Tudi letos pričakovane omejitve vpisa

Do 23. marca imajo devetošolci še čas za odločitev o izbiri srednje šole.

Objavljeno
22. januar 2012 10.50
Nevenka Žolnir, notranja politika
Nevenka Žolnir, notranja politika

Ljubljana – Sodeč po pred kratkim objav­ljenem razpisu ministrstva za šolstvo, bo mest za novince več kot dovolj, čeprav ne nujno na želeni šoli. Kljub manjšanju generacij se pritisk na nekatere programe ne zmanjšuje, zato je treba ponekod pričakovati omejitve vpisa. Nevenka Žolnir

Poleg uveljavljenih gimnazij v več­jih mestih bodo morali skoraj zagotovo izpeljati izbirni postopek v zdravstvenih programih in predšolski vzgoji. Merila se zadnja leta niso spremenila – pomembne so zaključne ocene obveznih predmetov v zadnjih treh razredih, za umetniške programe tudi rezultati preizkusa nadarjenosti (predvideni so med 1. in 6. marcem) in športni dosežki za športne oddelke. Uspeh pri nacionalnem preverjanju znanja je odločilen le, če je na spodnji meji več kandidatov z enakim številom točk (kar je zelo redko).

Sicer pa bodo bodoči dijaki in njihovi starši še pred rokom za oddajo vloge za vpis dobili natančnejša pojasnila na osnovnih šolah in informativnih dnevih, 10. in 11. februarja, na srednjih šolah. Pozorni naj bodo predvsem na posebnosti posamezne šole, kot so izbirni predmeti, usmeritve na posameznih oddelkih, mož­nosti razvijanja nadarjenosti, izvedba pouka, priprave na maturo, učni rezultati v prejšnjih letih, vrste in število dejavnosti na šoli, opremljenost šole, odnos učiteljev...

Pri prvi prijavi, ki jo ponavadi oddajo na svoji osnovni šoli, naj se odločijo za želeno šolo, o kateri so tudi prepričani, da bodo na njej uspešni. Med prenosom prijav (do 16. aprila) je treba natančno spremljati število in uspeh prijavljenih v 7. in 8. razredu. Iz objav na šoli učenec večinoma lahko razbere, na katero mesto je uvrščen, zato lahko s projekcijo ocen za 9. raz­red in glede na razpisano število mest oceni, ali je na njej smiselno vztrajati. Proti koncu roka za prenos prijav se je dobro posvetovati še s svetovalno delavko. Najpozneje 17. maja bo jasno, katere šole bodo morale omejiti vpis. Lani jih je bilo skoraj 40, in če med njimi ni bilo, denimo, bežigrajske in poljanske gimnazije, to še ne pomeni, da bo tudi letos tako, zato skrben premislek ni odveč. Pomembni bodo tudi dobri živci, saj sistem vključuje nekaj tveganja.

Letos osnovno šolo končuje 17.622 učencev, kar je 352 manj kot lani. Izbirajo lahko med 22.011 razpisanimi mesti, med katerimi jih je največ za srednje strokovne in tehniške programe (8462), s 7634 mesti jim sledijo splošne in strokovne gimnazije, srednje poklicne šole (5275 mest) in nižje poklicne šole (640 mest). Skupaj je letos na voljo slabih tri tisoč mest manj kot lani.

Iz Nedela