Volitev v Celju niso razveljavili

Pritožbo Odprtega Celja zaradi Šrotove z Mestnim časopisom pridobljene prednosti so novi svetniki zavrnili.

Objavljeno
04. december 2018 15.06
Posodobljeno
04. december 2018 16.20
Pravljično Celje pred Narodnim domom, kjer je zasedal novi mestni svet. FOTO: Brane Piano
Celje – Na konstitutivni seji novega mestnega sveta Mestne občine Celje so svetniki zavrnili pritožbi in predlog treh predstavnikov gibanja občanov Odprto Celje na poročilo Občinske volilne komisije (OVK) Celje o izidu volitev, da naj razveljavijo izide volitev za župana in za člane mestnega sveta ter odredijo nove volitve. Trije predstavniki Odprtega Celja so to zahtevali zaradi nepoštene prednosti, ki naj bi jo Bojan Šrot pridobil z izdajo Mestnega časopisa na prvi dan volilne kampanje, ki je bil financiran iz proračuna.
 
Obe pritožbi so vložili Marjan Žvar kot predstavnik list kandidatov gibanja Odprto Celje, Sandi Sendelbah kot županski kandidat in Aleš Ilc kot kandidat za mestnega svetnika z liste, ki jo je Občinska volilna komisija zavrnila in zato lista volivcev Odprto Celje ni mogla sodelovati na volitvah v mestni svet, mestne četrti in krajevne skupnosti, Sendelbah pa je na županskih volitvah dosegel drugi rezultat za ponovno izvoljenim Bojanom Šrotom.
 
Zanje je sporno zlasti, da je Mestni časopis predstavil 15-letno obdobje Šrota in dosežke Celja v tem času, spodrsljajev pa ne, zato je javna sredstva zlorabil za lastno kampanjo, iz časopisa pa Celjani niso mogli izvedeti ničesar o drugih razmerha v Celju, zlasti pa ne o drugih kandidatih in njihovih pogledih na nedavno preteklost mesta.
 
A novi svetniki, med katerimi jih je iz Šrotove stranke Celjska županova lista (CŽL) 11 ali natanko tretjina, so na predlog mandatne komisije, ki ji je predsedoval Janko Požežnik iz CŽL, obe pritožbi zavrnili. Pritožbi Žvara in Ilca so zavrgli, ker nista bila kandidata na volitvah, pritožbi Sendelbaha pa kot neutemeljeni.

Ilc, Sendelbah in Matjaž Pen so kot predstavniki Odprtega Celja včeraj pojasnili, da so obenem že v soboto oddelku Upravnega sodišča v Celju poslali predlog za obnovo postopka, v katerem sta Občinska volilna komisija )OVK) Celje in zatem upravno sodišče zavrnila njihove kandidature za mestni svet v mestne četrti ter krajevne skupnosti. Predlagali so tudi izdajo začasne odredbe, s katero bi sodišče zadržalo konstituiranje mestnega sveta, a jim do včeraj sodišče ni ugodilo.
 
»Kot razlog za obnovo postopka navajamo neenako obravnavo volivk in volivcev na nacionalni in lokalni ravni. Volilne komisije v državi niso enako obravnavale vloženih kandidatur in so volivcem v nekaterih občinah dopuščali rabo imena liste tudi v funkciji imena predlagatelja, zaradi česar pa sta bili v Celju naši kandidaturi zavrnjeni,« so pojasnili in kot primere navedli Šoštanj, Šentjur, Dol pri Ljubljani, Renče-Vogrsko in druge.
 
Po njihovem tudi celjska OVK ni enako obravnavala vseh vloženih kandidatur, saj je nekaterim političnim strankam dopuščala rabo imena liste tudi v funkciji imena predlagatelja.
 
O bistvenem razlogu za razveljavitev volitev pa so v Odprtem Celju pojasnili, za kaj gre: »Prejem Mestnega časopisa v poštne nabiralnike vseh gospodinjstev na Celjskem na prvi dan volilne kampanje dne 19.10.2018, s čemer je aktualni župan zlorabil svojo oblastno pozicijo in občinska sredstva v svojo osebno korist in si tako kot županski kandidat na nepošten način – to je s prikrito in nedovoljeno kampanjo – ustvaril privilegiran položaj na lokalnih volitvah.«