V Kranju bodo nadzorniki in svetniki izenačeni

Predsednica nadzornega odbora Mestne občine Kranj Alenka Podbevšek: »Delamo, a učinka ni!«

Objavljeno
17. december 2013 17.49
hanc/Kranj nadzorniki
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj

Kranj – Danes bo mestni svet predvidoma znižal sejnine članom nadzornega odbora (NO). Svetnik Stanislav Boštjančič (SD) je zahteval izenačitev, saj predsednica nadzornega odbora zdaj dobiva 371,42 evra bruto, člani NO po 247,61 evra bruto za vsako sejo, medtem ko mestni svetniki za vsako sejo prejmejo po 185,71 evra bruto.

Sejnine so bile mestnim svetnikom znižane zaradi spremembe zakona za uravnoteženje javnih financ že junija 2012. V času, ko je NO pod lupo vzel financiranje svetniških skupin, pa so svetniki očitno postali pozorni na delo in financiranje nadzornega odbora.

NO je imel letos enajst sej, mestni svet pa devet

Stanislav Boštjančič je dejal, da »ima občutek, da člani NO velikokrat sklicujejo seje in obravnavajo zadeve, ki niso v njihovi pristojnosti, samo zato, da imajo sejo in da si izplačujejo honorar. Iz zapisnikov sej tudi ni razvidno, kako dolgo te trajajo,« je opozoril, naj se prouči, ali je smotrno, da se položaj mestnega svetnika razlikuje od položaja člana NO. Predlagal je, da s spremembo pravilnika položaj izenačijo, kar pomeni za svetnika približno 143 evrov neto na sejo, ne glede na to, koliko ur seja traja.

Res pa mestni svetniki niso ves čas na seji: na novembrski smo svetnico SDS opazili oditi po 40 minutah, sejnina pa ji je pripadla v celoti. V pravilniku namreč ni določeno, koliko časa je treba biti navzoč. NO je imel letos enajst sej, mestni svet, za katerega delo je letos namenjenih 245.000 evrov, pa je imel skupaj z današnjo devet sej.

Predsednica NO Alenka Podbevšek je za Delo povedala, da nadzorniki ne nasprotujejo izenačitvi z mestnimi svetniki, moti pa jih neroden način spreminjanja pravilnika in priokus, da so kaznovani. »Zaradi sejnin ni nihče bogat,« je dejala.

Letos je za delo NO (poročila in nadzori) rezerviranih 43.100 evrov, vendar sredstva verjetno ne bodo v celoti porabljena.

Mesna afera pride na vrsto v letu 2014

»Člani NO se zelo trudimo in delamo, vendar učinka ni! Še vedno tudi ni končnega nadzornega poročila o financiranju svetniških skupin Mestne občine (MO) Kranj v letu 2011 (gre za t. i. mesno afero), ker ga župan Mohor Bogataj, ki je obljubil, da ga bo uvrstil že na novembrsko sejo in pozneje na decembrsko, ni predlagal. Pred enim tednom so nas z občine obvestili o tehničnih pomanjkljivosti poročila, ki bi moralo biti kot priloga. To je nesmiselna pripomba,« je prepričana sogovornica.

Na vprašanje, ali je mogoče, da bi končno poročilo v zadnjem hipu uvrstili na sejo, pa je predstavnica za stike z javnostjo na MO Kranj Mendi Kokot odgovorila, da ne, pristojni na občini pa pričakujejo, da bo NO upošteval mnenje do poročila.