po tem, ko je ABC Agency prevzela Boksing. Ko smo Zavca soočili s temi dejstvi, smo najprej prejeli grozilno e-pismo Uroša Petroviča, v katerem nas je obtožil vdora v njegov e-poštni predal, nato pa še eno pojasnilo Zavca. Spet je stopil korak nazaj in med drugim priznal, da je nepremičnino ITNDZ res prodala ABC Agency.


Geneza problema

Pridobljeni dokumenti kažejo, da je Zavec ustanovitev ABC Agency izpeljal prek podjetja UPC Svetovalna skupina, ki je dejansko posrednik do MF. Njegov lastnik in direktor Uroš Petrovič je naročilo za ustanovitev Zavčeve angvilske firme oddal 28. januarja 2014. Že tedaj je Petrovič naročil tudi izdajo notarsko overjenega pooblastila − samemu sebi. Zakaj, bo jasno kmalu.

Že nekaj dni po ustanovitvi je Petrovič na MF naslovil e-pismo, v katerem je zaprosil za izdajo potrdila o imenovanju direktoric Perezove in Tuñonove, ki pa naj ga izdajo »brez navedbe informacij o družbeniku«. Dan pozneje je bilo prav takšno potrdilo izdano, poleg tega je istega dne pooblastilo dobil še sam Petrovič.

To pooblastilo, s katerim je Zavec Petroviča poveril, naj v njegovem imenu od njega kupi in njemu spet proda njegovo lastno podjetje, je bilo najmanj nenavadno. Ni odražalo dejanskega stanja v slovenskem poslovnem registru.

Izmuzljivi odstotek

Zavec in njegova žena Nataša Erman Zavec sta aprila 2009 v Sloveniji ustanovila podjetje Boksing, katerega družbenika sta bila oba; Zavec je bil njegov direktor in je imel 99-odstotni delež, soproga pa enoodstotnega. Tako je bilo, dokler ni Erman Zavčeva iz podjetja izstopila 14. aprila 2014, Zavec pa je prevzel njen delež in s tem postal stoodstotni družbenik Boksinga.

Petrovičevo pooblastilo je bilo datirano 5. februarja 2014, angvilski notar pa ga je overil osem dni pozneje, 13. februarja. Med drugim je navajalo, da ga družba ABC Agency (torej dejansko Zavec) pooblašča, naj podpiše pogodbo za odkup stoodstotnega deleža Zavca v podjetju Boksing »za nakupno ceno največ 20.000 evrov«. Toda v tistem trenutku je bil Zavec uradno le 99-odstotni lastnik Boksinga, pooblastilo pa tega ni izkazovalo.

Najbrž je zato (ali pa tudi ne) Petrovič 11. marca 2014 pisal MF in zaprosil za izdajo popravljenega pooblastila z datumom 10. marec, v katerega je bilo med drugim dodano ime Zavčeve soproge. Pooblastilo je tedaj odražalo dejansko stanje v poslovnem registru, saj je navajalo, da ABC Agency pooblašča Petroviča za odkup stoodstotnega deleža Zavca in njegove žene v Boksingu. Panamski notar je pooblastilo overil 19. marca.

To pooblastilo ni bilo vloženo v slovenski poslovni register. Prav tam je mogoče najti le prvo iz februarja 2014.

Zavec je zanikal, da bi bilo to res: »Vsa relevantna pooblastila so bila predložena sodnemu registru in so objavljena na spletni strani Ajpesa. Če ne bi bilo tako, postopek ne bi bil izveden.« Ko smo vztrajali, da imamo dokaz, da je bilo izdano drugo pooblastilo, in da se tega najbrž zaveda tudi sam, je pojasnil, da o pooblastilih ve le to, kar je zapisal. Te zadeve mu je urejalo »svetovalno podjetje, ki je postopek izpeljalo in mi zagotovilo, da je bilo vse storjeno po predpisih«.


Pa smo o pooblastilih povprašali še UPC Svetovalno skupino oziroma Petroviča – zakaj so Ajpesu predložili pooblastilo, ki ni odražalo dejanskega stanja, in ali so s tem zavedli uradni organ. Pa tudi, zakaj so MF naročili, naj v potrdilu o ustanovitvi ABC Agency ne razkrije Zavčevega imena. Petrovič se je neposrednemu odgovoru izmuznil s sklicevanjem, da se pač odzivajo na podatkovne potrebe posameznega organa. »Ajpesa ne zanima, kdo je družbenik družbe, ki vstopa v slovensko družbo (to lahko preverite pri Ajpesu). S tem nismo nikogar zavedli, saj nismo nikomur dali neresničnih podatkov.« Zadnje, sodeč po podatkih Ajpesa in dokumentih družbe Mossack Fonseca, ni res.

Svetovalci …

V pojasnilih se je Zavec pogosto zatekel k sklicevanju na »nasvet svetovalcev«. Ti so med drugim narekovali ustanovitev »podjetja na območju, ki ga imenujete davčna oaza«, s čimer je bržkone odgovoril na vprašanje, zakaj Boksinga ni ugasnil neposredno kot njegov edini družbenik, ampak prek Angvile. Strinjal se je, »da bi lahko postopke izpeljal tudi drugače, brez podjetja v tujini, a tako so mi svetovali in jaz sem nasvet upošteval«. Podobno je bilo s pojasnili o tem, ali je lastništvo angvilske družbe prijavil finančni upravi (Furs). Sprva nam je sporočil, da ABC Agency nikoli ni imela prihodkov, da pa je sam vse svoje prijavil davkariji. Ko smo pojasnili, da bi naložbo v davčni oazi vseeno moral prijaviti, pa je zagotovil, da ni storil nič kaznivega. Priznal je, da angvilske družbe Fursu ni prijavil, češ da ga njegovi svetovalci na to niso opozorili. »Če sem zaradi neprijave Fursu storil prekršek, bom za to moral prevzeti odgovornost. Vsekakor gre v tem primeru za nenamerno opustitev obveznosti, ki jo, če ta obveznost obstaja, obžalujem.«