Špica bolj varna pred poplavami

Nasipi so učinkoviti, trdi projektant in svari pred odstranitvijo zapornic.

Objavljeno
22. januar 2015 12.07
Špica
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Celje – Prebivalce naselja Špica med sotočjem Savinje in Ložnice skrbi, da so po izvedbi protipoplavnih ukrepov še bolj ogroženi, a strokovnjaki pravijo, da to ne drži in da se morajo ukrepi nadaljevati.

Na zahtevo prebivalcev Špice oziroma Krajevne skupnosti Medlog je izvajalec del, celjska družba Hidrosvet, prejšnji teden pridobil pojasnila svojega podizvajalca, podjetja Izvo-R. Projektant ukrepov na Špici Rok Fazarinc pravi, da so nasipi načrtovani tako, da zagotavljajo največjo mogočo poplavno varnost, ki jo je še mogoče doseči brez načrtovanega prečnega nasipa in zadrževalnika visokih voda v Levcu.

»Špico ogrožajo predvsem visoke vode Savinje, saj ta zajezuje izliv Ložnice. Hkrati se lahko ob visokih vodah Savinje na celotnem območju od Šempetra navzdol pojavijo poplavni tokovi med nasipi Savinje in naselji oziroma železniško progo,« pravi Fazarinc. Dodaja, da bi bila Špica brez novih nasipov in zidu poplavno ogrožena skoraj vsako leto, zdaj – glede na pretoke ob poplavah v letih med 1990 in 2012 – pa je verjetna ogroženost le ob 20-letnih vodah. Ogroženost Špice zmanjšujejo tudi drugi ukrepi, ki so jih doslej izvedli višje na Savinji.

Ko in če bodo izvedeni tudi načrtovani čelni nasip zadrževalnika Levec ali prečni uvajalni nasip Savinje z Ložnico med Medlogom in Levcem, bo območje Špice poplavno z minimalno varnostno višino varno do pojavov 100-letnih voda. Ko bodo z državnim prostorskim načrtom izvedeni še zadrževalniki v vsej Spodnji Savinjski dolini, pa bo imela Špica tudi ob 100-letnih vodah še meter varnostne višine.

Fazarinc dodaja, da predlog krajanov za odstranitev ali znižanje montažne prepreke ni sprejemljiv. »Montažne lamele se odstranijo šele po prelitju nasipov Savinje na območju Spodnje Savinjske doline. Če bodo na zahtevo prebivalcev polnila odstranjena, se bo povečala poplavna ogroženost. V tem primeru stroka ni odgovorna za povečanje poplavne ogroženosti,« opozarja Fazarinc.