Status kulturnega spomenika je le veliko breme

Na Gočah bi vas radi umaknili izpod spomeniške zaščite, podpira jih tudi občina, stroka pa je neomajna.

Objavljeno
20. oktober 2015 21.08
Davorin Meesnel ( Cejkotova domačija) in njegov izbor posebnosti domačega kraja. V Gočah 5.11.2014
Katja Željan, Panorama
Katja Željan, Panorama

Vipava – Vipavski občinski svet bo jutri znova sklepal o tem, ali naj občina na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije naslovi pobudo za umik vasi Goče izpod spomeniške zaščite. To so zavodu sicer predlagali že pred štirimi leti, a takrat pobuda ni bila sprejeta.

Predsednik krajevne skupnosti Goče Simon Žorž pričakuje, da bo tokrat drugače, seveda če vipavski svetniki sklep potrdijo. »V vasi brez sprejetega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) ne moremo narediti ničesar. Osnova za OPPN pa je konservatorski načrt. Načrtov za razvoj vasi nimamo malo: želeli bi si urediti kanalizacijo, poleg tega smo ena redkih krajevnih skupnosti, kjer voda še vedno teče po azbestnih ceveh. Pogrešamo tudi urejeno parkirišče in igrišče, primanjkuje celo bivalnih površin, saj ne moremo načrtovati niti novogradenj. V zadnjih desetih letih se je na ta račun iz kraja izselilo vsaj šest oziroma sedem mladih družin,« trdi Žorž.

Igrišče uničuje 'veduto kraja'

Obenem opozarja, da izpod spomeniške zaščite ne želijo umakniti nekaterih kulturnih spomenikov, temveč vas Goče, saj je zdaj pod spomeniško zaščito tudi okrog tristometrski pas okrog nje. »Res ne razumem, zakaj mora biti spomeniško zaščitena celo njiva,« priznava Simon Žorž. Krajani Goč so na vipavsko občino sredi letošnjega septembra zato vnovič naslovili zahtevo, da začne s postopkom umika vasi izpod spomeniške zaščite. Vipavski župan Ivan Princes pred jutrišnjo sejo občinskega sveta svetnikom predlaga, da sklep potrdijo.

Naj spomnimo, da so bile Goče za kulturni spomenik lokalnega pomena razglašene že leta 1987, a krajani že dlje časa ugotavljajo, da od tega nikoli niso imeli koristi, temveč dodatne stroške in omejitve. Zato so se pred štirimi leti z več kot 80-odstotno večino izrekli za ukinitev statusa kulturnega spomenika za vas kot celoto. Njihovo namero je še dodatno podžgalo dejstvo, da niso dobili soglasja za gradnjo večnamenskega igrišča s parkiriščem na predlagani lokaciji, ker bi z njim uničili »veduto kraja«.

Ker so Goče razglašene za kulturni spomenik lokalnega pomena, je sicer prav v pristojnosti občine Vipava, da sproži ustrezne postopke za spremembo akta o razglasitvi. Kot je za Delo v imenu novogoriške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) povedala Damijana Slabe, sicer pomočnica generalnega direktorja zavoda za stike z javnostjo, je strokovna komisija že maja 2012 končala z vrednotenjem naselbinskega spomenika Goče-vas.

ZVKDS: V treh letih brez sprememb

»Ugotovitev strokovne skupine je bila, da Goče niso izgubile spomeniških lastnosti in ni podlage za derazglasitev spomenika. Ugotovitev je še vedno aktualna, saj v treh letih na terenu ni prišlo do sprememb, ki bi bile tako odločilne, da bi spomenik izgubil svoje varovane vrednote,« opozarja.

Dodaja, da so se že februarja 2012 na ministrstvu za kulturo, kjer so bili prisotni predstavniki občine Vipava, Razvojne agencije Ajdovščina ROD, Zavoda za varstvo kulturne dediščine in omenjenega ministrstva dogovorili, da bi morali problem reševati tako, da bi občina iz predlogov in pobud krajanov naredila urbanistično zasnovo, iz katerih so jasno razvidne prostorske umestitve pobud in njihov vpliv na dediščino.

Občina bi morala po navedbah Slabetove zatem začeti s postopkom sprememb in dopolnitev odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Ajdovščina, novogoriška enota ZVKDS pa bi skladno z zakonom pripravila strokovne podlage, ki bi jih izdelovalec OPPN Goče lahko delno ali v celoti vključil v analitični del konservatorskega načrta prenove (KNP) Goč. V kolikor bi bile pobude takšne vrste, da terjajo spremembo občinskega prostorskega načrta (OPN) Vipava, bi morala občina pristopiti tudi k postopku teh sprememb. »Občina Vipava pa na novogoriško območno enoto ZVKDS še ni poslala urbanistične zasnove, na osnovi katere bi zavod lahko začel s pripravo strokovnih podlag skladno z zakonom,« opozarja Slabetova.

Princes: Vztrajali bomo

Za komentar na navedbe smo zaprosili tudi vipavskega župana Ivana Princesa. »Drži, da urbanistične zasnove zasnove ZVKDS nismo poslali. Saj je tudi ne moremo! Goče smo namreč izločili iz OPN, saj nam tam ne dovolijo narediti nič. Za Goče bomo pripravili poseben OPPN, ki bo narejen v skladu z željami in potrebami Gočanov,« napoveduje župan, ki računa, da bo ZVKDS tokrat odločil drugače.

Na naše vprašanje, kaj bodo storili, če zavod njihovi pobudi ne bo ugodil, pa odgovarja: »Poskusili bomo znova, znova in znova. O Gočah na področju turizma velikokrat govorijo v presežkih, realnost pa je taka, da tja ne more niti avtobus. In popolnoma nerazumljivo je, da nam ne dovolijo urediti niti večnamenskega igrišča«.