Vlada vabila k izdelavi projektov, zdaj nima denarja zanje

Ministrstva se otepajo sofinanciranja prednostnih regijskih projektov, čeprav je vlada regije lani pozvala k njihovi pripravi.


Objavljeno
22. november 2016 20.17
Jože Pojbič
Jože Pojbič

Ljutomer − Vse bolj je jasno, da vlada s pozivom regijam, da pripravijo osnutke dogovorov o razvoju regij s po tremi prednostnimi regijskimi in dvema sektorskima projektoma za financiranje iz evropskih kohezijskih sredstev v obdobju do leta 2020, ni mislila resno. Zdaj, skoraj leto dni po pozivu, pogovori o potrjevanju in financiranju projektov še niso končani, kot so v ponedeljek ugotavljali člani Sveta regije Pomurje in pomurskega Razvojnega sveta, pa tudi denarja, o katerem naj bi se pogovarjali, ministrstva nimajo.

Člani obeh najvišjih regijskih organov so bili zato zgroženi in nejevoljni in so predlagali, da napišejo protestno pismo predsedniku vlade Miru Cerarju ter da začnejo denar za uresničitev dogovorjenih projektov iskati neposredno v Bruslju. »Obidimo nekompetentnega partnerja − slovensko vlado − in pojdimo na pogovore o konkretnih rešitvah v Bruselj,« je predlagal direktor razvojne agencije Prlekija Goran Šoster. 

Pomurci so se o prednostnih projektih za dogovor o razvoju regij dogovarjali in usklajevali vse leto 2015 in iz kupa predlogov izluščili pet: najvišje so na prednostni listi postavili projekt Biosferno območje reke Mure (BOM), s katerim bi do leta 2020 v več sklopih podprojektov poskrbeli za izboljšanje naravnega stanja Mure, za trajnostni razvoj turizma ter za ohranitev in predstavitev kulture teh krajev. Drugi najpomembnejši regijski projekt je bil druga faza pomurskega Vodovoda sistema B, tretji pa sestavljeni projekt Pomurje − družbenoodgovorna regija. V osnutek dogovora so dali še sektorska projekta Izgradnja regijske komunalne infrastrukture in Regijski reševalni center.

Toda na prvih pogovorih s predstavniki ministrstev junija in julija letos niso dosegli dogovora za financiranje niti enega od teh projektov: predstavniki ministrstva za okolje so na primer povedali, da lahko njihovo ministrstvo k projektu BOM, ocenjenem na skoraj 60 milijonov, evrov prispeva le tri milijone, preostalo pa naj Pomurci poiščejo drugje; predstavniki ministrstva za delo so v celoti zavrnili financiranje projekta Pomurje − družbenoodgovorna regija, češ da se podobne vsebine že financirajo iz razpisov ministrstev; za drugo fazo pomurskega vodovoda B, za katerega ima javno podjetje Vodovod sistem B že pripravljeno vso potrebno dokumentacijo za začetek gradnje, pa so jim predstavniki okoljskega ministrstva dejali, da denarja za ta namen ni, ker imajo prednost vodovodi, ki so izpadli v prvi fazi, in da bo treba počakati na morebitne ostanke denarja od drugih projektov. Tudi za Regijski reševalni center obrambno ministrstvo nima denarja, je ministrica Katičeva predstavnikom regije dejala že spomladi letos, zato se zdaj to ministrstvo niti ne udeležuje več pogovorov in pogajanj. 

Da je upanja za uresničitev (pre)obsežnih projektov, je na nedavnih Regionalnih dnevih v Murski Soboti potrdil tudi generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj pri MGRT Marko Drofenik, ki je priznal, da za novi mehanizem dogovorov o razvoju regij denarja ni.