Staršem otrok v karanteni pripada nadomestilo dela plače

Ob začetku novega šolskega leta in koncu poletnih dopustov se pojavlja več vprašanj o nadomestilu plače v primeru karantene za delavce ali njihove otroke.

Objavljeno
04. september 2020 12.59
Posodobljeno
04. september 2020 14.02
Interventni zakon določa podlago odsotnosti za delavca, ki mu je bila odrejena karantena skladno z zakonom o nalezljivih boleznih. FOTO: Leon Vidic/Delo
STA, A. I.
STA, A. I.
Zaradi številnih vprašanj glede nadomestila plače ob morebitni obvezni karanteni otrok in odraslih so na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravili nekaj odgovorov, med drugim pojasnjujejo, da staršem otrok v karanteni pripada nadomestilo dela plače.


Ali so starši vrtčevskih otrok, ki jim je bila odrejena karantena, upravičeni do odsotnosti z dela?


Če delavec ne more opravljati dela skladno s pogodbo o zaposlitvi zaradi varstva otroka, ker ta ne sme obiskovati vrtca, se takšna nezmožnost opravljanja dela oziroma odsotnost z dela enega od staršev lahko presoja v okviru instituta višje sile. Delavcu, ki zaradi višje sile ne more opravljati dela, pripada nadomestilo plače v višini polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače.


Do kakšnega nadomestila plače so upravičeni delavci, ki ne morejo opravljati dela, ker jim je bila odrejena karantena po stiku z okuženo osebo?


Tak delavec ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je z zakonom o delovnih razmerjih določeno za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga oziroma 80 odstotkov osnove. Če pa se je stik z okuženo osebo zgodil med službenim časom, ima delavec pravico do nadomestila v višini celotne plače.


Ali je delavec po vrnitvi z dopusta iz države na rdečem seznamu upravičen do odsotnosti z dela, ker mu je bila odrejena karantena?


Delavec, ki se odpravi v državo, ki je na rdečem seznamu, ni upravičen do nadomestila plač. Pri tem veljajo izjeme, če se delavec v državo na rdečem seznamu odpravlja zaradi smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrti otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrti staršev ali rojstva otroka. V teh primerih mora delavec delodajalcu najpozneje en dan pred odhodom predložiti pisno izjavo, iz katere je razvidno, da odhaja v državo na rdečem seznamu zaradi naštetih okoliščin. Če delavec zaradi karantene ne more opravljati dela in delodajalcu ni posredoval podlage za odsotnost po zakonu o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19, se mora delavec z delodajalcem dogovoriti o drugi podlagi odsotnosti, neopravljanje dela brez podlage opravičene odsotnosti pa pomeni kršitev obveznosti iz delovnega razmerja.

image
Ob začetku novega šolskega leta in koncu poletnih dopustov se pojavlja več vprašanj o nadomestilu plače v primeru karantene za delavce ali njihove otroke. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo


Do kakšnega nadomestila plače je upravičen delavec, ki mu je bila ob vstopu v Slovenijo odrejena karantena, delodajalec pa mu je v tem času odredil delo na domu?


V tem primeru delavec v tem času ni odsoten z dela, ampak še vedno opravlja delo in za to obdobje prejme plačo.


Ali mora delodajalec delavcu, ki mu bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo, organizirati delo na domu?


Delavec, ki zaradi odrejene karantene ne more opravljati dela, ima v skladu z zakonom o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19 pravico do nadomestila plače. Delodajalec pa bo povračilo izplačanega nadomestila plače od države lahko uveljavljal samo, če delavcu ni mogoče organizirati dela na domu.


Kakšno nadomestilo plače pripada delavcu, ki mu je med dopustom v tujini karanteno odredil pristojni organ tuje države? Ali lahko delodajalec uveljavlja povračilo izplačanega nadomestila plače od države?


Interventni zakon določa podlago odsotnosti za delavca, ki mu je bila odrejena karantena skladno z zakonom o nalezljivih boleznih. To pomeni, da gre na podlagi omenjenega zakona samo za tiste odločbe, ki jih je izdal pristojni slovenski organ. Če delavec ne more opravljati dela zaradi karantene, ki mu jo je odredil tuji organ, se takšna nezmožnost dela delavca presoja v okviru instituta višje sile po zakonu o delovnih razmerjih. Delavcu, ki zaradi višje sile ne more opravljati dela, pripada nadomestilo plače v višini polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače. Breme plačila nadomestila plače v takšnem primeru nosi delodajalec.