Sto in en dogodek, ki razsvetli tudi sive dni

Dom starejših občanov Fužine: Čeprav je kadra premalo in niti že tako prenizkega normativa ne morejo zapolniti, iz domov prihajajo tudi pozitivne zgodbe

Objavljeno
17. junij 2019 12.00
Posodobljeno
17. junij 2019 12.00
Na seniorskem maratonu Franja v fužinskem domu je sodelovalo 69 kolesarjev, povprečno starih 86 let. Foto Jure Eržen
Ljubljana – Ob tem, ko stanovalci v nekaterih domovih za starejše in njihovi svojci opozarjajo na podražitve dodatnih storitev in slabšanje kakovosti storitev, Bojanka Genorio, direktorica Doma starejših občanov Fužine, kjer se z različnimi dogodki stanovalcem zelo trudijo popestriti vsakdanjik, pravi, da so informacije o podražitvi storitev v domovih preveč posplošene: »Posamezni domovi smo namreč različno povišali cene storitev.«

· Delo zaposlenih v domovih je prenizko ovrednoteno.
· Da bi domovi lahko nemoteno delali, bi bilo nujno zagotoviti spodbudno okolje za zaposlovanje.
· Cena zdravstvene nege bi morala pokrivati materialne stroške in stroške dela zaposlenih v zdravstveni negi.


Glede na hitro povečevanje števila starejših se ji zdi prav, da tem temam tudi mediji posvečajo veliko pozornosti, poročanje o dvigu cen oskrbe pa je povzročilo nemalo strahu pri uporabnikih storitev in njihovih svojcih, ugotavlja direktorica. Po njenem mnenju se pri vsem tem premalo poudarja, da je cena za zdravstveno nego, ki jo plačuje zdravstvena zavarovalnica, prenizka in ne pokriva niti stroškov dela zaposlenih, ki v domu izvajajo zdravstveno nego.


Prenizko vrednotena zdravstvena nega in delo zaposlenih

»Posamezni domovi smo različno povišali cene storitev,« pravi direktorica Bojanka Genorio.

V fužinskem domu, v katerem živi 214 stanovalcev – od teh je 91 razvrščenih v prvo kategorijo oskrbe, 34 v drugo, 62 v tretjo A, 9 v tretjo B in 18 v četrto kategorijo, v kateri so stanovalci z demenco – je cena za dan zdravstvene nege 14,46 evra (povprečna cena zdravstvene nege je 16,91 evra), kar je na ravni iz leta 2009, pravi Bojanka Genorio. »Velja poudariti, da bolnišnica za istega stanovalca, ki je napoten na bolnišnično zdravljenje ali pa se od tam vrača v dom, za dan zdravstvene nege prejme več kot 100 evrov.« Poudarja tudi, da je delo zaposlenih v domu prenizko ovrednoteno in nikakor ni stimulativno. »Svojevrsten absurd je, da v našem domu tretjina delovnih mest, to so strežnice, oskrbovalke, delavke v pralnici oziroma vzdrževalke perila, šivilja, kuhar, kuharski pomočniki, čistilke in receptor, z razporeditvijo v plačne razrede po zakonu o sistemu plač v javnem sektorju ne dosega niti minimalne plače.«

image
V fužinskem domu se trudijo za dobro počutje stanovalcev, konec maja so priredili cvičkarijo. Foto Tomi Lombar


Tudi v njihovem domu že dobro leto primanjkuje kadra. Redno objavljajo prosta delovna mesta za bolničarje negovalce, strežnike in pomočnike dietnega kuharja. Direktorica se strinja, da so kadrovski normativi prenizki, vendar v zadnjem času niti tega, prenizkega normativa ne morejo zapolniti: »Na številne objave prostih delovnih mest se ne javi nihče ali pa v razgovoru odklonijo zaposlitev zaradi prenizke plače. Lani smo položaj reševali tudi z zaposlovanjem tujcev, kar pa poleg dolgih administrativnih postopkov prinaša še druge težave, na primer jezikovne.«

image
Na številne objave prostih delovnih mest se ne javi nihče ali pa v razgovoru odklonijo zaposlitev zaradi prenizke plače, pravi direktorica Bojanka Genorio. Foto Jože Suhadolnik
Da bi domovi lahko nemoteno delali in ponujali kakovostne storitve stanovalcem, bi bilo nujno zagotoviti spodbudno okolje za zaposlovanje navedenih kadrov, pravi Bojanka Genorio: »Zagotoviti pa bi bilo treba tudi ceno zdravstvene nege, ki bo pokrila materialne stroške in stroške dela zaposlenih, ki v domu izvajajo zdravstveno nego, to so bolničarji, srednje in diplomirane medicinske sestre, fizioterapevt in delovni terapevt.«

14,46
evra na dan je povprečna cena zdravstvene nege v fužinskem domu

Niz dejavnosti za ohranjanje psihofizične aktivnosti


Kljub navedenim težavam se po direktoričinih besedah zavedajo, da imajo stanovalci prostega časa v izobilju, saj vse, kar so doma težko postorili in zaradi česar so se vključili v institucionalno varstvo, prevzamejo in opravijo zaposleni: »Neizpolnjen dan slabo vpliva na človekovo razpoloženje, zato iščemo vse mogoče vzvode, da stanovalcem dan čim bolj osmislimo in ustvarjamo okolje, v katerem se bodo dobro počutili.«

image
Na seniorskem maratonu Franja so uživali tudi navijači. Foto Jure Eržen


Po lastni izbiri se lahko vključijo v dejavnosti za ohranjanje psihofizične aktivnosti, ki se vrstijo od ponedeljka do sobote, kot so rekreativna vadba, vadba za krepitev mišične moči, za ravnotežje, kognitivni trening, pevski zbor, orffov orkester. Vsak teden organizirajo tudi najmanj en kulturni in družabni dogodek. Priredijo jih več kot sto na leto, pri čemer stanovalci dejavno sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi. Poleg prireditev ob vseh praznikih so znani po pustnem karnevalu, gobarskem pikniku, palačinka partiju, prazniku češenj, koruznem pikniku, dalmatinski fešti, ličkanju koruze ... Vsi dogodki so popisani v domski kroniki, ki jo piše stanovalec.
100
evrov in več prejme bolnišnica za dan zdravstvene nege

Konec maja so pripravili cvičkarijo, v prvem junijskem tednu pa seniorski maraton Franja, na katerem je sodelovalo 69 kolesarjev, povprečno starih 86 let; najstarejši kolesar je v 100., kolesarka pa v 103. letu. S prevoženimi kilometri so zbirali sredstva za nakup prilagojenega sobnega kolesa za pasivno in aktivno razgibavanje rok in nog, ki ga bodo uporabljali stanovalci z demenco.


Stanovalke: Požlahtnijo nam dneve


Stanovalka Angelca Butenko je povedala, da je bivanje v domu lepo in prijetno, odlično organizirane raznovrstne prireditve pa ga še bogatijo: »Še posebno me je navdušila cvičkarija s predstavitvijo turistične kmetije in njenih dobrot, izbranim kulturnim programom in nesebičnim medsebojnim sodelovanjem zaposlenih, katerih skupni cilj je kar najbolje poskrbeti za dobro počutje stanovalcev. Želim si, da bi bilo čim več takšnih prireditev, ki omogočajo užitek v trenutkih dneva in razsvetljujejo tudi občasno manj lepe dneve.«

image
Na cvičkariji so pokušali dobrote s turistične kmetije. Foto Tomi Lombar


Vida Dolinšek prav tako uživa v izbranih kulturnih prireditvah: »Kot otrok in odrasla sem rada prepevala v pevskih zborih, zato tudi zdaj navdušeno ploskam pevcem, ki nam požlahtnijo stare dni. Ob folklornih nastopih se kar pomladimo in dušo nam obogatijo nežni zvoki instrumentalnih koncertov. Ob imenitnih domskih prireditvah spoznavamo posamezne predele naše lepe Slovenije in tudi svet, se učimo, nasmejimo in živimo!«

Božena Uravič pa pravi, da sta z možem v fužinskem domu že 13 let in sta zelo zadovoljna: »Imamo veliko dejavnosti, nikoli nam ni dolgčas. Tudi svojci naju obiskujejo. Naši animatorji nam nenehno lepšajo dni z različnimi prireditvami. Posebej so mi pri srcu glasbeni dogodki, takrat pozabim na bolečine in mi je toplo pri srcu.«