Uvedba e-bolniške: Po obrazec ne bo treba več k zdravniku

Razbremenitev za zavarovance in delodajalce, zdravniki še čakajo na tehnološke izboljšave.

Objavljeno
01. januar 2020 06.00
Posodobljeno
01. januar 2020 06.00
Pri zdravniku vam ne bo več treba izgubljati časa v vrsti, če boste prišli zgolj po potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela. Foto: Blaž Samec/Delo
Ljubljana - Od današnjega dne dalje bodo družinski zdravniki in pediatri začeli izdajati potrdila o bolniških odsotnostih v e-obliki, do konca tega meseca pa hkrati tudi v stari obliki na zelenem papirnem obrazcu. Izdaja slednjih pa bo od 1. februarja preteklost.
Papirne obrazce se bo namreč uporabilo le še za nekatere izjemne primere ali ko zaradi tehničnih težav izvajalec zdravstvenih storitev ne bo mogel zapisati elektronskega bolniškega lista (eBOL).
 

Poenostavljeni postopki


Zavarovancu torej po zaključenem bolniškem staležu ne bo več treba obiskati zdravnika, da bi dobili listino o bolniški odsotnosti, saj ta od danes avtomatsko potuje na spletni portal SPOT, kjer jo njegov delodajalec lahko prevzame. Od 1. februarja bodo morali delodajalci za svoje zaposlene eBOL obvezno prevzemati sami. Ukinitev papirnega obrazca pa bo za njih pomenila poenostavitev postopkov pri vlaganju refundacijskih zahtevkov na ZZZS. Delodajalec bo sicer od ZZZS na podlagi pisne vloge zahteval refundacijo nadomestila za svojega zaposlenega za posamezna obdobja njegove začasne zadržanosti od dela zaradi poškodbe ali bolezni, zahtevkom za refundacijo nadomestil plač pa ne bo potrebno več prilagati originalnega ali skeniranega bolniškega lista. Delodajalcu tako ne bo več potrebno čakati, da mu bo delavec dostavil bolniški list, temveč bo tekoče seznanjen z izdanimi eBOL in jih bo lahko sam prevzel kadarkoli in tudi morebiti že pripravil zahtevek za refundacijo. Omogočen bo avtomatski vnos podatkov iz eBOL v informacijski sistem delodajalca za obračun plač in nadomestil plač in pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestila.

Zavarovanci bodo do izdanih bolniških listin lahko dostopali prek portala Moj ZZZS a le s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

image
Infografika Delo


Da bo sistem deloval brez zapletov, tehnoloških mrkov in da bodo razjasnjene vse odprte dileme, bo potrebnega še nekaj potrpljenja. Zdravniki trenutno tožijo nad določenimi tehničnimi težavami za katere upajo, da bodo čim prej odpravljene. Menijo, da je potrebno zmanjšati število klikov, ki jih morajo opraviti za izdajo eBOL, poleg tega si želijo, da bi bila omogočena izdaja bolniške za več kot pet dni vnaprej, da jim ne bi bilo več treba preverjati upravičenosti posameznikov do nege staršev, da bi se pooblastilo za kontrolni zapis eBOL podelilo tudi diplomiranim medicinskim sestram in da bi imeli pravico bolniške izdajati tudi specializanti, ki opravljajo delo osebnega zdravnika.

Glede na to, da bolniške odsotnosti strmo naraščajo, pa zdravniki kličejo k sistemskim rešitvam. Pravijo, da bi o pravih razbremenitvah pri svojem delu lahko govorili, če zavarovancem, ki so z dela odsotni do tri dni ne bi bilo odpirati bolniškega lista oziroma bi se ti glede tega lahko sami dogovorili z delodajalcem, ki krije stroške odsotnosti do 30 delovnih dni.

image
Infografika Delo1.572.468
obrazcev o upravičeni zadržanosti od dela so v letu 2018 izdali osebni zdravniki.

350
milijonov evrov so leta 2018 stale zdravstveno blagajno bolniške odsotnosti
 
 


Uvedba eBOL bo po besedah strokovnjakov na Zavodu za zdravstveno zavaovanje (ZZZS) zagotovila številne prednosti pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, zavarovancih, delodajalcih, Finančni upravi RS (FURS), Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in ZZZS, saj trenutna izdaja BOL v papirni obliki predstavlja administrativno oviro za vse naštete subjekte.

Pričakujejo, da se bo s časom zmanjšalo število obiskov zavarovancev v ambulantah, saj jim zgolj zaradi pridobitve eBOL ne bo potrebno več obiskati zdravnika, če bo le-ta ocenil, da pregled ob zaključku bolniškega staleža ni potreben. Prav tako ne bo več potreben obisk zdravnika zaradi različnih administrativnih napak pri izdaji papirnatega potrdila, saj bo eBOL neposredno zagotavljal pravilne podatke o zavarovancih (npr. o delovnih razmerjih) in jih ne bo več potrebno ročno izpolnjevati zdravniku ali medicinski sestri. Zmanjšanje števila obiskov v ambulantah družinskih zdravnikov zgolj iz teh razlogov za 5 odstotkov bi na primer pomenil prihranek na letni ravni v obsegu delovanja 8,5 ambulant družinske medicine oziroma 78.600 obiskov manj.

Izvajalci zdravstvenih storitev tudi ne bodo imeli več stroškov z nakupom predtiskanih obrazcev in z njihovim tiskanjem, ukinjeno pa bo tudi pošiljanje podatkov o izdanih bolniških listih od izvajalcev zdravstvenih storitev na NIJZ za potrebe zdravstvene statistike, saj bodo podatki iz eBOL neposredno elektronsko posredovani tudi na NIJZ.

Z uvedbo eBOL tudi Finančni upravi RS ne bo več potrebno ročno izpolnjevati podatkov o osnovi za nadomestilo plače za samostojnega zavezanca, na ZZZS pa bodo ročne kontrole skladnosti zahtevkov in podatkov iz eBOL nadomeščene z avtomatskimi kontrolami ki bodo preprečevale napake.