Predstavitvena informacija

Tako lahko najbolje pomagate pri varstvu okolja

Ob misli na varstvo okolja nas večina najprej pomisli na ločevanje odpadkov. Čeprav je to pomemben del skrbi za okolje, pa še zdaleč ni vse, kar lahko stori posameznik.

Objavljeno
06. avgust 2019 09.30
Posodobljeno
06. avgust 2019 09.32
Izobrazite se o varstvu okolja s študijem na BB. Foto: Internet
Promo Delo
Promo Delo

Znanstveniki opozarjajo, da imamo za preprečitev okoljske krize hudih razsežnosti na voljo manj kot desetletje. Prvi korak? Višja ozaveščenost o okoljski problematiki. 

Kako lahko posamezniki pomagamo pri varstvu okolja
Kako lahko na najboljši način uporabite svoj glas za varovanje okolja?

 - O tej temi se izobražujte. Najboljša izbira je študij varstva okolja, ki poskrbi, da boste s svojim znanjem vplivali na ekološko učinkovitost organizacij, občin, držav in mednarodnih skupnosti. S pomočjo knjig, revij, interneta in dokumentarnih filmov poiščite čim več informacij o okoljski krizi. Več znanja o okoljski krizi vodi v bolj odgovorno varovanje okolja. 
 
- Veliko odpadkov in izpušnih plinov proizvedemo znotraj organizacij, npr. podjetij, zdravstvenih domov, šol in vrtcev. Ste na vplivnem položaju (npr. lastnik, ravnatelj, profesor) znotraj organizacije? Vsekakor je vaša odgovornost, da poskrbite za ekološko prijaznost vaše organizacije. Vaša naloga se ne konča zgolj pri ločevanju odpadkov. Spodbujajte uporabo recikliranih materialov, izboljšajte energijsko učinkovitost pisarn in drugih delovnih prostorov, investirajte v trajnostno tehnologijo in poskrbite za višjo ozaveščenost zaposlenih o okoljskih problemih.

Na svojo moč pa ne pozabite tudi drugi člani organizacij. Švedska šolarka in aktivistka Greta Thunberg, 15-letna začetnica gibanja šolskih stavk za podnebje, dokazuje, da lahko prav vsak od nas pripomore k revolucionarni zaščiti okolja. 

Ključna vprašanja sodobne družbe
Področje varovanja okolja bo v prihodnjih letih in desetletjih postalo eno ključnih vprašanj sodobne družbe. Prav zato pa eksponentno narašča tudi potreba po usposobljenem in visokokakovostnem kadru s področja varstva okolja.
 
 • Kdo bo opozoril vodstvo organizacije na zakonsko predpisane ukrepe?
 • Kdo bo odgovoren za merjenje in zmanjšanje ogljičnega odtisa?
 • Kdo bo izpostavil dejstvo, da je varstvo okolja v očeh strank lahko razumljeno kot konkurenčna prednost?
 • Kdo bo na podlagi izračunov dokazal, da je dražja sanacija izliva kot preventivni ukrep, ki se na prvi pogled zdi zgolj odvečen strošek?
 • Kdo bo na ravni občine izvajal inšpekcijski nadzor nad divjimi odlagališči, kurjenjem odpadkov in izpustov v vodo? 
 • Kdo bo odgovoren za ekološki nadzor na državni in celo evropski ravni? 

Odgovor? Diplomanti varstva okolja. 

image
Varovanje okolja je eno ključnih vprašanj sodobne družbe. Foto Internet
Podjetja, posamezniki in okolje
Varstvo okolja je hitro rastoča karierna možnost, delo pa izjemno raznovrstno. Vloga okoljevarstvenikov v organizacijah se razteza na številna področja. Znanje diplomantov okoljevarstva je ključno za delovanje organizacij, kot so:
 
 • občine, 
 • vladne organizacije,
 • dobrodelne organizacije,
 • mednarodne organizacije, kot je Evropska agencija za okolje,
 • zasebna podjetja, 
 • nevladne okoljske organizacije.

Poleg nevladnih organizacij, občin in okoljskih organizacij pa prednosti zaposlovanja strokovnjakov na področju okoljevarstva vedno bolj izkušajo tudi proizvodna podjetja. Vodstva uspešnih industrijskih podjetij se zavedajo pomembnosti zmanjšanja okoljskega učinka svojih izdelkov. Prizadevanje za zmanjšanje okoljskega bremena organizaciji prinaša pomembne prednosti, med drugim v obliki manjših okoljskih dajatev. Pusti pa tudi pomemben socialno-ekonomski učinek v širši skupnosti. 

Kot diplomant varstva okolja boste svoje mesto našli tudi na področju znanstvenih raziskav, ki zadevajo onesnaževanje vode, alternativne vire energije, do okolja prijazno upravljanje smeti, zvočno in svetlobno onesnaževanje in več. Spremembe na področju zakonov o varstvu okolja zahtevajo nenehne spremembe v delovanju organizacij, za njihovo učinkovito izvedbo pa so zaslužni prav okoljevarstveniki. 

Poglobite svoje znanje in si izboljšajte zaposljivost
Program Varstvo okolja, ki ga izvajamo v izobraževalnem centru B&B, je sodoben študijski program, ki temelji na potrebah sodobne družbe. Študij traja tri leta, predavanja potekajo v Ljubljani in Kranju, po zaključku študija boste pridobili strokovni naziv diplomirani okoljevarstvenik oz. okoljevarstvenica in stopnjo izobrazbe VI/2. Višja stopnja izobrazbe vam bo odprla vrata za karierno napredovanje v različnih panogah.

Program omogoča:
- napredovanje na delovnem mestu,
- prevzem večjih odgovornosti,
- zaposlitev na VODSTVENIH delovnih mestih
v gospodarstvu ali javni upravi. 


Varstvo okolja je strokovno utemeljen program, usmerjen v trajnostni razvoj. Diplomante opremi z globokim in širokim znanjem s področja reševanja okoljskih problemov. 

Poleg strokovnega znanja na področju varstva okolja so za uspešno karierno pot nujne tudi t. i. mehke veščine. Mednje spadajo samozavestno javno nastopanje in dobre komunkacijske spretnosti, obvladanje e-veščin in sposobnost timskega dela. Prav na gradnji teh ključnih veščin pa temelji študij varstva okolja na BB. Študentje razvijejo širok spekter praktičnih in prenosljivih spretnosti, med drugim obvladovanja analitičnih orodij za reševanje problemov, razumljive predstavitve argumentov in upravljanja dogodkov. Te bistvene in široko prenosljive kompetence so na trgu dela danes bolj zaželene kot kdaj prej.