Večina priporočil Greca ni uresničenih

Slovenija je v celoti izpolnila štiri priporočila od devetnajstih.

Objavljeno
26. januar 2016 21.41
lvu-BS
Matjaž Albreht
Matjaž Albreht
Ljubljana – »Upoštevanje priporočil ostaja v celoti nezadovoljivo,« ugotavlja skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope (Greco) v drugem vmesnem poročilu četrtega kroga ocenjevanja, ki se nanaša na preprečevanje korupcije in zagotavljanje integritete poslancev, sodnikov in tožilcev.

Drugo vmesno poročilo, ki ga je pripravil Greco oktobra lani, a je postalo javno šele zdaj, ko ga je obravnavala slovenska vlada, navaja, da je Slovenija v celoti izpolnila štiri priporočila od devetnajstih. Pet priporočil je bilo delno implementiranih, deset pa sploh ne. Greco ugotavlja, da je bil edini napredek glede poslancev in državnih svetnikov sprejetje kodeksa etike v državnem svetu, čeprav je mehanizem nadzora in sankcij še treba razviti, državni zbor pa o kodeksu poslancev že deset let le razpravljal. Še vedno pa obe instituciji nista sprejeli nikakršnih ukrepov v zvezi z njunimi člani in njihovimi stiki z lobisti ter v zvezi s svetovanjem o vprašanjih etike in integritete.

Uveljavljene pa so bile spremembe zakona o sodiščih in zakona o sodniški službi, ki so omogočile sodnemu svetu, da sprejme podrobnejša merila za imenovanje sodnikov. Greco se strinja z ustanovitvijo komisije za etiko in integriteto znotraj sodnega sveta in sprejetje kodeksa sodniške etike. Niso pa bile uresničene smernice glede nasprotja interesov v zvezi s primeri, ko sodniki odidejo v zasebni sektor. Greco tudi obžaluje, da niso bila sprejeta priporočila v zvezi z imenovanjem sodnikov vrhovnega sodišča, s katerimi bi zmanjšali možnosti političnega vplivanja na imenovanje. Niti politika zaznavanja in obvladovanja korupcijskih tveganj v sodstvu še ni bila sprejeta ter se še ne izvaja.

Greco ugotavlja, da so se po sprejetju ocenjevalnega poročila sredstva za Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), v nasprotju s priporočilom, še zmanjšala. Zadostna opremljenost KPK bi omogočila uresničevanje poslanstva na področju preprečevanja korupcije pri poslancih, sodnikih in tožilcih in je ključna za izpolnjevanje drugih priporočil iz poročila.

Ker Slovenija na tem področju ni zadovoljivo implementirala priporočil Greca, je njen predsednik poslal pismo vodji delegacije s pozivom, da je treba odločno ukrepati, da bi dosegli viden napredek. O morebitnem napredku mora vlada Grecu ponovno poročati najkasneje do konca julija letos.

Ministrstvo za javno upravo se zaveda, da koruptivna in neetična dejanja lahko le deloma omejimo z zakonodajo in sprejetjem drugih dokumentov, ki urejajo naša ravnanja, treba pa je tudi resnično opredeliti in izvajati sankcije, predvsem pa vedno znova transparentno opozarjati na nesprejemljiva ravnanja. Pomembno sredstvo v boju proti koruptivnim praksam je tudi odprtost vseh postopkov, ki potekajo v javnem sektorju. »V zadnjem letu so bili na tem področju končani zahtevni projekti, denimo nove objave na portalu odprtih podatkov, eUprava, objave izplačil javnih uslužbencev, prav v teh dneh pa bomo javno objavili tudi spletno orodje »Statist«, ki bo še bolj pregledno kot na primer Supervizor omogočalo analizo vseh zavezancev k javnim naročilom in ponudnikov, ki so udeleženi v procesu javnega naročanja.«