Türkova gradnja čaka na zakon

Družina Türk opozarja, da so za objekte pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Objavljeno
13. april 2014 20.43
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Sečovlje – Člani družine Vitoslava Türka že skoraj leto dni niso prišli v svoje nelegalno zgrajene objekte na Parecagu. Inšpekcija jim je prepovedala razpolaganje z njimi, izklopili so jim vodovod in elektriko. Porušiti bi jih morali že pred pol leta, novembra, vendar odločbe gradbenega inšpektorja niso izpolnili. Ta je lani presodil, da so izpolnjeni pogoji za izrek inšpekcijskega ukrepa, zato jim je izdal dve odločbi. Zoper obe sta bili vloženi pritožbi, ki ju je drugostopenjski organ kot neutemeljeni zavrnil, so nam odgovorili z republiškega inšpektorata za promet, energetiko in prostor (IRSPEP).

Zoper odločbi so Türkovi sprožili dva upravna spora, vendar pri tem niso bili uspešni, tako da sta odločbi postali pravnomočni. Zatem je gradbeni inšpektor uvedel izvršilna postopka in izdal sklepa o dovolitvi izvršbe, ki sta prav tako postala pravnomočna. Zavrnjene so bile tudi vloge za odlog izvršbe po določilih zakona o splošnem upravnem postopku.

Na vprašanje, ali bo spremenjeni zakon o graditvi objektov, ki ga kmalu pričakujemo v javni obravnavi, kako vplival na usodo nelegalnih objektov na Parecagu, so z inšpektorata odgovorili, da bo inšpektor odločil o morebitnem odlogu izvršbe inšpekcijskih ukrepov, če bo prejel predlog zavezanca v postopku. Inšpekcijski postopek pa se bo nadaljeval v skladu z zakonodajo in prioritetami dela gradbene inšpekcije.

Sklepamo lahko, da bi rušenje več objektov na posestvu Türkovih državo veliko stalo, da rušenje ni prednostno tudi zato, ker imajo objekti vsaj delno dovoljenje in ker lahko lastniki z upoštevanjem pripomb inšpektorjev odpravijo očitane nepravilnosti.

Metka Türk nam je povedala, česar nam na inšpektoratu niso, namreč, da tečejo (drugi) sodni postopki, s katerimi še zmeraj izpodbijajo inšpekcijsko odločbo o nelegalni gradnji, vendar še niso končani. Prav tako so v teku postopki za dokončanje gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja. Slednje se bo zgodilo, ko bodo uradno izpodbite sedanje trditve o nelegalnosti in ko bo umaknjen pečat o prepovedi razpolaganja z objekti. Družina Türk opozarja, da so za objekte pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje, plačali prispevek za spremembo namembnosti zemljišča v zazidljivo stavbno, zaradi česar jim občina Piran zaračunava nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Prav tako so pridobili vsa potrebna soglasja za obnovitvena dela za podporne zidove in obstoječe objekte.

V upravni enoti in na občini so nam že pred časom potrdili, da so res pridobili gradbena dovoljenja, vendar teh dovoljenj niso v celoti upoštevali. Dovoljevala so namreč gospodarske objekte, Türkovi pa so uredili bivalne, oziroma kot je ugotovil inšpektor: dva počitniška objekta in bazen.