V UKC Ljubljana bo napredovalo 7032 zaposlenih

Dogovor med vlado in sindikati. »Letos bomo zaradi zvišanja plač izplačali za eno mesečno plačo vseh več denarja,« pravijo v ljubljanskem kliničnem centru.

Objavljeno
05. januar 2019 11.00
Posodobljeno
05. januar 2019 11.00
Denar za višje stroške je bolnišnicam trenutno obljubljen le na papirju, pri čemer ni jasno, iz katerega vira bo nakazan. FOTO: Leon Vidic
Ljubljana – V ljubljanskem kliničnem centru bi morali popravljalne ukrepe v sistematizaciji delovnih mest sprejeti že do decembra 2016, a jih še do danes niso. In jih še ne bodo. Zaradi zvišanja plač, ki je bilo pred kratkim izpogajano med vlado in sindikati, bodo morali že pripravljeno in dolgo načrtovano sistematizacijo ponovno prilagoditi.

Univerzitetni klinični center Ljubljana ima veliko organizacijskih enot. Da je na vodilnih delovnih mestih zaposlenih kar 400 preveč ljudi, je v nadzorih leta 2015 in leta 2016 ugotovil tudi inšpektorat za javni sektor. Na podlagi njihovih izsledkov bi moral UKC do 4. decembra 2016 izvesti popravljalne ukrepe. Namesto tega pa so v UKC inšpektorat večkrat zaprosili za podaljšanje roka. Zadnjič so mu ga podaljšali na 10. junij 2018. »Ker tudi v tem času ni izvedel popravljalnih ukrepov, je inšpektorat izvedel prekrškovni postopek. Kliničnemu centru je bil izrečen opomin. Če UKC Ljubljana ukrepov ne bo izvedel, bo prekrškovni postopek uveden ponovno,« so povedali na ministrstvu za javno upravo. Zaradi neizvršitve ukrepov bo prekrškovni postopek lahko uveden tudi večkrat, vse dokler ukrepi niso uresničeni.


Zahtevno delo za kadrovike


Spremembam so se upirali predvsem zaposleni, ki jih bo nova sistematizacija prizadela. Nekateri namreč ne bodo več vodje, posledično bo njihova plača nižja, zato so si prizadevali za ohranitev sedanjega stanja. Do zdaj jim je nekako uspevalo, z novim vodstvom pa so prišli tudi sanacijski načrti, razmere so se zaostrile, zato je postalo jasno, da bo treba skleniti dogovor.
Ko je že kazalo, da jim bo kljub uporom – največji je grozil v kuhinji – uspelo vzpostaviti nova pravila oziroma izvesti nujno sistematizacijo, je presenetil dogovor vlade s sindikati o povišanju plač. Pripravljeno spremenjeno sistematizacijo morajo kadroviki zdaj spet prečesati in v njej upoštevati, da bodo zaposleni do 26. plačnega razreda napredovali za en razred, tisti nad 26. plačnim razredom pa za dva. Prvo zvišanje plač za zaposlene v javnem sektorju za en plačni razred velja od začetka tega leta, drugo bo sledilo novembra, tretje pa septembra 2020. Ob tem bo treba upoštevati še dodatna zvišanja za nekatere diplomirane medicinske sestre in diplomirane babice na nekaterih zahtevnejših deloviščih (intenzivna enota ...).


Znatno zvišanje stroškov dela


Od 8391 zaposlenih jih bo v ljubljanskem kliničnem centru letos napredovalo 7032. Strošek dela na zaposlenega je bil tam že leta 2017 za 1188 evrov višji kot v istem obdobju leta 2016 (vzroki so nanizani v okvirčku), zdaj pa se bo še povišal. Ocenjujejo, da bodo za stroške dela letos odšteli 15 milijonov evrov več, leta 2020 pa že 20,6 milijona več. »Letos bomo zaradi zvišanja plač izplačali za eno mesečno plačo vseh več denarja: namesto za 12 bomo plačali za 13 plač denarja,« opisujejo razmere v ljubljanskem kliničnem centru.

Višji stroški dela v UKC Ljubljana (leta 2017)
– 1. 9. 2016 zvišanje plač v javnem sektorju
– dvig plač do 26. plačnega razreda (od 1. 7. 2017), kar znaša 3,4 milijona evrov na letni ravni
– uvrstitev zdravnikov na delovno mesto višji zdravnik specialist (od 1. 10. 2017), dogovor s Fidesom o višjih stroških dela, kar znaša 10,8 milijona evrov na letni ravni


Tudi v UKC Maribor bodo morali prilagoditi sistematizacijo. Pri njih bo napredovalo 2740 zaposlenih. To pomeni, da bodo za plače na leto odšteli 5,3 milijona evra več. Izrazili so upanje, da se bo to zvišanje stroškov prelilo v ustrezno zvišanje cen zdravstvenih storitev. Za pokritje vseh stroškov bi se te letos morale dvigniti za najmanj dva odstotka, pozneje pa za še dodaten odstotek.


Denar le na papirju


Težava je, da je denar za povišane stroške bolnišnicam trenutno obljubljen le na papirju, pri čemer ni jasno, iz katerega vira bo nakazan. Na ministrstvu za zdravje so dejali, da si bodo prizadevali, da se sredstva ZZZS namenijo tudi za financiranje višjih plač. Finančni načrt ZZZS za letos predvideva za 172 milijonov evrov višje prihodke, njihovo porabo pa bodo določili v splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2019, kjer kot eden od partnerjev sodeluje tudi ministrstvo. Proces partnerskih dogovarjanj je v intenzivni fazi usklajevanj. Vprašanje je, ali bo sploh končan, ko bodo morale bolnišnice že izplačati višje plače.