Sprememba statuta »izbrisala« dekanovanje

Milan Žvan po novem statutu končal komaj prvi mandat, ne tretjega.

Objavljeno
22. maj 2019 11.45
Posodobljeno
22. maj 2019 11.45
Milan Žvan. FOTO: Jure Eržen/Delo
Ljubljana – Milan Žvan se po treh štiriletnih mandatih na čelu fakultete za šport in pri dopolnjenih 66 letih danes poteguje še za četrti mandat. V prvem krogu prejšnji teden ne on ne protikandidat nista prejela zadostne podpore, prihajajo pa opozorila, da po črki zakona nihče tega dela ne sme opravljati več kot dva mandata oziroma skupno osem let.

Po prvem krogu volitev, ki so potekale prejšnji teden, je Žvan prejel 46 odstotkov podpore, njegov protikandidat Damir Karpljuk pa 44,6 odstotka. Dokumentacija, ki so jo pridobili, kaže, da o končnem odgovoru, ali je Žvanova kandidatura zakonita, ljubljanska univerza, direktorat za visoko šolstvo in ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki mu je nadrejeno, lep čas niso imeli enotnega mnenja.

image
Univerza pojasnjuje, da njen statut ne more veljati retroaktivno. FOTO: Tomi Lombar/Delo
Univerza se je marca, nanašajoč se na svojo statutarno komisijo, izrekla, da je nekdo lahko imenovan za dekana za največ osem let od dneva uveljavitve novega statuta. Njegova najnovejša različica je začela veljati februarja 2017, pred njo pa mandati niso bili omejeni ne s statutom ne z zakonom.

Darja Lisjak, vodja odnosov z javnostmi v rektorjevem kabinetu, nam je odgovorila, da je stališče statutarne komisije, da je lahko nekdo imenovan za novega dekana za največ osem let od dneva uveljavitve novega statuta. »Po slovenski ustavi zakoni in drugi predpisi namreč ne morejo veljati za nazaj. Milanu Žvanu je nastopil mandat s prvim oktobrom 2015,« je zapisala.Čeprav so pri reševanju problematike navedli še priporočilo za prenos pedagoškega dela pred upokojitvijo, ki izhaja iz navodil za izvajanje kadrovskih postopkov za visokošolske učitelje, znanstvene delavce in sodelavce, v katerih je navedeno, da predavateljem, ki se ne nameravajo upokojiti, pri starosti več kot 65 let pripravijo načrt prenosa pedagoškega dela, s katerim se predvidi tudi zaključevanje funkcij, ki so vezane na mandat (denimo mandat dekana), so tokrat zamenjali ploščo. Poudarili so, da so to zgolj priporočila. Ker ta navodila niso javno objavljena, nam jih je včeraj poslal aktualni dekan Žvan, objavljamo jih kot ­faksimile.
 

Preobrat v interpretaciji


Aprila se je o zadevi izrekel tudi direktorat, in sicer, da zakon o visokem šolstvu jasno določa trajanje dekanskega mandata, ta lahko skupno traja osem let. Prejšnji teden je svoje mnenje dopolnil tako, da lahko ta omejitev učinkuje le za naprej, saj z vidika pravne varnosti ne sme poseči v njihov mandat oziroma pridobljene pravice. Torej mandati, ki so bodisi potekali bodisi bili končani ob uveljavitvi zakona o visokem šolstvu decembra 2016, niso všteti v trajanje mandata. Kaj o tem pravi kandidat za četrti mandat?

»Očitki o nezakonitosti moje kandidature se pojavljajo že več mesecev in so bili ovrženi na organih univerze. Za mnenje je bilo naprošeno tudi MIZŠ, ki je potrdilo zakonitost kandidature,« je Milan Žvan dejal za Delo.
 


Očitke, da naj bi njegovi podporniki nagovarjali zaposlene na fakulteti h glasovanju zanj in da naj bi študenti prejemali telefonska in elektronska sporočila s podobno vsebino – v prvem krogu je kar 67 odstotkov študentov glasovalo za njegovega protikandidata in prodekana za pedagoško dejavnost Damirja Karpljuka –, je pojasnil, da v predvolilnem času kroži veliko govoric o nagovarjanju volivcev podpornikov obeh kandidatov za dekana. Vendar volilna komisija ni prejela tovrstne pisne prijave.

Milan Žvan: »Če dejansko obstaja neprimerno in vsiljivo komuniciranje, tega ne podpiram in dejanja obsojam«.


Za komentar dogajanja smo prosili tudi študentski svet fakultete in ministrstvo za izobraževanje, a nismo dobili ­odgovora.

Razplet volitev bo znan po tem, ko bo volilna komisija, ki jo je imenoval senat fakultete, preštela glasove in pripravila poročilo, predvidoma danes pozno popoldne. Rezultate bodo objavili na oglasni deski dekanata in na intranetu.

Volilna komisija ni prejela nobene prijave.
Aktualni dekan obsoja neprimerno komuniciranje in agitiranje.