Varuh človekovih pravic obiskuje domove za starejše

Kontrolni in tematski obiski: Varuh in člani državnega preventivnega mehanizma preverjajo položaj starejših

Objavljeno
11. december 2019 11.30
Posodobljeno
11. december 2019 19.25
Če je treba, varuh človekovih pravic poda priporočila ustreznim organom, da bi izboljšali razmere in ravnanje z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost. Foto Leon Vidic
Ljubljana – Državni preventivni mehanizem (DPM) opravlja tudi nenapovedane kontrolne obiske domov za starejše, v petek so obiskali Dom upokojencev Franca Salamona v Trbovljah. Na leto opravijo kar nekaj obiskov, tako kontrolne kot tematske, letos so jih že več kot dvajset.

Kot so za Delo odgovorili iz pisarne varuha človekovih pravic, je namen obiska DPM, da »na krajih odvzema prostosti (kot so opredeljeni v 4. členu zakona o ratifikaciji opcijskega protokola h konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju – MOPPM) redno preverja ravnanje z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost, da bi se okrepilo njihovo varstvo pred mučenjem in drugimi oblikami okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja.

image
Približati se želimo stanovalcem, ki se jim morda kršijo pravice, a ne morejo do varuha na sedež institucije ali pa jim je podaja pobude iz različnih vzrokov otežena. S tem namenom je varuh Peter Svetina (na fotografiji) obiskal kar nekaj domov za starejše. Foto Voranc Vogel


Če je treba, daje priporočila ustreznim organom, da bi izboljšali razmere in ravnanje z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost. DPM lahko predloži tudi predloge in pripombe k veljavnim ali predlaganim zakonom. Na podlagi navedenega smo se odločili za natančnejšo proučitev obravnave starejših v slovenskih domovih starejših v večernih urah. Domovom smo posredovali vprašalnik, analiza odgovorov bo zajeta v rednem poročilu državnega preventivnega mehanizma za leto 2019. V okviru tega projekta je varuh obiskal šest domov za starejše in preverjal razmere.«

Namen obiska DPM je, da redno preverja ravnanje z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost, da bi se okrepilo njihovo varstvo.


DPM je opravil tudi 13 rednih ali kontrolnih obiskov, med katerimi nadzira, ali so domovi upoštevali njegova že podana priporočila, ali po potrebi poda nova, in kot ugotavljajo, bodo letos skupaj opravili 19 obiskov samo v domovih za starejše. Zadnji petek sta tako obiskala dom v Trbovljah svetovalec varuha Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Zdus Marija Krušič. Ugotovila sta, da je bilo nekaj priporočil že realiziranih, nekaj pa jih na uresničitev še čaka.

Z zadovoljstvom sta ugotovila, da so zaposleni zelo prizadevni in do stanovalcev pristopajo z občutkom za potrebe dementnega starostnika. Dom očitno išče tudi rešitve za boljšo umestitev varovanega oddelka, ki bi dementnim stanovalcem omogočal možnost za še več bivanja na prostem, torej na svežem zraku, ugotavljajo pri varuhu človekovih pravic.

Katere domove so obiskali varuhi


Letos so varuh in člani varuha človekovih pravic ter člani mehanizma DPM opravili obiske v naslednjih domovih za starejše: v Domu upokojencev Salamon, enoti Prebold, v Domu upokojencev Kranj, v Domu počitka Mengeš, v Domu upokojencev Ptuj, v Domu upokojencev Izola, Deosu, v Centru starejših Trnovo. Kontrolne obiske pa so imeli v Centru starejših Horjul, v Zavodu sv. Martina, v Srednji vasi v Bohinju, v Domu starejših Lendava, v Domu Taber Cerklje na Gorenjskem, v Domu upokojencev Idrija, enoti Marof, CSO Ormož, v Obalnem domu upokojencev Kope, v Domu upokojencev Franca Salamona Trbovlje, v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane, v Domu upokojencev Idrija, v Pegazovem domu Rogaška slatina, v Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu ter v Domu upokojencev Vrhnika.


Varuh se želi približati starejšim


Poleg članov omenjenega mehanizma DPM pa starostnike v domovih za starejše obiskuje tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina. »Približati se želi stanovalcem, ki se jim morda kršijo pravice, a ne morejo do varuha na sedež institucije ali pa jim je podaja pobude iz različnih vzrokov otežena. S tem namenom je varuh obiskal domove starejših občanov v Šiški, Novi Gorici in Škofji Loki, med poslovanjem zunaj sedeža pa se je seznanil še z razmerami v domovih v Preddvoru in Kopru ter v Domu upokojencev Franca Salamona Trbovlje,« so odgovorili. Skupaj je bilo teh obiskov šest.