Vojaki zaradi odločitve US na evropsko sodišče

Trdijo, da se dodana doba ne upošteva pri odmeri starostne pokojnine vojakov, zaradi česar je ta posledično nižja.

Objavljeno
25. september 2015 18.30
jsu_vojaki
Dejan Karba, Ljutomer
Dejan Karba, Ljutomer

Ljubljana - Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo sindikata slovenskih vojakov (SVS) in sindikata ministrstva za obrambo (SMO) po oceni ustavnosti desetega odstavka 413. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Zaradi ogorčenosti nad odločitvijo sodnikov bo SMO pravico iskal na evropskem sodišču za človekove pravice.

SMO in SVS sta marca lani na ustavno sodišče vložila zahtevo za presojo ustavnosti zakonov o obrambi in o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s čemer sta zahtevala oceno ustavnosti v delih, ki se nanašata na upokojevanje vojakov: Oba sindikata namreč trdita, da se dodana doba ne upošteva pri odmeri starostne pokojnine vojakov, zaradi česar je ta posledično nižja. Kot je pojasnil predsednik SVS Gvido Novak, vojakom delovno razmerje prekinjajo, ko izpolnijo pogoje za poklicno upokojitev, čeprav imajo potem tudi od 20 do 30 odstotkov nižjo pokojnino, dodane dobe pa jim pri odmeri starostne pokojnine ne upoštevajo. Upokojujejo jih tudi z nepolno pokojnino, »medtem ko imajo vsi drugi iz javnega sektorja pravico delati do polne pokojnine ali celo dlje«.

SMO: »Ogrožena je socialna varnost vojakov«

SMO celo zatrjuje, da je zdajšnja ureditev, ki velja le za vojaške osebe, »edinstvena in do vojaških oseb diskriminatorna«. Vojaške osebe po njihovem mnenju obravnava nedopustno različno, v primerjavi z ostalimi primerljivimi poklici, katerih delodajalec je dolžan plačevati prispevke v sklad obveznega dodatnega poklicnega zavarovanja po prejšnjem pokojninskem zakonu, oz. v poklicno zavarovanje po zdaj veljavnem pokojninskem zakonu. V SMO so prepričani, da takšna ureditev ogroža socialno varnost vojaških oseb in jim jemlje pravico do izbire, ali se bodo poklicno upokojili in do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev uživali poklicno pokojnino, ali pa bodo odložili začetek uveljavljanja poklicne pokojnine oz. bodo uveljavljali pravico do enkratnega izplačila sredstev.

SVS: »Vojaki so unikum v javnem sektorju«

»V SVS sicer spoštujemo odločitev ustavnega sodišča, a ker v vsakodnevni praksi doživljamo osebne stiske pripadnikov, ki se jim prekinjajo sklenjene pogodbe za nedoločen in bodo zaradi tega imeli odmerjene nižje starostne pokojnine, sami pa to čutijo kot ogrožanje svojih pravic, bomo nadaljevali s postopki za popravo teh diskriminatornih in nelogičnih rešitev,« pravi Jasmin Mahmutović iz SMO. »Kot nam je znano, se edino pripadnikom SV, od vseh poklicev, ki imajo urejeno poklicno upokojevanje, na koncu odmerja znižana starostna pokojnina,« ugotavlja Mahmutović in dodaja, da imajo bivši pripadniki SV zaradi trenutne ureditve tudi do 200 evrov nižje pokojnine, kot bi jih mesečno imeli, če bi se jim odmerila starostna pokojnina brez zmanjšanja.

Marjan Lah: Ignorantski so tudi poslanci državnega zbora

Podobno menijo tudi v SMO, kjer opozarjajo še na »ignorantski odnos poslancev državnega zbora do problematike upokojevanja pripadnikov Slovenske vojske«, kar utemeljujejo z dogajanji na predzadnji seji parlamentarnega odbora obrambo in odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, kjer so njihovemu predsedniku Darku Milenkoviću odvzeli besedo, ko je želel predstaviti stališče SMO. »Odločitev ustavnega sodišča ni pravilna in je nepravična. Sindikatu dejansko jemlje pravico do sodnega varstva. V tem prepričanju SMO utrjuje tudi dejstvo, da je odločitev ustavnega sodišča neenotna in so trije ustavni sodniki očitno ocenili, da je zahteva sklepčna za vsebinsko odločanje,« pravi Marjan lah iz SMO in napoveduje, da bodo šli do konca: do sodišča za človekove pravice.