Vojska gre s štipendijami nad kadrovsko sušo

Generalštab Slovenske vojske poskuša z mikavno štipendijsko shemo dijake in študente navdušiti za vojaški poklic

Objavljeno
10. junij 2019 18.45
Posodobljeno
10. junij 2019 18.45
Javni natečaj za 200 štipendij za dijake in 30 štipendij za študente, ki lahko z dodatki dosežejo tudi 500 evrov na mesec, je najambicioznejši poskus tovrstnega blaženja kadrovskega primanjkljaja v vojski v zadnjem desetletju. Ker pa je doslej vzbudil bolj malo zanimanja, je ministrstvo veljavnost razpisa za visokostrokovni študij, ki je bil prvotno odprt do konca maja, podaljšalo do konca junija, razpis štipendij za srednješolce pa bodo najverjetneje podaljšali do konca leta.

Kronična kadrovska stiska Slovenske vojske precej slikovito ilustrira demografske težave, ki utegnejo v prihodnjih desetletjih doleteti Slovenijo. Obstoječi kadri se starajo, vse večji delež poklicnih vojakov se približuje starosti 45 let, pri kateri ne bodo več primerni za delo vojaka, že tako slabo zanimanje mladih za vojaški poklic pa še dodatno upada iz vrste vzrokov.

Prvi med njimi je gotovo skromna plača. Sočasno pa se mladim, ki delajo v vojski, ob dobrem stanju v gospodarstvu odpira vrsta privlačnejših kariernih priložnosti v drugih, bolje plačanih poklicih.


Bo privlačna ponudba dovolj privlačna?

Ministrstvo za obrambo, natančneje generalštab Slovenske vojske, je že februarja objavilo javni natečaj za podelitev 200 štipendij kandidatom za vojake, srednješolskih in poklicnih izobraževalnih programov, za poklicno delo v Slovenski vojski, za študijsko leto 2019/2020.

Ob tem je bilo razpisanih 30 štipendij kandidatom za častnike in višje vojaške uslužbence, ki študirajo zdravstveno nego, medicino, računalništvo in informatiko, strojništvo, letalstvo, ladijsko strojništvo, elektrotehniko, pomorstvo, navtiko, promet, kemijo in kemijsko tehnologijo. Kandidati, ki bodo izpolnili vse pogoje za delo v vojski in za prejemanje štipendije, bodo to prejemali od vključno drugega letnika dalje.

Do začetka junija so prejeli 13 veljavnih vlog za 30 razpisanih štipendij za študente in komaj šest vlog za razpisanih 200 štipendij za dijake, zato bo razpis za dijake najverjetneje odprt še štiri mesece dlje, kot je bilo predvideno, torej do konca decembra.

Štipendije so po zagotovilih vojske med najvišjimi v državi in za dijaka dosegajo četrtino minimalne slovenske plače oziroma od 239 do največ 336 evrov. Za študenta znaša 32 odstotkov minimalne plače oziroma od 301 do največ 399 evrov, z dodatki za dobre ocene, opravljena dodatna usposabljanja in delovno prakso pa lahko seže tudi do 500 evrov.


Štipendijska ofenziva ni edini ukrep

Letošnji razpis je daleč največji v zadnjem desetletju, leta 2008 je bilo v vojski sklenjenih največ pogodb o štipendiranju, in sicer 173, od tega se je 107 štipendistov zaposlilo v stalni sestavi vojske, pojasnjujejo v generalštabu. Lani so podelili 25 štipendij, leta 2017 pa le sedem.

Z izbranimi prosilci, ki so telesno in duševno sposobni za delo v vojski in za njih ne obstaja varnostni zadržek, ki niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki niso bili obsojeni na nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje v trajanju več kot treh mesecev, ministrstvo sklene pogodbo o štipendiranju. Ta štipendiste obveže, da po končanem izobraževanju sklenejo delovno razmerje v vojski za najmanj dvakratni čas štipendiranja.

S štipendijami se ne končajo prizadevanja generalštaba, da pritegne mlade ljudi v vojsko. Promocijske akcije na spletu in srednjih šolah potekajo že dalj časa, mladim ponujajo možnost spoznavanja vojaškega poklica na dnevih odprtih vrat vojske, vabijo jih na vojaške tabore in podobno.