V Stražišču bi predelovali zaoljene vode in mulj

V Ekolu zanikajo, da bi njihova družba Ekorel načrtovala sežigalnico, krajani pa podpisujejo peticijo.

Objavljeno
10. marec 2014 16.30
Posodobljeno
11. marec 2014 05.00
Ekol Stražišče Kranj
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj

Kranj – Prebivalce Stražišča je razburilo, da si družba Ekorel v industrijski coni Laze prizadeva za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave za obdelavo nevarnih odpadkov.

Krajani, ki so proti predelovalnici, so v nedeljo pričeli zbirati podpise. »Nova naprava s proizvodno zmogljivostjo predelave 292 ton nevarnih odpadkov na dan bi delala na generator. Problem je skladiščenje surovin za predelavo v isti stavbi, odpadne vode in neustrezna infrastruktura, pa tudi požarna varnost. Vest o ekološki bombi v pljučih Kranja bomo internacionalizirali,« napovedujejo člani civilne pobude.

Civilna pobuda za zeleno Stražišče deluje sicer že več kot deset let. Peticijo proti predelovalnici pa je do včeraj podpisalo 200 krajanov.

Po veljavnih občinskih prostorskih aktih je območje Laz sicer pretežno namenjeno proizvodnji, skladiščem, obrtnim, storitvenim, trgovskim in poslovnim stavbam.

Zaprosili za predelavo 50 ton odpadkov na dan

Iz podjetja Ekol, ki se ukvarja z zbiranjem in sortiranjem nevarnih in nenevarnih odpadkov, smo dobili pojasnilo, da je njihova družba Ekorel zaprosila za dovoljenje za predelavo odpadkov za bodočo napravo, ki bo kemično obdelala zaoljene vode in mulj s postopkom elektrokoagulacije, pa tudi skladiščenje odpadkov.

»Zaprosili smo za predelavo približno 50 ton odpadka zaoljenih vod in muljev na dan in nikakor ne gre za sežigalnico!« so se odzvali na Ekolu in dodali, da imajo za zbiranje, posredovanje in prevoz odpadkov v Lazah uporabno dovoljenje. Po do zdaj veljavnih dovoljenjih lahko sortirajo in odstranijo v predelavo približno 15 ton na dan, zagotovili pa so, da so v preteklosti v sodelovanju z občino, službo za zaščito in reševanje ter gasilci izdelali načrt zaščite ob morebitnih nesrečah.

Na Arsu so povedali, da ima Ekol, ki ga vodi direktor Samo Krč, od konca novembra 2009 okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov (baterij in akumulatorjev v skupni količini 470 ton na leto), 23. januarja pa mu je bila z odločbo spremenjena veljavnost do 19. decembra 2019. Ekol je avgusta 2011 pridobil tudi okoljevarstveno soglasje za razširitev dejavnosti predelave in odstranjevanja nevarnih in nenevarnih odpadkov in v tem soglasju je navedeno, da zaradi tega posega okolje zunaj obrata ne bo obremenjeno in ne bo vplivalo na zdravje ali premoženje okoliških prebivalcev.

Na vprašanje, ali bo Arso izdal okoljevarstveno dovoljenje Ekorelu, pa so odgovorili, da v postopek lahko kot stranski udeleženci vstopijo prebivalci in lastniki nepremičnin na vplivnem območju ter tudi nevladne organizacije.

Odplake po obdelavi bi vozili v Domžale

Včeraj pozno popoldne so iz Ekorela dodatno pojasnili, da so na Arso že januarja 2012 vložili vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obdelavo odpadkov za bodočo napravo, ki bo na lokaciji Laze 18 A v Kranju omogočala predelavo tekočih odpadkov, zaoljenih vod in muljev, in sicer maksimalno 48 ton dnevno.

Na vprašanje, kako da gre kar za šestkratno razliko, smo dobili pojasnilo, da mora Arso skladno z zakonodajo v javnem naznanilu glede obremenitev okolja navajati največjo zmogljivost nove naprave, ki bi ob 24-urnem obratovanju znašala 292,2 tone obdelanih odpadkov dnevno. Zato je zmotna razlaga, da gre pri tem posegu dejansko za tako velike količine obdelave odpadkov, poudarjajo v družbi Ekorel.

Skupna predelava odpadnih snovi bi na lokaciji Ekorela tako znašala 9108 ton letno, od tega je predvidena predelava 7458 ton nevarnih odpadkov.

Med obdelavo odpadkov bodo nastajale industrijske odpadne vode, ki se jih bo odvažalo na čiščenje na centralno čistilno napravo Domžale. Iz Ekorela zagotavljajo, da ne bo emisij snovi v zrak, nova naprava pa da tudi ne bo povzročala prekomernega hrupa, saj bo v zaprtem prostoru.