Vožnjo v naravi bi nadzirali še lovci, ribiči in taborniki

Nevladna skupina za okoljsko in društveno zakonodajo še naprej nasprotuje vsem vožnjam vseh vozil v »prosti naravi«.

Objavljeno
25. februar 2014 18.40
ogrinec*kolesarjenje
Blaž Močnik, Tolmin
Blaž Močnik, Tolmin

Skupina, ki jo sestavljajo lovska, planinska in ribiška zveza ter zveza tabornikov, je pozdravila pripravo osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ohranjanju narave.

Kot so poudarili, se z večino predlaganih rešitev strinjajo, pri čemer je treba z zakonom po njihovem urediti tako vprašanje voženj z motornimi vozili kot kolesi.

Prepričani so, da vožnja s kolesi ne more biti obravnavana enako kot vožnja z motornimi vozili, za katere bi uvedli večje omejitve in strožje kazni.

Strinjali so se, da je treba vožnjo s kolesi urediti na način, da se prepreči konflikte med različnimi uporabniki in da se jim nameni površine, ki so že v osnovi grajene za vožnjo z vozili. Nasprotovali pa so vsakršnim vožnjam vseh oblik motornih vozil in koles v prosti naravi.

Predstavniki gorskih kolesarjev stališča nevladne skupine niso komentirali, češ da niti ne vedo, na kaj točno so mislili s pojmom prosta narava, saj zakonodaja pozna zgolj naravno okolje.

Skupina je v stališču, ki ga je posredovala ministrstvu za kmetijstvo in okolje, državo pozvala, naj poenostavi postopke za gradnjo namenskih športnih poligonov za gorske kolesarje in različna motorna vozila, kar da bi razbremenilo pritiske na ceste v naravi.

Prepričani so, da mora ministrstvo rekreacijo v naravi in njena pravila urediti v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, v sistem neposrednega nadzora pa naj vključi lovske in ribiške čuvaje, taborniške prostovoljce ter strokovno usposobljene varuhe gorske narave, ki po pooblastilu države že zdaj opravljajo določene naloge.

Kmetijski minister Dejan Židan je po hudem zgražanju nad osnutkom zakona napovedal, da bodo področje kolesarjenja v naravnem okolju uredili s posebno uredbo.

Predvidoma v začetku marca bodo oblikovali strokovno delovno skupino, ki bo dvajset let staro obstoječo uredbo, ki so jo v glavnem zgolj prepisali v osnutek zakona, pripravila na novo. Kdo vse bo sedel v skupini, še ni jasno.