»Prejšnji gradbeni zakon odrezal roke, novi nam bo glavo«

Gradbinci so prepričani, da jim jemljejo kompetence, in da bosta zakona prinesla nove težave.

Objavljeno
12. januar 2016 16.05
Borut Tavčar, Franc Milošič
Borut Tavčar, Franc Milošič

Ljubljana, Ptuj – Ministrstvo za okolje in prostor je dopustilo, da je osnutek gradbenega zakona šel v javno razpravo brez analize razmer, brez ciljev in brez analize posledic, meni Mirko Požar, predsednik Zbornice za gradbeništvo. V Podravju gradbeniki zbirajo podpise pod peticijo proti sprejetju zakona o združenju arhitektov in inženirjev ter zakona o gradnji objektov, peticija pa je prek inženirske zbornice zakrožila po vsej državi.

Gradbeno panogo čaka eno najbolj črnih let, saj večji projekti niso predvideni. Trije zakoni, ki se prepletajo z gradbeno panogo in bodo še teden v javni obravnavi, po mnenju stroke ne bodo pripomogli k okrevanju gradbeništva, saj gradbeni zakon ter zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih ne bosta odpravila sedanjih težav, temveč bosta kvečjemu prinesla nove.

Neupoštevanje gradbincev

Mirko Požar, tudi predstavnik Zbora za oživitev in razvoj gradbeništva (ZORG), pravi, da v panožnih, poklicnih, raziskovalnih in izobraževalnih organizacijah, združenih v ZORG, spremembe zakona podpirajo, a ne na tak način. »Novi gradbeni zakon, ki gradbeno panogo postavlja na glavo, so pisali pravniki in vanj niso vključili našega mnenja. Res smo sodelovali pri nastajanju v posameznih segmentih, vendar ni ministrstvo niti v eni točki ni upoštevalo priporočil ZORG,« pravi Požar. Po njegovem je predlagan zakon slabši kot sedanji. »Če nam je prejšnji zakon porezal roke, nam bo novi v zdajšnji obliki odrezal glavo.«

»Rešitve so ustrezne za eno- in večstanovanjske hiše ter poslovne stavbe s pisarnami, ki že danes niso problematične, za infrastrukturne objekte in industrijske objekte z vplivi na okolje pa povsem neprimerne. Vpeljuje novo funkcijo, vodjo gradnje, ki je v večkratnem konfliktu interesov, saj mu zakon nalaga nezdružljive naloge, ki omogočajo koruptivnost. Opravljal bi namreč nadzor nad projektiranjem načrtov za izvedbo, zastopal interese investitorja, hkrati vodil gradbišče in gradnjo ter zagotavljal, da je objekt skladen s prostorskimi akti, varen in zanesljiv,« opozarja Barbara Škraba Flis, generalna sekretarka Inženirske zbornice Slovenije. Po njenih besedah je zakon svojevrstna slovenska »pogruntavščina«.

Peticija zoper zakon

Igor Banič, predsednik uprave podjetja Pomgrad, je dejal, da izvajalci del na koncu prevzamejo prek bančnih garancij in drugih jamstev skoraj vse tveganje, »naša vloga pri vodenju projektov pa je zminimalizirana«. Prepričan je, da treh zakonov ne bi smeli obravnavati ločeno.

Gradbeniki Podravja so začeli podpisovati peticijo proti sprejetju zakona o združenju arhitektov in inženirjev ter zakona o gradnji objektov, saj so prepričani, da bi jima odvzela kompetence vodenje projektov, nadziranje in vodenje gradbenih del in jih doddelila arhitektom. »Najkasneje do 19. januarja se bomo združili v čim večjem številu in o tem obvestili vsa društva, zbornice, ministrstvo, medije, stranke, poslance in predsednika vlade,« poudarjajo gradbeniki in opozarjajo, da so usposobljeni za vodenje in organiziranje del ter edini skrbniki za varnost, stabilnost in energetsko učinkovitost objektov.