Vodomeri bodo v starih blokih obvezni le tam, kjer je možno in racionalno

Novi pravilnik o delitvi stroškov toplote bo izračun korekcijskih faktorjev najbrž prepustil stroki, potrditev pa lastnikom.

Objavljeno
29. januar 2015 20.17
Božena Križnik, gospodarstvo
Božena Križnik, gospodarstvo

Ljubljana – Novi pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto prinaša v življenje etažnih lastnikov večstanovanjskih in poslovno-stanovanjskih stavb manj radikalnih sprememb, kot smo jih zaslutili ob prebiranju osnutka tega akta. Na tiskovni konferenci ministrstva za infrastrukturo smo dobili temeljna pojasnila o tem, nekaj določil pa ostaja odprtih.

Pravilnik o delitvi in obračunu stroškov za toploto je po besedah sekretarja v direktoratu za energijo Hinka Šolinca samo eden v množici predpisov, ki urejajo delitev stroškov v večstanovanjskih in poslovno-stanovanjskih objektih. Prepleta se s pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb, s stanovanjskim zakonom in stvarnopravnim zakonikom, z nekaterimi tehničnimi predpisi. Vgradnja števcev za merjenje energije in vode za posamično stanovanje je za vse nove stavbe obvezna že od leta 2000, za stare hiše pa le ob rekonstrukciji.

Koga zadane pravilnik?

Za razumevanje pravilnika je pomembno najprej vedeti, koga zadeva. Pravilnik velja za vse večstanovanjske in poslovno-stanovanjske stavbe, ki imajo štiri ali več posameznih delov (stanovanj, poslovnih prostorov) in se ogrevajo s skupnim ogrevalnim sistemom oziroma imajo skupno pripravo tople vode. To pomeni, da imajo bodisi toplotno postajo, priklopljeno na daljinsko ogrevanje (odjem pri podjetju, ki je gospodarska javna služba ali koncesionar), bodisi skupno kotlovnico, ki ogreva vodo za več blokov in je v lasti lastnikov vseh stanovanj iz teh blokov, ali kotel na plin, biomaso ali kurilno olje, ki pripravlja toploto za eno večstanovanjsko hišo ali en vhod.

V hišah, kjer uspešno izvajajo delitev stroškov toplote po starem pravilniku, bodo lahko nadaljevali po starem - brez sprememb, ki jih bo predpisal novi akt. Po oceni ministrstva je hiš z občutnimi težavami zaradi delilnikov manj kot odstotek.

Poglavitne novosti

Medtem ko so dozdaj lastniki stanovanj sami odločali o obračunskem obdobju in vseh parametrih obračuna (o razmerju med obračunom po delilnikih in po površini, o korekcijskih faktorjih ipd.), osnutek pravilnika prepušča korekcijske faktorje stroki. Po javni obravnavi je zakonodajalec v precepu; del javnosti meni, da etažni lastniki niso usposobljeni za določanje korekcijskih faktorjev za izenačitev lege stanovanja v stavbi, in da so napačni faktorji vzrok glavni vzrok za težave, zato naj jih določa izvajalec delitve. Drugi, menda večji del pripomb gre v obratni smeri: lastniki hočejo sami odločati o faktorjih. Kakšna bo rešitev? Po Šolincu bo pravilnik verjetno izračun koeficientov prepustil stroki, potrjevali pa jih bodo lastniki.

Pravilnik bo določil način delitve tudi tam, kjer delilniki niso vgrajeni (toploto bodo obračunavali po ogrevani stanovanjski površini, strošek za pripravo tople vode pa po številu uporabnikov) in tedaj, ko ni na voljo dovolj odčitkov. Zadnje se denimo lahko zgodi na začetku kurilne sezone, ko del stanovalcev še ni začel ogrevati, ni odprl radiatorskih ventilov. Do pridobitve zadostnega obsega podatkov (v osnutku akta je to polovica ogrevane površine, a rešitev še ni dokončna) se stroški delijo po površini in osebah.

Novo je tudi, da bo letno poročilo o delitvi stroškov poslej na ravni hiše (nekaj težav utegne biti zaradi varstva osebnih podatkov), da bo krajše, cenejše in nekoliko manj zapleteno, ločeno pa se bo obračunavalo ogrevanje stanovanjskega in poslovnega dela stavbe.

In nenazadnje: kaj je z zahtevo po vgradnji števcev za vodo? Še naprej jih bo treba vgrajevati v vseh novih blokih. V starih pa vodomeri za hladno vodo niso (ne bodo) obvezni. Števce za toplo vodo pa bo treba namestiti le tam, kjer prihaja topla voda v stanovanje samo po eni cevi in zadošča samo en vodomer, ki bo dostopen iz skupnih prostorov. Nikakor pa ni govora o »vodomerih za vsako pipo«.