Srečanje ekonomistov v zdravstvu: zavzemanje za stabilen sistem

Minister Šabeder predstavil prioritete za dvoletno delo.

Objavljeno
25. maj 2019 17.30
Posodobljeno
25. maj 2019 17.30
Srečanja društva ekonomistov v zdravstvu so se udeležili minister za zdravje Aleš Šabeder, generalni direktor ZZZS Marjan Sušelj in predsednik Odbora za zdravstvo DZ dr. Franc Trček. FOTO Društvo ekonomistov v zdravstvu
Društvo ekonomistov v zdravstvu je v Bohinjski Bistrici organiziralo 26. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, ki se je zaključilo včeraj. Predavatelji so predstavili aktualne teme s konkretnimi podatki, tudi o trenutno javno izpostavljenem problemu preobremenjenih družinskih zdravnikov in sanaciji bolnišnic. Minister za zdravje Aleš Šabeder je predstavil prioritete ministrstva za prvi dve leti, po predstavitvi pa je bil prisotnim na voljo za vprašanja. Marjan Sušelj, prvi mož ZZZS je predstavil finančne napovedi, dr. Franc Trček pa pogled na zdravstvo danes in jutri. Strinjali so se, da je nujno potrebno sodelovanje vseh deležnikov v zdravstvu, ki bodo s spremembami vzpostavili stabilen zdravstveni sistem.
 
Ključna sporočila
- število zdravnikov na vseh nivojih v skladu s projekcijami ne bo zadostovalo za izpolnjevanje podpisanega sporazuma med vlado in sindikati. Udeleženci srečanja so zato izrazili pričakovanje, da se bodo ministrstvo za zdravje in sindikati nemudoma začeli pogajati glede spremembe stavkovnega sporazuma
 
- na sistemski ravni bo potrebno ugotoviti dejanske razloge za preobremenjenost zdravnikov na vseh nivojih
 
- ministrstvo za zdravje bo moralo začeti izvajati racionalizacijo mreže zdravstvenih institucij v smeri optimizacije in centralizacije zdravstvenih programov do cilja stabilnih regijskih centrov
 
- v javnih zavodih bo potrebno vzpostaviti sistem vodenja in upravljanja po načelu javnih gospodarskih družb
 
- slediti bi moralo poenotenje informacijskih sistemov in standardov zbiranja podatkov na celotni ravni zdravstvenega sistema, kar bo lahko osnova za delovanje in načrtovanja zdravstvenega sistema
 
- resno bo treba razmisliti o sposobnosti financiranja trenutnih pravic OZZ, ki so določene na ravni države (plače, regres, pokojninsko zavarovanje).
 
- v Slovenijo bo potrebno pripeljati več dobaviteljev (povezovanje s sorodnimi državami).
 
- javni zdravstveni zavodi so pripravljeni aktivno sodelovati pri spreminjanju in optimizaciji slovenskega zdravstvenega sistema
 
- uvesti bi morali sistem nagrajevanja za povečano obremenitev. Ta bi moral biti sistemsko urejen in ne določen samo za eno vejo v zdravstvu
 
- povečati bo treba sredstva za zdravstvo iz državnega proračuna
 
- v javnih zdravstvenih zavodih primanjkuje zdravstvenih tehnikov in negovalcev