Trasiranje avtoceste 
proti Jelšanam spet aktualno

Na MOP bodo objavili pobudo umeščanja povezave med primorsko in hrvaško avtocesto, ki se konča v Jelšanah.

Objavljeno
26. junij 2011 21.21
Posodobljeno
27. junij 2011 07.30
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica - Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je na svojih spletnih straneh objavilo povzetek dopolnjene pobude za pripravo državnega prostorskega načrta (DPN) za avtocesto na odseku Postojna/Divača-Jelšane. Pobuda bo v digitalni obliki dostopna od 27. junija do 29. julija, medtem bo javnost ministrstvu lahko sporočila svoje predloge in mnenja.

Priprava DPN je eno od izhodišč za doseganje ciljev strategije prostorskega razvoja Slovenije, glavni cilj pa je zagotoviti ustrezno medsebojno povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena. Načrtovana cesta bo tudi del omrežja daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena v okviru jadransko-jonske pobude. Varna in zmogljiva prometnica bo razbremenila sedanji glavni cesti G6 Postojna-Jelšane in G7 Kozina-Starod, prevzela pa bo tudi vlogo obvoznic okoli Pivke, Ilirske Bistrice in drugih naselij na tem območju, so pripravljavci DPN zapisali v povzetku pobude za javnost.

Vroče razprave 
v vročih mesecih

Edino, kar je v nastajajočem DPN, za katerega je ministrstvo za promet dalo pobudo že leta 2005, znano, je končna točka na mejnem prehodu Jelšane. Nadaljnji postopki, pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora, javno mnenje, izdelava študije različic, okoljsko poročilo, bodo pripeljali do predloga najustreznejše različice, ki bo skupaj s študijo in okoljskim poročilom šla v javno obravnavo. Ta bo ponovljena, ko bosta pripravljena osnutek DPN in osnutek okoljevarstvenega soglasja, nato pa bosta sledili izdelava predloga DPN ter na koncu »papirnatega« dela gradnje avtoceste še vladna uredba o DPN.

V prvem vročem poletnem mesecu se v občinah Divača, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna po letih 2006 in 2007 ponovno obetajo vroče razprave o predlaganih koridorjih in trasah, čeprav sodeč po javnem naznanilu, objavljenem na spletu, javna obravnava dopolnjene pobude o mogočih smereh avtoceste v tej fazi priprave DPN ni predvidena.

Župan Pivke zadovoljen


Ilirskobistriški župan Emil Rojc s pobudo za DPN včeraj še ni bil seznanjen. Egon Zevnik, predstavnik skupine Nove ideje za razvoj območja Ilirske Bistice, ki je v zadnjih dveh mesecih za čimprejšnjo gradnjo avtoceste zbrala 900 podpisov, je napovedal okrepitev dejavnosti. Divaški župan Drago Božac je včeraj ponovil občinsko nasprotovanje katerikoli trasi na območju občine Divača in spomnil, da je na to že v predvolilnem času vezal tudi svoje župansko mesto. Enak sklep o nesprejemljivosti gradnje avtoceste na območju občine je aprila sprejel občinski svet Postojne.

Župan Pivke Robert Smrdelj je zadovoljen, ker so načrtovalci upoštevali različico avtoceste, ki so jo predlagali sami, namreč čez Sušiška Brda do Čebulovice. Kot je dodal, se strinja, da bi avtocesta, če bo zgrajena proti Postojni, nadomestila pivško obvoznico, ki je že predvidena v novem, veljavnem občinskem prostorskem načrtu. »Če pa bo izbrana avtocestna trasa proti Divači, bomo pri svoji obvoznici vztrajali. V tem primeru bomo, tako kot občina Ilirska Bistrica, zainteresirani za spodobno prometno povezavo proti Postojni. In ne smemo pozabiti, da bo pivška obvoznica zgrajena morda deset let prej kot avtocesta, medtem pa bo v Evropsko unijo sprejeta tudi Hrvaška, kar bo bistveno spremenilo obremenjenost sedanje glavne ceste,« je pojasnil pivški župan.