Sodni izvedenec bo moral v šolo

Nepravilnosti pri obnovi OŠ Trbovlje; nadzor nad 2,9-milijonsko investicijo pokazal oškodovanje proračuna občine.

Objavljeno
13. junij 2016 22.41
Polona Malovrh
Polona Malovrh

Ko je dobrih štiristo devetošolcev OŠ Trbovlje septembra 2014 sedlo v šolske klopi, so si najbolj oddahnili na občini, ki je v energetsko sanacijo šole investirala 2,9 milijona. A sodeč po ugotovitvah nadzornega odbora (NO), so to storili prehitro, saj je bilo pri obnovi marsikaj narobe. Ali bo občina unovčila bančno garancijo ali kako drugače ukrepala, bo odvisno od mnenja sodnega izvedenca.

NO je županji Jasni Gabrič predlagal, da najame izvedenca gradbene stroke, ki bo poskrbel za jasno sliko enega največjih projektov v času prejšnjega župana Vilija Trevna, energetske sanacije OŠ Trbovlje, zdaj pa je mnenja, da za zdaj ni potrebe po unovčenju dobrih 250.000 evrov vredne garancije. Neuradno bo odprava ugotovljenih napak in pomanjkljivosti dražja od višine garancije. Od štirih ponudb za cenitev je najugodnejšo poslal celjski izvedenec. Ali naj ga občina najame, bodo v ponedeljek odločili svetniki.

Prvi nadzornik občine Damjan Detela meni, da enajst tisočakov dodatnih stroškov za izvedenca ni nič v primerjavi z milijonsko investicijo v energetsko sanacijo šole, za katero se je morala občina tudi zadolžiti − rok za vračilo glavnice je julij 2029, mesečni obrok pa znaša 13.333 evrov. Sanacija je bila zaradi dodatnih del na koncu tudi dražja za 300.000 evrov.

Drag nadzor

Poleg tega je občinski proračun za gostovanje šolarjev na drugih lokacijah moral plačati še 90.000 evrov, občina pa je drago plačala tudi nadzor del. Pogodbo o nadzoru v višini 18.300 evrov z davkom je sklenila z zagorsko družbo In tact, s katero je takratni župan Treven ob koncu investicije sklenil še aneks za 3750 evrov. Ker se je občina z izvajalcem del Kolektorjem Kolingom dogovorila za enomesečno podaljšanje izvedbe, je bilo treba podaljšati tudi nadzor. Toda po trditvah NO znesek za dodatni nadzor ni sorazmeren s pogodbenim zneskom, podpisnik aneksa župan Treven pa ga tudi ni utemeljil in specificiral. »In tact je torej pridobil 3750 evrov premoženjske koristi in obratno: v tolikšnem znesku je bil oškodovan občinski proračun,« ugotavlja NO.

To pa v projektu energetske sanacije ni bil edini sporni aneks s Trevnovim podpisom. Nadzorniki ocenjujejo, da tudi za aneks, s katerim je občina izvajalcu podaljšala rok izvedbe, ni bilo utemeljenega razloga. Prekoračitve pogodbenega roka tudi ni sankcionirala. Ravnanje odgovornih na občini je NO zato ocenil za negospodarno in neodgovorno.

Vili Treven se je na obtožbe odzval: »Pet ljudi v občinski upravi je s podpisi pred menoj jamčilo, da so zadeve korektne. Šesti podpis je bil moj. Zaradi vseh svojih podpisov mirno spim. Zakaj nihče ne vpraša, koliko zahtevkov pri tem projektu smo zavrnili? Za več sto tisočakov jih je bilo ...«

Pomanjkljivemu Intactovemu nadzoru nadzorni odbor pripisuje tudi vgradnjo napačnih oken oziroma stekel, ki je znašala okrog 60.000 evrov stroškov investicije. Ta ima vendar tudi dobre strani. Ena od njih so polovico nižji računi za ogrevanje, za katero je šola v preteklosti v najhladnejših mesecih plačevala tudi 15.000 evrov na mesec oziroma do 80.000 evrov na leto; zdaj so stroški več kot polovico manjši.