Trgovci bodo omejeni pri oglaševanju in pospeševanju prodaje tobaka

Trgovska zbornica oblikuje predlog za izvajanje zakonskih določb o prepovedi oglaševanja in vidnosti tobačnih izdelkov.

Objavljeno
20. marec 2017 19.01
Kioski - Trafike v mestnem središču. V Ljubljani 17.2.2016[kiosk.mesto.časopisi]
Božena Križnik
Božena Križnik
Ljubljana − Pred desetimi dnevi je začel veljati nov tobačni zakon. Pozorni potrošniki so nemara pred blagajnami supermarketov ali na kioskih že zaznali nekatere novosti, zlasti prve primerke svarilne embalaže (enotna je predpisana od začetka leta 2020 naprej). Z novimi pravili pa so se morali najprej spoprijeti trgovci.

V trgovinski zbornici Slovenije (TZS) so pozorno spremljali celotni zakonodajni postopek, zdaj ugotavljajo, kako zakon dosledno uveljaviti. Posebna zbornična delovna skupina v sodelovanju s pristojnimi organi že pripravlja predlog panožnih smernic za izvajanje določb, ki se nanašajo na popolno prepoved oglaševanja in vidnosti tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov. Končane bodo predvidoma do konca maja letos in bodo na razpolago vsem članom. Aprila in maja pa bo po različnih slovenskih mestih TZS organizirala usposabljanje za pravilno izvajanje novih tobačnih zahtev.

Novo za trgovce ...

Kaj vse morajo zaradi novega tobačnega zakona storiti ali spremeniti trgovci? V zvezi s prepovedjo oglaševanja morajo biti od 11. marca naprej pozorni na to, da ob nakupu tobačnih izdelkov ne dajejo promocijskih daril (npr. vžigalnikov, pepelnikov …), darilnih bonov, znamkic, kuponov za popust, drugih ponudb, ki vabijo k nakupu z nižjo ceno, z brezplačnim izdelkom, nagrado, večjim pakiranjem, z dvema izdelkoma za enega itn. Tudi vžigalniki in vžigalice, ki jih prodajajo, ne smejo nositi blagovne znamke podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, distribucijo in prodajo tobačnih in povezanih izdelkov na debelo.

Prodajalci bodo morali v treh mesecih, do 11. junija, z zunanjih in notranjih izveskov prodajaln odstraniti vse oznake blagovnih znamk oziroma kakršne koli druge napise, povezane z oglaševanjem in promocijo tobačnih izdelkov.

V letu dni, do 11. marca 2018, morajo trgovci zagotoviti, da bodo tobačni izdelki javnosti dostopni in vidni samo v času, ko se prodajajo, zunaj tega časa pa bodo morali biti shranjeni v posebnih predalih, na policah, ki jih bo mogoče zakriti oziroma zapreti. Kot opažajo v TZS, so se priprave na takšno preureditev že začele: prodajne police bodo opremili z roletami, namestili bodo zaprte omare ali predalčnike.

Po novem bodo morali imeti trgovci, ki bodo prodajali tobak in tobačne izdelke, dovoljenje ministrstva za zdravje. Za dovoljenje bodo morali zaprositi do 11. marca 2018, veljalo pa bo pet let z možnostjo podaljšanja vsakič za pet let. Pogoje za dovoljenje bo predpisalo ministrstvo, za zdaj je jasno le, da bo za izdajo odločbe treba plačati upravno takso (zdaj znaša 23 evrov), licenčnine pa ne bo. In kakšne so predvidene kazni? Če bo tržni inšpektor ugotovil, da trgovec v poslovnem prostoru, ki sicer ima veljavno dovoljenje za prodajo, ne spoštuje prepovedi oglaševanja in prodaje tobaka mladoletnikom, bo kaznovan s prepovedjo prodaje tobaka za šest mesecev. Druga taka kršitev ga bo stala odvzem dovoljenja za tri leta, pri tretji (ali če sploh ni pridobil dovoljenja) pa se od prodaje tobaka lahko poslovi za vekomaj.

Osemnajst let je starostna meja tako za kupca kot za prodajalca tobaka. Novost pa je, da lahko prodajalec od vsakega kupca tobaka ali tobačnih izdelkov zahteva, da izkaže svojo starost z osebnim dokumentom. Če stranka to odkloni, mu prodajalec izdelka ne sme prodati. Po stari ureditvi je prodajalec lahko zahteval identifikacijo le, če je domneval, da je oseba mladoletna, pri tem pa je pogosto naletel na pritiske in grožnje strank, ki niso hotele izkazati svoje starosti. Sprememba koristi predvsem večji varnosti prodajalcev.

... in za potrošnike

Če se novemu zakonu ne pustimo motiti in smo kot polnoletne osebe kupili cigarete po novih pravilih, se bomo morali podrejati zakonu glede uporabe tobačnih izdelkov, slediti pravilom, kako s svojo razvado ne bomo škodovali nekadilcem. Kaj vse za ta namen prepoveduje zakon? Kajenje v zasebnih vozilih v navzočnosti mladoletnih oseb (če policist ali redar opazita kršitev, sledi globa 250 evrov). Kajenje oziroma uporabo tobačnih izdelkov (razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje) v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih (zagrožena je globa v višini 125 evrov). Enako velja za prostore, ki so sicer odprti, a so v okolici šol.

Kajenje je dovoljeno v kadilnicah in posebej za kadilce določenih prostorih v nastanitvenih objektih, v domovih za ostarele in zaporih, v prostorih, ki niso namenjeni skupni rabi, kadar v njih bivajo samo kadilci, v posebej za kadilce določenih prostorih v psihiatričnih bolnišnicah. V zdravstvenih ustanovah, šolah in vrtcih kadilnice niso dovoljene.

V kadilnice se skladno z novim zakonom ne bo smelo vnašati hrane in pijače. V javnih prostorih bodo prepoved nadzorovali zdravstveni, v delovnih pa delovni inšpektorji, za kršitev pa je zagrožena kazen 125 evrov. TZS priporoča trgovcem, naj obvestilo o prepovedi namestijo ob vhodu v kadilnico.