Vlada rešuje celjske otroke

Minister Leben v javno razpravo poslal predpise, ki bodo očistili zastrupljena igrišča vrtcev v Celju

Objavljeno
09. november 2018 21.00
Posodobljeno
09. november 2018 21.29
Vrtec na Hudinji po lanski zamenjavi zemlje na igrišču. FOTO Špela Kuralt
Brane Piano
Brane Piano
Ljubljana – Celjske vrtce oziroma s težkimi kovinami onesnaženo zemljo na njihovih igriščih bo sanirala vlada oziroma iz svojih sredstev Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Za to ji bo morala Mestna občina Celje le dovoliti poseg na zemljišča v njeni lasti. Sanacija se resneje začenja s tremi predpisi, ki sta jih podpisala predsednik vlade Marjan Šarec in minister Jure Leben in jih je MOP za mesec dni dal v javno razpravo.

»Vlada se je odločila, da se izpostavi otroška igrišča vrtcev v Mestni občini Celje zato, ker so otroci najbolj ranljiva skupina ljudi in ker onesnaževala iz tal lahko prehajajo v otroke preko zaužitja, vdihavanja onesnaženih tal ali preko kože,« pojasnjujejo na MOP.

Potem, ko je lani občina pod pritiski staršev začela in do letos v dveh celjskih vrtcih zamenjala zastrupljeno zemljo, pa tudi potem, ko prejšnji sklic parlamenta tik pred iztekom mandata ni podprl zakona o sanaciji Celjske kotline poslanke SMC Janje Sluga, je novi okoljski minister iz kvote SMC pohitel. Pred nedavnim si je ogledal sanirani celjski vrtec na Hudinji in se sestal z županom Bojanom Šrotom. Po naših informacijah je imel zanj eno sam o sporočilo: vrtcev ne bodo sanirali preko občine, temveč jih bo ministrstvo samo; tudi zato, ker je bila lanska sanacija vrtca na Hudinji in letošnja na Aljaževem hribu predraga, občina pa je dopustila, da so del preko zime deponirano zemlja s Hudinje prepeljali v Velenje.

V javni razpravi so do 12. decembra trije predpise. Prvi je Uredba o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženih tal z nevarnimi snovmi, ki določa merila za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja. Pri pripravi uredbe so izhajali iz monitoringa tal na igriščih vrtcev, ki ga je septembra 2017 izdelal Eurofins Erico.

Drugi predpis je Odredba o razvrstitvi otroških igrišč v Mestni občini Celje v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi. Z njo bodo tla vrtčevskih igrišč v Celju, v katerih so vrednosti arzena, svinca, kadmija in cinka enake ali večje od opozorilnih vrednosti, razvrstili v prvo stopnjo obremenjenosti okolja.

Gre za enote treh celjskih zavodov. Pri Vrtcu Anice Černejeve so to Sonce v Kajuhovi ulici, Mavrica v Čopovi, Luna ob Ljubljanski cesti. Pri Vrtcu Tončke Čečeve so to enote Gaberje 1 in 2 na Mariborski cesti ter center v Kocenovi ulici. Pri Vrtcu Zarja pa so to enote Živ žav v Zagajškovi ulici, Čira čara v Škapinovi ulici, Iskrica v Pucovi ulici, Ringa raja v Nušičevi ter Mehurček ob Cesti v Lokrovec.

Tretji predpis v javni razpravi je Odlok o določitvi otroških igrišč v Mestni občini Celje za degradirano okolje in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih. Ta deset zunanjih otroških igrišč v konkretnih vrtcih opredeljuje kot degradirano okolje in predvideva sprejetje ukrepov za izboljšanje kakovosti tal.