Svetniške skupine v Kranju morajo vrniti 26.300 evrov

Največji dolžniki so SDS s 6939 evri, že razpadla Stranka za napredek KS s 5848 evri in SD s 5646 evri, brez nepravilnosti le Desus.

Objavljeno
18. december 2013 19.31
jer*Protokol, postrezba, sampanjec, vino
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj

Kranj – Nadzorniki MO Kranj so ugotovili, da je občinska uprava Kranj pomanjkljivo nadzirala porabo denarja na proračunski postavki, kjer je bilo leta 2011 za financiranje svetniških skupin predvidenih 76.618 evrov. Nenamensko, neupravičeno ali nedokumentirano je bilo porabljenih 26.300,47 evrov.

Nadzorniki pričakujejo odzivno poročilo občinske uprave, vodja splošne službe na MO Kranj Tatjana Hudobivnik pa je povedala, da so nadzorni odbor (NO) opozorili, da je končno poročilo nepopolno in ni napisano v pravilni obliki. Kdaj ga bo župan Mohor Bogataj uvrstil na sejo mestnega sveta, danes na občini ni bilo mogoče izvedeti.

Nepravilnosti in pomanjkljivosti pri financiranju svetniških skupin je odkrila že služba notranje revizije v prvem polletju 2012 in župan Mohor Bogataj, ki je tudi naročil revizijo, je v odzivnem poročilu predlagal spremembe pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin, a jih mestni svet ni sprejel, zavrnjen je bil tudi predlog NO, da svetniške skupine nenamensko porabljen denar vrnejo, zato se je NO novembra lani odločil opraviti podrobni nadzor porabe denarja v svetnikih skupinah za leto 2011.

Od mesa do ustekleničene vode

Najvišje vračilo (6939 evrov) nadzorniki zahtevajo od SDS, ki ima tudi najdaljši seznam grehov. Med najdražjimi so nakup mesa za piknik v mesariji Kalan (1100 evrov), najem dveh avtobusov za prevoz na Štajersko (912), nakup poslovnega darila za 3000 evrov in tudi objava članka v Gorenjskem glasu (794 evrov).

Pri Stranki za napredek KS (SNKS), ki je medtem že razpadla, so revizorji odkrili račun za ogromne količine mesa – odtod tudi ime mesna afera – zdaj pa od nje zahtevajo vračilo 5848 evrov zaradi dveh pogostitev in računa pri mesariji Snedic. Nadzorniki so poleg tega ugotovili, da vsi dobavljeni artikli niso primerni za pogostitev.

SD bi morala vrniti 5646 evrov – za fotografske storitve in tiskanje so denimo neupravičeno porabili 2187 evrov, za pogostitve 999 evrov –, NO od Liste Hermine Krt zahteva 3198 evrov, porabljenih za študentsko delo, od Zaresa 3120 evrov, ki so jih porabili za tiskarske storitve, od skupine Mladi za Kranj 2120 evrov (porabljenih za tiskarske storitve in študentsko delo), LDS je neupravičeno porabil 1967 evrov (za izobraževanje, adiminstrativne storitve in strokovno pomoč).

Manjše zneske sta neupravičeno porabili tudi občinska SLS (gre za 471 evrov: svetniška skupina namreč ni predložila dokumenta, ki bi dokazoval, da je dijak drugega letnika srednje gradbene šole res opravil anketo o delovanju svetniške skupine SLS) in NSi, ki je 108 evrov porabila za nakup ustekleničene vode z nalepko Mestne občine Kranj.

Le pri Desusu nadzorniki niso ugotovili nepravilnosti.