Ukrepi postajajo spet družinski, ne le socialni

V letu 2018 bo do otroškega dodatka upravičenih več družin, nekaj novosti bo tudi pri pokojninah in trgu dela.
Objavljeno
27. december 2017 21.09
jer pirhi
Katarina Bulatović
Katarina Bulatović
Ljubljana – Otroški dodatek bodo v prihodnjem letu prejele tudi družine iz dveh najvišjih dohodkovnih razredov. Novopečeni očetje bodo upravičeni do petih dni plačanega dopusta več, obeta pa se tudi nekaj novosti na trgu dela. Leto bo še v znamenju reorganizacije centrov za socialno delo ter dviga minimalne plače in minimalnega dohodka za socialno pomoč za samske ljudi.

Varčevalni ukrepi, ki so jih leta 2012 sprejeli z zakonom za uravnoteženje javnih financ (Zujf), se poslavljajo tudi v socialni politiki. Pred kratkim smo poročali, da bodo družine iz sedmega in osmega dohodkovnega razreda lahko znova prejemale otroški dodatek. Tisti, ki bodo vlogo vložili do konca tega meseca, bodo do njega upravičeni januarja. Upravičencev do dodatka bo 300.000, med njimi bo po napovedih ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 50.000 novih, za kar je predvidenih 237 milijonov evrov proračunskih sredstev. Vsi starši bodo ob rojstvu otroka, ne glede na svoj materialni položaj, dobili univerzalno pomoč v višini 280 evrov. Prav tako bodo očetje ob rojstvu otroka upravičeni do 30 koledarskih dni plačanega dopusta, kar je pet dni več kot letos.

Veljati bodo začele nekatere določbe iz novele zakona o trgu dela. Brezposelni se bodo morali že med odpovednim rokom prijaviti med iskalce zaposlitve na zavodu za zaposlovanje, tisti z nižjo in srednjo stopnjo izobrazbe pa bodo v primeru zaposlitve kljub temu prejemali 20 odstotkov nadomestila za brezposelnost do izteka roka, v katerem so do njega upravičeni.

Ena od najpomembnejših dejavnosti ministrstva v prihodnjem letu bo reorganizacija centrov za socialno delo, je napovedala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak. Nova organizacijska struktura ohranja sedanjih 62 centrov kot lokalne enote, ki ostajajo glavni nosilci socialne politike v lokalnem okolju, uvaja pa tudi 16 območnih centrov na regijski ravni. Tako bi strokovne delavce razbremenili birokratskih opravil, kar naj bi pomenilo, da bi se ti lahko bolj posvetili delu na terenu. »Po večkratnih neuspešnih poskusih reforme smo s sodelovanjem stroke in politike našli sprejemljive rešitve,« je komentirala ministrica.

Za dostojno življenje

Kopač Mrakova bo januarja glede na zakon predlagala višji znesek minimalne plače. Ta zdaj znaša 614 evrov neto, kar je dva evra nižje od praga tveganja revščine. Višina minimalnega dohodka, ki je podlaga za višino denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, pa je v medresorskem usklajevanju. Po napovedih ministrice predvidevajo dvig višine dohodka za samske ljudi z 297 na 313 evrov, varstveni dodatek pa bo ostal enak. Uskladitev obojega je pomembno, saj višini številnim ne omogočata dostojnega življenja. Po podatkih statističnega urada je pod pragom revščine lani živelo 280.000 ljudi, zlasti upokojenci, ki so jim sledili delovno aktivni in mladoletni otroci.