Slovensko sodišče priznalo italijansko radijsko okupacijo

Tržaški radio ugasnil Radio Center. Začel se je izgon slovenskih radijskih postaj z obmejnega območja.

Objavljeno
16. marec 2016 21.27
Boris Šuligoj
Boris Šuligoj
Koper – Majhna zasebna radijska postaja iz Trsta Radio Dance, ki posluje iz petega nadstropja stanovanjskega bloka, je najprej na tržaškem, potem pa še na ljubljanskem okrajnem sodišču dosegla, da mu slovenski Radio Center zaradi motenj pri oddajanju plača 150.000 evrov odškodnine. Sodba še ni pravnomočna, toda sodišče je slovenski radijski postaji že blokiralo bančni račun.

Vsi, ki se količkaj spoznajo na frekvence v Sloveniji, so se ob odločitvi ljubljanskega okrajnega sodišča prijeli za glavo. Radio Center deluje na frekvencah, ki jih podeljuje državna Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) skladno z mednarodnim ženevskim sporazumom za radijske frekvence iz leta 1984. Italija tega sporazuma ne priznava in podeljuje svojim operaterjem frekvence po svoji logiki in predpisih, ki so v nasprotju z vsemi mednarodnimi dogovori. Zaradi tega Slovenija ni edina italijanska soseda, ki ima hude preglavice s frekvencami italijanskih radijskih, televizijskih in drugih telekomunikacijskih operaterjev. Italija je članica Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU), vendar uporablja radiofrekvenčni prostor v nasprotju z določili te zveze in v nasprotju z ženevskim sporazumom. Če bi Radio Center moral izklopiti za tržaško radijsko postajo sporen oddajnik na Markovcu (v Kopru), bo tukaj slišen le še nekaj sto metrov okrog oddajnika, kar praktično pomeni odklop signala.

Usodno plačilo stroškov

Okrajno sodišče v Ljubljani je ugodilo sodbi tržaškega sodišča, čeprav ta še ni pravnomočna in kljub stališču Državnega pravobranilstva RS, ki italijanski sodbi ne priznava izvršljivosti v Sloveniji, ker je v nasprotju s pravnim redom slovenske države in v nasprotju z evropskim mednarodnim sporazumom. Kljub temu je Okrajno sodišče v Ljubljani prepričano, da je šlo v Trstu za pošteno sojenje. Toda Aleksander Žišt z Radia Center nam je včeraj dejal, da je šlo za vse kaj drugega kot pošteno sojenje. Doslej je omenjena radijska postaja že večkrat poskušala doseči svojo frekvenčno prevlado v obmejnem prostoru na drugih italijanskih sodiščih, kjer pa ji ni uspelo. »Na tržaškem sodišču je bilo čutiti povsem drugačno, lahko rečem politično obarvano vzdušje,« je dejal Žišt. Dodal je, da sodba poleg odškodnine za nazaj določa še, da bi morali za vsako leto oddajanja plačevati še po 15.000 evrov odškodnine. »Če bo ta sodba obveljala, potem bomo oddajanje prenehali. Toda to pomeni konec tudi za vse druge slovenske radijske postaje na Primorskem,« je dejal Žišt, ki se zaveda, da je bila napaka storjena že lani, ko so tako sodišče kot oni sami privolili v to, da italijanski postaji plačajo v Italiji dosojenih 500 evrov pravdnih stroškov.

Nevaren precedens

Medijska zbornica Slovenije je zato včeraj pozvala slovensko vlado, naj zagotovi uporabo državnih radijskih frekvenc na Primorskem. »Če Slovenija ne bo zaščitila svojih pravic, je ogrožen obstoj radijskih postaj na Primorskem. Te na to zaman opozarjajo vse od leta 1993,« so včeraj sporočili iz medijske zbornice pri GZS. Miran Dolenec, direktor enote Oddajniki in zveze pri RTV Slovenija, je povedal, da so imeli od leta 2006 že sedem tožb na račun oddajnika Kuk nad Kobaridom. Šest tožb je padlo zaradi procesnih (in ne vsebinskih) razlogov, sedmo so na goriškem sodišču odločili v škodo RTV, vendar jim je uspelo s pritožbo. »Radio Center je zdaj nekakšen recept, po katerem se lahko vsuje plaz tožb in odškodnin, saj imamo na Primorskem kakšnih 50 frekvenc za slovenske radijske postaje, ki segajo čez mejo. Samo mislimo si lahko, kakšen učinek bi bil za RTV Slovenija, še posebno če upoštevamo, da se italijanski tožniki pri nacionalni RTV ne bi zadovoljili z nizkimi odškodninami. Očitno je, da vsi dosedanji poskusi, ki trajajo že več desetletij, pri Akosu in pristojnem minitrstvu ne zaležejo. Rešitev bi lahko dosegli le na medvladni ravni,« je prepričan Miran Dolenec.

Kdo moti koga?

Sprevrženost tega primer pa je to, da italijanske radijske postaje (in operaterji mobilne telefonije) vse bolj in bolj motijo slovenske frekvence. Težave imajo tako ljudje pri uporabi mobilnih telefonov, RTV pa mora ob meji z Italijo uporabljati precej večje oddajne moči kot drugod po Sloveniji, če hoče vsaj delno zagotavljati pokritost s signali. Akos je v zadnjem obdobju prijavil več kot 500 motenj. Interference signalov iz Italije povzročajo slovenskim izdajateljem programov tudi precejšnjo gospodarsko škodo. Vse intervencije in protesti direktorata za informacijsko družbo na Mednarodno telekomunikacijsko zvezo in evropsko komisijo doslej niso zalegli.