So za dialog, a v nedogled ne bodo čakali

Medicinske sestre: Danes sestanek o osnutku dokumenta o kompetencah, ki ga je pripravilo ministrstvo za zdravje

Objavljeno
11. marec 2019 06.00
Posodobljeno
11. marec 2019 11.24
Ministrstvo za zdravje zastopa stališče, da naj čim več dela opravijo srednje medicinske sestre, zbornica zdravstvene nege pa, da diplomirane medicinske sestre. Foto Jure Eržen
Ljubljana – Čeprav so zaposleni v zdravstveni negi pričakovali, da bo minister za zdravje do 3. marca, kot je bilo določeno v stavkovnem sporazumu, dal soglasje k dokumentu o kompetencah in aktivnostih v zdravstveni negi, ki ga je stroka pripravila že marca lani, je ministrstvo trem sindikatom in zbornici zdravstvene nege ter razširjenemu kolegiju prejšnji teden poslalo osnutek svojega predloga tega dokumenta in jih danes povabilo na sestanek.

Z dokumentom naj bi uredili stanje, potem ko Slovenija ob vstopu v EU ni uredila statusa srednjih medicinskih sester. Hkrati pa bo podlaga za določitev standardov in normativov na področju zdravstvene nege, za sprejetje katerih si prizadevajo sindikati in druge organizacije.

Sindikati ministrstvu očitajo zamudo vseh zakonskih rokov in kršitev zakonodaje.
Pričakujejo zagotovilo o sprejetju strokovno utemeljenega dokumenta.
Na podlagi zaključkov današnjega sestanka bodo sprejeli morebitne ukrepe.


Zbornica zdravstvene in babiške nege (Zbornica – Zveza) je skupaj z razširjenim strokovnim kolegijem za to področje (RSKZN) že marca lani v skladu s 17. decembra 2017 sprejetim zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti pripravila dokument o kompetencah in poklicnih aktivnostih izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, ki je podlaga za uveljavitev 38. člena tega zakona. Vsebina tega člena pa je priznavanje kompetenc srednjim medicinskim sestram, ki so več kot 90 odstotkov delovnega časa opravljale kompetence diplomiranih medicinskih sester. Ministrstvo za zdravje bi ta dokument moralo sprejeti najpozneje do 17. junija lani, vendar se to ni zgodilo. Sindikati s področja zdravstvene nege so 3. decembra lani z ministrstvom sklenili stavkovni sporazum, ki vključuje zavezo, da bo dokument sprejet v treh mesecih. Vendar se to se ni zgodilo niti do 3. marca, ministrstvo pa je prosilo za podaljšanje roka do 8. marca.  


Urejanje statusa treh skupin medicinskih sester


V sindikatu zdravstva – SPUKC pojasnjujejo, da bi s sprejetjem dokumenta tri skupine medicinskih sester pridobile licence za opravljanje zdravstvene nege kot diplomirane medicinske sestre, večinoma tiste, ki so opravljale aktivnosti in kompetence diplomiranih medicinskih sester, pa za to niso bile plačane. V sindikatu zdravstva in socialnega skrbstva še dodajajo, da gre za tiste, ki so šolanje opravljale po starih izobraževalnih sistemih in so že upokojene ali pa tik pred upokojitvijo: »Če se bo še naprej čakalo na sistemsko ureditev te problematike, to ne bo več potrebno, saj bodo ti, ki jih to najbolj zadeva, že upokojeni in oškodovani zaradi odmerjene bistveno nižje pokojnine, kot bi jo sicer prejeli, če bi dobili pošteno plačilo za opravljeno delo.« Medtem ko ministrstvo za zdravje zastopa stališča vodstev zavodov, kjer bi želeli, da čim več dela opravijo srednje medicinske sestre, zbornica zdravstvene nege zagovarja stališče, da čim več dela opravijo diplomirane medicinske sestre.


Ministrstvo želi dialog


Na ministrstvu so v izjavi za javnost zapisali, da želijo vsebino in časovnico nadaljnjih aktivnosti doreči v dialogu. Ministra Sama Fakina, ki je na bolniškem dopustu in je v petek odstopil, še naprej nadomešča državna sekretarka Pia Vračko. V sindikatih pa opozarjajo, da je ministrstvo zamudilo vse zakonsko določene roke in »gre torej za očitno kršitev zakonodaje« ter za »ponovno sprenevedanje in zavlačevanje«. Vprašali smo jih, kaj pričakujejo od današnjega sestanka in kakšni bodo njihovi nadaljnji ukrepi.

Kot je poudarila predsednica Zbornice – Zveze Monika Ažman, je že pripravljeni dokument v sodelovanju z RSKZN pripravilo več kot 30 strokovnjakov s področja zdravstvene nege, v skladu z mednarodnimi standardi in sedanjim izobraževalnim sistemom, zato ne vidijo temelja, zakaj bi bil potreben nov predlog: »Zdravstveni svet kot najvišji posvetovalni organ ministra za zdravje je dal priporočilo za njegovo sprejetje, a minister dokumenta do danes še ni sprejel. S strokovnega stališča ne razumemo, kje lahko prihaja do razhajanj.« Dejala je, da se o vsebini osnutka dokumenta kompetenc, ki ga je pripravilo ministrstvo, pred današnjim sestankom ne morejo izrekati; proučiti ga morajo strokovnjaki z različnih področij zdravstvene nege.
Pričakujejo »spopad« argumentov med stroko in politiko.

V sindikatih pravijo, da bodo na podlagi zaključkov današnjega sestanka sprejeli morebitne ukrepe. Predsednik Pergamovih sindikatov v zdravstvu Vladimir Lazić je povedal, da ministrski predlog dokumenta še proučujejo: »Že na prvi pogled pa je razvidno, da se bistveno razlikuje od modre knjige standardov in normativov v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi, sprejeti maja 2013, ki bi morala biti glede na sporazum o reševanju stavkovnih zahtev podlaga za oblikovanje in sprejetje standardov in normativov, ki temeljijo na poklicnih kompetencah in aktivnostih v zdravstveni negi.« Od današnjega sestanka pričakujejo zagotovilo, da bo dokument, ki bo strokovno utemeljen in bo razrešil problematiko, nemudoma sprejet.


O vsebini po proučitvi stroke


Generalna sekretarka sindikata zdravstva in socialnega varstva Dragica Kekec pa je povedala, da jih veseli, da je ministrstvo po devetmesečni zamudi vseh zakonsko predpisanih rokov vendarle pripravljeno na dialog: »Gre za pomemben dokument, ki vzpostavlja razmejitve del in nalog posameznih poklicev znotraj zdravstvene nege, med bolničarjem negovalcem, srednjo in diplomirano medicinsko sestro. Bo tudi podlaga za sprejetje standardov in normativov v zdravstveni in babiški negi. O vsebini in primerljivosti že obstoječega in osnutka, ki ga je pripravilo ministrstvo, pa bo mogoče govoriti po predstavitvi in po tem, ko ga bo proučila stroka.«

Generalni sekretar sindikata delavcev v zdravstveni negi Marjan Meglič je dejal, da od današnjega sestanka pričakujejo »spopad« argumentov med stroko in politiko oziroma ministrstvom za zdravje: »Na sestanku bomo dali jasno vedeti, da so že vsi roki prekoračeni in da imamo po stavkovnem sporazumu že v tem trenutku pravico do plačane stavke. Smo za dialog, vendar v nedogled ne bomo čakali.«


Mnenje bodo predstavili, ko bodo dobili osnutek


Predsednik Sindikata zdravstva Slovenije – SPUKC Andrej Dočinski je dejal, da jim ministrstvo ni poslalo predloga dokumenta in jih ni povabilo na današnji sestanek: »Kot da bi ga skrivali pred tistimi, ki smo največji kritiki trenutnega sistema in pasivnosti nekaterih sindikatov in delovanja Zbornice – Zveze. V SPUKC smo pred kratkim ustanovili sekcijo zdravstvene nege Nutrire, ki združuje predvsem mlade s področja nege. Sekcija je nastala na pobudo civilne iniciative za prihodnost zdravstvene nege Nutrire, neformalnega združenja, ki je prvotno združevalo posameznike preko socialnih omrežij, sedaj pa je dobilo formalno obliko kot sekcija znotraj našega sindikata. Ko dobimo osnutek, bomo zagotovo predstavili naše mnenje.« Domen Pušenjak, predsednik sekcije Nutrire, pa dodaja, da »na področju zdravstvene nege že nekaj časa vlada nekakšno enoumje, saj si en sindikat in eno strokovno združenje lastita pravico o odločanju na področju zdravstvene nege, kar je tudi eden od vzrokov za katastrofalno stanje na področju nege v državi«.