Vlada sprejela temelje za podelitev koncesije 2TDK

Vlada je izdala uredbo o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača–Koper, na podlagi katere bo z 2TDK sklenjena koncesijska pogodba za 45 let.

Objavljeno
04. april 2019 12.00
Posodobljeno
04. april 2019 13.25
Vlada je danes izdala uredbo o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom proge Divača–Koper, ki določa temelje koncesijskega razmerja med državo in projektnim podjetjem 2TDK. FOTO: Jure Eržžen/Delo
Vsebina koncesijskega akta po navedbah Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (UKOM) zadeva predvsem porazdelitev tveganj med državo in podjetjem 2TDK v obdobju gradnje in obratovanja. »Tveganja v osnovi nosi koncesionar, ki drugi tir gradi in zagotavlja njegovo dosegljivost v svojem imenu in za svoj račun. V izjemnih primerih tveganje prevzame koncedent do limita, določenega v koncesijskem aktu,« pojasnjujejo.

Koncesionar 2TDK bo po zgraditvi drugega tira kot lastnik infrastrukture nosil tveganje zagotavljanja dosegljivosti in kril stroške upravljavca infrastrukture – SŽ-Infrastrukture. Za zagotavljanje dosegljivosti bo 2TDK mesečno od države prejemal plačilo, ki bo služilo kot vir za odplačilo najetih posojil za gradnjo in bo pokrivalo stroške delovanja družbe. Plačilo se bo glede na uredbo zmanjšalo, če drugi tir ne bo na razpolago za obratovanje ali v primeru manjše kakovosti zagotavljanja dosegljivosti, ki bi se kazala v zamudah vlakov zaradi obratovanja tira.

Nadzor nad koncesijo poleg pristojnih državnih organov izvaja ministrstvo za infrastrukturo.

Ob prenehanju koncesije bo moral 2TDK državi izročiti vso infrastrukturo drugega tira. V primeru rednega prenehanja, torej po 45 letih, mora to storiti brezplačno, v primeru predčasnega prenehanja pa bo država 2TDK plačala vrednost, ki upošteva obveznosti iz plačila kreditov in ocenjene stroške poslovanja družbe do končanega likvidacijskega postopka.