V Planici do vseh zemljišč z razlastitvijo

Država bo z razlastitvijo deveterice pridobila še zadnje tri odstotke zemljišč v lasti AS Rateče Planica.

Objavljeno
27. marec 2012 11.04
Blaž Račič, Jesenice
Blaž Račič, Jesenice

Planica – Zavod za šport Planica je začel uradni postopek za razlastitev devetih članov Agrarne skupnosti (AS) Rateče Planica, ki še niso prodali svojega deleža na zemljišču v Planici. S tem bo država dobila pravico, da začne graditi tudi druge objekte v okviru načrtovanega nordijskega centra.


Podlago za razlastitev imajo v zakonu o nordijskem centru Planica, ki ga je državni zbor sprejel konec leta 2010, določilo pa bodo uveljavili za pet domačinov, ki se s ponudbo za odkup niso strinjali, je dejal Jelko Gros, direktor zavoda za šport Planica in dodal, da bodo postopek razlastitve začeli tudi za tri člane AS Rateče Planica, ki živijo v Avstraliji in enega, ki živi v Avstriji. Večina članov AS Rateče Planica je pogodbe o odkupu zemljišč že podpisala. Pet domačinov ponudbe za odkup ni sprejelo, od štirih v tujini živečih pa odgovora niso prejeli, je pojasnil Gros.

Za kvadratni meter 
od 75 centov do 18 evrov

Odškodnina, ki jo bodo ti člani AS Rateče Planica dobili, se bo gibala v okviru odkupnih cen, ki so bile ponujene drugim članom AS Rateče Planica. Na podlagi cenitve zapriseženega sodnega cenilca je država ponujala od 75 centov do 2,50 evra za kvadratni meter zemljišča izven ureditvenega načrta ter do 18 evrov za kvadratni meter na območju ureditvenega načrta. Država bo z razlastitvijo pridobila še zadnje tri odstotke zemljišč v lasti AS Rateče Planica, kar od okoli 150.000 kvadratnih metrov pomeni približno 5000 kvadratnih metrov. Za odkupe okoli 300.000 kvadratnih metrov zemljišč v Planici za nordijski center je država sicer porabila dobre 3,5 milijona evrov.

Gros pričakuje, da bo državno pravobranilstvo postopek na sodišču začelo v roku enega meseca. V postopku razlastitve država dobi pravico graditi že z začetkom postopka na sodišču, zato jim ne bo treba čakati na zaključek, je še pojasnil Gros, saj lahko to traja tudi več let, če se kateri od razlaščenih lastnikov s tem ne bi strinjal, pa bi se postopek lahko končal celo na evropskem sodišču za človekove pravice. Z začetkom postopka razlastitve na sodišču bodo investitorji lahko začeli z izbiro izvajalcev za projektiranje tekaškega dela bodočega nordijskega centra in pridobivanjem ustrezne dokumentacije.

Skakalnice gradijo, 
letos še projekt za letalnico

V Planici se gradnja Bloudkove skakalnice nadaljuje in bo končana do poletja, tako, da jo bodo lahko preizkusili med poletno sezono, je povedal Gros. Februarskega roka za končanje niso ujeli, ker so gradbinci med gradnjo naleteli na tršo podlago, kot so jo pričakovali. Zato so porabili več časa, ne pa tudi več denarja, saj izvajalec podjetje GH Holding Bloudkovo velikanko (in stometrsko skakalnico tik ob njej) gradi na ključ.

Na vprašanje zakaj so postavljali zelo optimistične roke za prvi preizkus Bloudkove velikanke je Gros odgovoril, da so ga postavili kot najbolj optimalnega. Za šopek petih manjših skakalnic med Bloudkovo velikanko in letalnico pridobivajo gradbeno dokumentacijo. Vrednostih investicij, ki bodo končane letos, je ocenjena na dobrih 13 milijonov evrov in poleg vseh omenjenih skakalnic vključuje še ureditev hudournika ter servisnega objekta Čaplja, celoten nordijski center pa bo vreden 42 milijonov evrov.

Letos bodo izdelali še projekte za posodobitev letalnice. Gros napoveduje, da bodo izvedli tudi vse razpise, tako, da bodo na letalnici dela lahko začeli opravljati prihodnjo pomlad, takoj po končanih tekmovanjih v Planici, letalnica pa bo za prevzem svetovnega rekorda pripravljena leta 2014.