Učencem bo pouk krojilo škropljenje hmelja

Najbližje hmeljišče od igrišča Ekošole oddaljeno le sedemnajst metrov. Kakšna bodo navodila ministrstva?

Objavljeno
26. marec 2019 07.30
Posodobljeno
26. marec 2019 07.30
Nova hmeljišča v Mislinjski dolini rastejo kot gobe po dežju. FOTO: Tadej Regent
Slovenj Gradec – Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu je s širjenjem hmeljišč v začetku letošnjega leta postala še večji talec hmeljskih nasadov. Najbližje hmeljišče je od šolskega igrišča oddaljeno le sedemnajst metrov, od šolske stavbe pa 90 metrov. Ostala hmeljišča so od šolskih prostorov oddaljena od 140 do 300 metrov.

Ravnatelj šole Zdravko Jamnikar je zato pisal na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, od koder pričakuje jasna navodila, kako naj na šoli ravnajo ob tretiranju hmeljišč. »Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pozivam, naj odgovori, katere ukrepe naj uporabimo ob prejetju obvestila o škropljenju in koliko časa naj ukrepi veljalo. Prav tako nas zanima, katere ukrepe naj v času škropljenja uporabimo na šolskem vrtu, šolskem sadnem drevju in šolskih visokih gredah. Kako naj nadomestimo morebitno odpadle vzgojno-izobraževalne vsebine, ki se odvijajo na prostem (podaljšano bivanje, športne aktivnosti, interesne dejavnosti, pouk v učilnici na prostem)«? se sprašuje ravnatelj Zdravko Jamnikar, ki na odgovor ministrstva še čaka.
 

Lažna gonja?


Osnovna šola Šmartno, ki jo obiskuje okoli 300 otrok, je od leta 1997 vključena v projekt Ekošol. »V teh letih smo v svoje pedagoško delo vključili različne aktivnosti, s katerimi poskušamo otrokom privzgojiti odnos do okolja in kritičnost do osebnega in družbenega ravnanja na vseh nivojih delovanja na naš življenjski prostor,« so povedali na šoli, kjer so zaskrbljeni, da se bodo njihova prizadevanja izjalovila in da bodo postali žrtve nerazumnega obremenjevanja okolja.
Pismo ravnatelja osnovne šole je dobil tudi slovenjgraški župan Tilen Klugler, ki po prvem, manj uspešnem sestanku z vsemi enajstimi pridelovalci hmelja v Mislinjski dolini, za prihodnji teden načrtuje novega.

image
Nova hmeljišča v Mislinjski dolini rastejo kot gobe po dežju. FOTO: Tadej Regent


»Lanska sovražna gonja aktivistov Civilne iniciative za varovanje okolja in zdravja občanov Civoz in številnih lokalnih politikov proti kmetom hmeljarjem je temeljila na nestrokovnih navedbah, na prirejenih ali celo izmišljenih podatkih o vrsti, pogostosti, načinu uporabe in zanosu fitofarmacevtskih sredstev, ki jih uporabljamo na hmeljiščih. S takšnimi zavajanji se je med občane vnesel strah in nemir, hmeljarjem in našim družinam pa so lažne navedbe in zlonamerna podtikanja povzročila hudo moralno škodo,« trdijo pridelovalci hmelja.
 

Predpisov niso kršili


»Razočarani ugotavljamo, da se pogrom nadaljuje. Aktivisti Civoza in posamezni učitelji v osnovnih šolah zlorabljajo javno šolo za širjenje laži o naši dejavnosti, celo tako daleč že gredo, da v razredu med poukom stigmatizirajo naši otroke. In to kljub temu, da doslej vsi redni in lanski izredni nadzor pristojnih inšpekcijskih služb niso odkrili kršitev predpisov pri izvajanju naše dejavnosti, in da v lanskem letu opravljene meritve v vrtovih niso zaznale ostankov pesticidov na vrtninah, ki bi bili povezani s škropljenjem hmelja,« trdijo hmeljarji.

image
Šolsko športno igrišče je od najbližjega hmeljišča oddaljeno le nekaj metrov. FOTO: Mateja Kotnik


Ravnatelj osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu očitke hmeljarjev odločno zavrača. Trdi, da so izjave hmeljarjev pretirane, prav nič pa se mu ne zdi narobe, če učence spodbujajo h kritičnemu razmišljanju o intenzivnem kmetovanju in njegovih posledicah.
 

Pod drobnogled tudi industrija


»Naše odločitve, da bomo mlekarske kmetije preusmerili v hmeljarstvo, ne morete spremeniti. Zakoni občinam ne podeljujejo takšnih pristojnosti Kot župan pa imate pristojnosti in tudi poslanstvo, da s svojo politiko ustvarjate pogoje za razvoj in blaginjo občine in enakopravno obravnavo vseh občanov. Kmetje hmeljarji želimo najmanj enako obravnavo, kot jo uživajo industrijske dejavnosti umeščene ob centru mesta, razne obrti kot je predelava plastike v vaških jedrih  v bližini šol in vrtcev, motorni promet, kurišča in drugi povzročitelji emisij v okolje. Ko boste izdelali kataster onesnaževalcev in ovrednotili negativne vplive posameznih dejavnosti, boste ugotovili, da si s kmetijstvom ni potrebno delati skrbi ,« pa pred sestankom slovenjgraškega župana Tilna Kluglerja obveščajo hmeljarji.