Varnejša, varčnejša, zanesljivejša preskrba z vodo

Učinkovita vlaganja Z osmimi milijoni evrov so izboljšali 18,5 kilometra primarnih vodovodov

Objavljeno
22. april 2015 01.12
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Koper – »Ker se nam suša ponavlja na približno štiri leta, nas lahko spet doleti leta 2016. Če nam je uspelo vzdržati brez redukcij poleti 2012, potem smo na naslednjo sušo za kakšnih deset odstotkov bolje pripravljeni,« nam je odgovoril direktor Rižanskega vodovoda Koper Zdravko Hočevar ob včerajšnjem koncu obsežnih vlaganj v izboljšave vodovodnega sistema slovenske Istre.

Kar deset let (od leta 2005) so pri Rižanskem vodovodu pripravljali projekte in dokumentacije, da so lahko te dni, le nekaj mesecev pred koncem financiranja iz prejšnje finančne perspektive, sklenili obsežen projekt izboljšav vodovodnega omrežja. »Ko smo se lotili priprav, smo predvidevali, da bi za vse izboljšave potrebovali kakšnih 30 milijonov evrov. Postopki so se vlekli, ker smo morali pridobiti kar 120 gradbenih dovoljenj, teh dokumentov je za vsaj poldrugi meter višine. V tem času je podjetje opravilo za približno deset milijonov evrov načrtovanih nujnih izboljšav, ki niso mogle čakati, nekaterim posegom smo se morali odpovedati. Tako smo zdaj v letu in pol investirali v sklopu zastavljenega projekta 'hidravličnih izboljšav' le 7,9 milijona evrov, od česar je kohezijski sklad EU prispeval 5,5 milijona, država en milijon, preostalo pa tri občine, ki so dodale še nekaj sto tisoč evrov za dodatna dela ob teh projektih,« je povedal Zdravko Hočevar.

V teh izboljšavah so na 32 gradbiščih zamenjali za 18.563 metrov primarnih vodovodov in dogradili eno vodno celico. Zdaj lahko še bolje daljinsko nadzirajo tlačne razmere na celotnem omrežju, lažje bodo zagotavljali količine vode za izravnavanje porabe v konicah in omogočeno bo prečrpavanje iz magistralnega vodovoda v sistemske vodne zbiralnike. »Dosegli smo za približno deset odstotkov zmanjšanje izgub (s tem privarčujemo od 2400 do 3300 kubičnih metrov vode na dan). S takšnimi izboljšavami smo zmanjšali tudi možnost vdorov umazanije v sistem, zaradi česar je voda kakovostnejša in varnejša,« je povedal Zdravko Hočevar. Manjše izgube pomenijo racionalnejše poslovanje, manj stroškov za Rižanski vodovod, ki bo letos praznoval 80-obletnico obstoja, in več vode za porabnike. Če bi se torej ponovila takšna suša kot pred tremi leti, bi jo z izboljšanim omrežjem lažje premagali.

Za posodobitev 100 milijonov

Rižanski vodovod je v letih od 1997 do 2012 investiral 100 milijonov evrov v posodobitev vodovodnega omrežja, ki spada med bolj urejene v državi. Toda omrežje samo ne rešuje bistva – vodnega vira. Z vodnim virom pa je Istra na zadnjem mestu (ali pa med zadnjimi v državi) in zelo odvisna od vseh. Celotno obalno območje se napaja iz štirih virov, od tega 83 odstotkov vode načrpajo iz Rižane, slabih šest odstotkov iz ponovno usposobljenega vira Gabrijeli in Bužini pri Dragonji, štiri odstotke kupijo v hrvaški Istri od Istrskega vodovoda Buzet, malo več kot šest odstotkov (od skupaj osem milijonov kubičnih metrov) pa so jih lani kupili od Kraškega vodovoda Sežana.

Prav temu vodnemu viru, ki ga Kraševcem kljub vsem načrtom v minulih letih ni uspelo dograditi tako, da bi lahko Istra črpala večje količine s Krasa, znova namenjajo več pozornosti. »Ker nam država ne zagotavlja ustreznega vira, smo vse bliže rešitvi, da bi vsaj julija in avgusta imeli rešitev v morju, ki bi ga razsoljevali. V prvi fazi potrebujemo malo več kot deset milijonov evrov, pridobimo lahko vodo ustrezne kakovosti in po sprejemljivi ceni. V tem primeru ne bi bili več odvisni od Hrvaške,« je ocenil Zdravko Hočevar.