Sosežig blizu, okoljevarstveniki ogorčeni

Dosedanji rezultati ocene vplivov na okolje so po navedbah iz termoelektrarne spodbudni, občina in tudi ministrstvo pa predlagata sosežig le v bloku 6.

Objavljeno
09. junij 2020 21.14
Posodobljeno
09. junij 2020 21.14
Poskusno bi sosežig goriva iz nenevarnih odpadkov lahko začeli konec leta 2021. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Šoštanj – »Dosedanje analize in študije potrjujejo, da sosežig alternativnega goriva ne bo imel dodatnih negativnih vplivov na okolje in zdravje, še več, določeni vplivi se bodo celo zmanjšali,« razlagajo v Termoelektrarni Šoštanj. Poročilo o vplivih na okolje naj bi končali v nekaj tednih in ga uradno vložili v postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja. V Šaleškem EKO gibanju napovedujejo, da se ne bodo vdali, saj sosežiga v Šoštanju nočejo.

Izdelavo presoje vplivov na okolje je Tešu, če želijo skupaj s premogom sežigati nenevarne, v gorivo predelane odpadke, naložila agencija za okolje v začetku aprila. Dosedanje rezultate je vodstvo Teša in Holdinga Slovenske elektrarne prejšnji teden predstavilo županom šaleških občin. Kot so zapisali v Tešu, so predstavniki občine Šoštanj opozorili, da bi bil za tovrstno dejavnost primernejši le blok 6, ki ima sodobnejše filtre in čistilne sisteme. Da bi bila primernejša uporaba le bloka 6, ne pa tudi bloka 5, je opozorilo tudi ministrstvo za okolje in prostor.

image
FOTO: osebni arhiv

Urša Menih Dokl, Šaleško EKO gibanje:
»Izkazalo se je, da naročnik in plačnik lahko vpliva na izbor izvajalca, potek študije in rezultate. Zaskrbljeni smo glede verodostojnosti rezultatov modelnih študij, saj sta o vplivih na zdravje ljudi, ekosistem, rastlinstvo in živalstvo, na tla in vode ter celo podnebne spremembe presojala inženirja strojništva. Kje so kredibilni strokovnjaki, ki so jih zagotavljali HSE, Teš in občina Šoštanj?«


Teš zdaj preučuje možnosti za sosežig le v bloku 6, v prihodnjih tednih bo znano, kateri blok naj bi bil za to uporabljen. Uradne številke še niso znane, a presoja vplivov na okolje naj bi bila Tešu in sosežigu naklonjena. V velenjski občini so pojasnili, da jim je generalni direktor Teša Viktor Vračar na sestanku razložil, da naj »mejni kriteriji po nobenem kazalniku ne bi bili preseženi, simulacija pa je bila izvedena na blokih 5 in 6 ter v obsegu 15 kilometrov oddaljenosti od elektrarne. Generalni direktor Teša je ob koncu predstavitve poudaril, da projekt po njihovem mnenju upravičuje odločitev za sosežig alternativnih goriv, da je ekonomsko sprejemljiv in ga zato želijo nadaljevati.«

Postopek do sosežiga


Poleg izdelave presoje vplivov na okolje je agencija za okolje (Arso) Tešu naložila spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Gre za najzahtevnejši možni postopek. V Šaleškem EKO gibanju so zahtevali, da Arso prekine vse upravne postopke v zvezi s sežigom in sosežigom, od ministrstva za okolje (MOP) pa, da zadrži uredbo o sežigalnicah in napravah za sosežig. »To bi imelo predvsem velike posledice za državljane, saj bi bili še kar nekaj časa prisiljeni odpadke izvažati in zanje plačevati visoko ceno,« so odgovorili iz Teša.

 

Je sosežig že dejstvo?


Velenjski podžupan Peter Dermol je že na sestanku s predstavniki HSE in Teša dejal, da se bodo do projekta opredelili le na podlagi »strokovnih analiz, preverjenih dejstev in večinskega mnenja naših občank in občanov«. V Velenju tako pričakujejo javne predstavitve, na katerih bo možno aktivno sodelovanje javnosti. V Tešu so pred časom povedali, da sosežiga ne bo, potem so dejali, da je vse odvisno od presoje vplivov na okolje, in pri tem vztrajajo: »Če bo presoja pokazala, da projekt ne poslabšuje sedanje okoljske slike, ga bomo nadaljevali. Verjamemo, da bodo po predstavitvi dejstev in vseh vidikov sosežiga v Tešu lokalne skupnosti in tudi večina vseh občanov to sprejeli.« Sosežig bi lahko začeli konec leta 2021.

image
FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Mitja Tašler, direktor Teša in vodja projekta sosežiga:
»Presoja vplivov na okolje je interdisciplinarnega značaja in posamezne dele presojajo strokovnjaki z različnih področij. Strokovnjaka strojništva presojata svoje področje in pri tem upoštevata evidentne podatke iz trenutnega obratovanja elektrarne in evidenčnih podatkov sosežiga predvidenega sekundarnega goriva ter predpise o mejnih vrednostih evidentiranih potencialnih onesnaževalcev.«


Za zdaj kaže, da tega zagotovo ne bo sprejelo Šaleško EKO gibanje, kot je razumeti Uršo Menih Dokl: »Vsekakor bomo študijo, ko jo bomo dobili, natančno preučili. Pozvali bomo občino Šoštanj, ki nam je še prejšnji teden zagotavljala, da v zvezi s sosežigom ne vodi nobenih postopkov, naj študijo in svojo vlogo javno predstavi ter v dobro prebivalcev zahteva vključitev zdravstvene stroke in specialistov za druga področja.« Šaleško EKO gibanje se sestankov s Tešem ne udeležuje, zavrnili so tudi vsa vabila iz Teša za nadzor nad projektom v monitoring skupini. Menih Doklova je jasna: »Tam se pogajajo o pogojih za sosežig. Mi pa smo brezpogojno proti sosežigu. Torej je nesmiselno, da smo tam le zato, da bodo rekli, da je javnost vključena v monitoring.«