Minister Erjavec odločno zavrača očitke iz interpelacije

Erjavec meni, da gre za politično zlorabo.

Objavljeno
14. junij 2019 11.25
Posodobljeno
14. junij 2019 13.12
Karl Erjavec FOTO: Jure Eržen
»Ocenjujem, da je bila komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (OVS) včeraj zopet zlorabljena za politične namene,« je v povzetku svojega odgovora na interpelacijo povedal minister za obrambo Karl Erjavec

Poskuse politike, da minimalizira posledice govoric o zdravstvenem stanju načelnice generalštaba Erjavec zavrača kot neodgovorne. »Te govorice so imele zelo hude posledice za obrambni sistem, ki je bil pahnjen v nekakšen nemir. Tudi zunaj slovenske vojske našo vojsko opazujejo partnerji,« pravi Erjavec.Nočno streljanje z velikim kalibrom na vadišču Poček je bilo nedopustno in v nasprotju z dogovorom, vztraja Erjavec in pojasnjuje, da je to neposredna odgovornost razrešenega poveljnika poveljstva sil Mihe Škerbinca.

Glede zlorabe OVS je Erjavec najprej predstavil naloge in pooblastila OVS, delo OVS ne obsega obveščevalnih nalog, v primeru, ko naj bi nekdanji poveljnik poveljstva sil Škerbinc pred postrojem govoril o zdravstvenem stanju načelnice generalštaba. Kot je pojasnil, je leta 2017 OVS opravila 286 in lani 285 varnostnih pogovorov, ko je prišlo do sumov morebitnih kršitev pravil službe. »Vlagatelji interpelacije napačno povzemajo zakonodajo, do kršitve zakona v tem primeru ni prišlo,« zagotavlja Erjavec.

Za tovrstna imenovanje in razrešitev se ne zahteva nikakršnega pojasnjevanja in je bil razrešen povsem zakonito na predlog načelnice generalštaba. »Če kot minister ne bi sprejel predloga načelnice, bi bilo to mogoče razumeti kot moje nezaupanje do načelnice, ki pa ji zaupam,« pravi Erjavec.

Škerbinčev ugovor VB je bil podan po ustrezni formalni poti. Brigadir Škerbinc se je z načelnico že pogovoril in sam izrazil stališče, da si načelnica lahko sama postavi najožjo ekipo sodelavcev in Erjavec ne vidi razloga za razburjenje ob tej kadrovski menjavi. Vsemu temu dogajanju po njegovi oceni botrujejo poskusi politizacije vojske. Ob tem je spomnil, da so bili številni Škerbinčevi predhodniki zamenjani na podoben način, ni pa se nihče po pomoč zatekel pod okrilje vojaškega sindikata ali pod okrilje politike.


Bela knjiga


image
FOTO: Jure Eržen


»Ko sem prevzel ministrstvo, sem hitro ugotovil, da je kriza pustila globoke posledice na vojski. Zato smo hitro prišli do spoznanja, da potrebujemo belo knjigo, ki naj bi bila dobra podlaga za prenovitev dolgoročne resolucije o razvoju SV in srednjeročni VB obrambni program,« je novinarjem povedal obrambni minister Karl Erjavec.

Leta 2021 predvidevajo obrambne izdatke v deležu 1,25 odstotka BDP. Novi načrti predvidevajo pospešeno približevanje Natovemu cilju dveh odstotkov BDP, namenjenih za obrambo.

Tudi, ko so bili slabi časi, v krizi, vojska ni dosegala ciljev glede kadrovskega popolnjevanja. Zato se na ministrstvu zavedajo, da bo za hitrejše popolnjevanje vojske potrebno narediti dosti več kot zgolj ponuditi višjo plačo. 

Državni sekretar Klemen Grošelj je za poletje napovedal javno razpravo o beli knjigi, ki bo uskladila skupno vizijo glede razvoja slovenske vojske. Raven ambicij se bo prilagodila razpoložljivim sredstvom. Definirane bodo različne poti, kako vojaške zmogljivosti razviti z razpoložljivimi sredstvi in razpoložljivimi kadri. Definiran bo časovni okvir, v katerem bo potrebno doseči ciljno strukturo in zmogljivosti vojske. Ključna pri načrtovanju je realističnost možnosti, poudarja Grošelj.

Svetovalec ministra Boštjan Šefic je predstavil novi načrt, kako namerava vojska spodbujati kadrovanje in se bojevati proti kadrovski suši. Zagotoviti bodo skušali, da so vsi notranji postopki pri kadrovanju čimkrajši, da se postopke zaposlitve prepolovi na 45 dni. Razmišljajo, da bi omogočili vstop v vojsko vsem polnoletnim, četudi nimajo končane srednje šole, in jim kasneje pomagati pri došolanju. 

Štipendiranje in omogočanje dostopa do dodatnih kompetenc vidijo kot pomemben steber kadrovanja.
Da bi kadre obdržali v vojski, bodo spremenili način nagrajevanja. »Dejstvo je, da kandidate pridobivamo s trga in temu se moramo prilagajati,« pravi Šefic. 

Nameravajo urediti tudi bolj stimulativno nagrajevanje ob podpisu pogodbe in podaljšati obdobje, za katero bo mogoče skleniti pogodbo. Posebno poglavje so namenili bonitetam, z nadgradnjo obstoječih bonitet na zdravstvenem in socialnem področju bi vojsko radi naredili bolj privlačno. Tudi s pomočjo bolj aktivne stanovanjske politike bi mlade radi privabili, to je mogoče s prilagoditvami obstoječega stanovanjskega sklada. 

Priprava pilotnega projekta za varstvo otrok in spremembe pri politiki upokojevanja ter pomoč pri karierni poti, ki bo usmerjena v boljše informiranje pripadnikov vojske, da bodo lažje po 45. letu iz vojske prestopali v druge državne organe oziroma na delo zunaj državnih organov. »Razmišljamo o možnosti izplačila rent, ki bi jih pripadniki dobili ob odhodu iz sistema. In da bi specialistom omogočili, da ostanejo v sistemu tudi po napolnjenem 45. letu,« pravi Šefic.

Veliko dejavnosti je usmerjenih tudi v promocijo dela v vojski in novačenje mladih, dodaja Šefic.