Vlada odpira državno denarnico upokojencem in občinam

V DZ pošilja predlog, ki zvišuje povprečnine za občine in uvaja dodatek za tiste z višjimi pokojninami.

Objavljeno
06. april 2017 16.47
Miha Jenko
Miha Jenko
Ljubljana - Vlada je določila predlog novele zakona o izvrševanju proračunov za 2017 in 2018, ki prinaša višje povprečnine za občine in letni dodatek za vse upokojence. Dokument bo poslala v sprejem državnemu zboru.

Po predlogu vlade se povečuje višina povprečnine za občine, in sicer na 533,5 evrov, kot vzrok navajajo, da so bili po posredovanju proračuna v državni zbor sklenjeni dogovori socialnimi partnerji, ki predstavljajo večji obseg sredstev za stroške dela javnih uslužbencev, od predvidenega.

Na podlagi izhodišča, da se v letu 2017 letni dodatek zagotovi vsem upokojencem, pa vlada s predlagano spremembo zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 spreminja ureditev izplačila letnega dodatka v letu 2017. Medtem ko se cenzusi za pridobitev določene višine letnega dodatka dvigujejo navzgor glede na januarsko uskladitev, pa se zneski letnega dodatka za posamezne razrede v primerjavi z letom 2016 zvišujejo za 10 evrov.

Za višje pokojnine 90 evrov letnega dodatka

Za uživalce pokojnin in nadomestil iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, katerih višina pokojnine oziroma nadomestila presega znesek 760 evrov, se s predlagano spremembo dodatno uvaja nov, zadnji razred letnega dodatka v višini 90 evrov. Država bo na tak način zagotavljala letni dodatek vsem upokojencem, tudi tistim z višjimi pokojninami oziroma nadomestili.

Z uveljavitvijo zakona bodo nastale finančne posledice za proračun 2017, in sicer 7,2 milijonov evrov v povezavi s povišanjem povprečnine in 21 milijonov evrov za pokojninsko blagajno v povezavi s spremembo določb o letnem dodatku za upokojence. Sredstva se bodo zagotovila s prerazporeditvami v proračunu države in v finančnem načrtu Zpiza, obljubljajo na ministrstvu za finance.

Določeni javnofinančni okviri 2018-2020

Vlada je danes določila tudi besedilo odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2018-2020.

Kot je povedala ministrica za finance Mateja Vraničar Erman, bo vlada predlog odloka posredovala v DZ, ki bo o njem predvidoma glasoval na aprilski seji. "To bo omogočilo, da vlada do konca aprila dokončno oblikuje nacionalni reformni program in program stabilnosti ter oba do konca meseca posreduje v pregled evropski komisiji," je pojasnila.

Odlok sicer za leto 2018 predvideva 0,2-odstotni javnofinančni primanjkljaj, najvišji obseg izdatkov sektorja država pa znaša 19,158 milijarde evrov. Za leto 2019 pa je predviden javnofinančni presežek v višini 0,2 odstotka BDP in najvišji obseg izdatkov v višini 19,512 milijarde evrov,

Kar zadeva ožji državni proračun vlada za leto 2018 predvideva najvišji obseg izdatkov v višini 9,575 milijarde evrov, kar predstavlja 0,2-odstotni primanjkljaj, za leto 2019 so predvideni najvišji izdatki v višini 9,697 milijarde evrov in 0,6-odstotni primanjkljaj, za leto 2020 pa obseg izdatkov v višini 9,942 milijarde evrov in prav tako 0,6-odstotni primanjkljaj.