Vrbinska cesta blizu hiš v Pesju in Šentlenartu

Malo verjetnosti je, da bo država spremenila predlagano traso regionalne ceste med Brežicami in Krškim.

Objavljeno
13. junij 2013 18.08
Janoš Zore, Posavje
Janoš Zore, Posavje

Brežice – V Brežicah in Krškem so podprli predlog trase bodoče regionalne ceste med krajema. Izjemi sta odseka v Pesjem in Šentlenartu, kjer se cesta povsem približa hišam.

»Celotna predvidena trasa poteka po najkrajši poti med Krškim (Jek) in Brežicami (krožišče pri Tušu). Izjema je le v delu, kjer ob vasi Pesje cesta zavije do železnice (na drugi strani tirov je 40 hiš). Če bi jo od železnice odmaknili 150 metrov, bi cesta ležala na zemljišču zaraščenem z grmovjem, tako pa bo sekala najbolj rodovitno zemljo,« je po javni obravnavi v sredo dejal predsednik krajevne skupnosti Dolenja vas Goran Udovč.

»Pobudo bomo preučili,« je dejal Tomaž Willenpart z direkcije za ceste: »A bojim se, da cesta ne more iti drugje.« Trenutna rešitev namreč združuje železniški in cestni koridor, manjša razdrobljenost kmetijskih parcel in povečuje razlivne površine Save.

Namesto skozi Šentlenart okoli zaselka

Podoben odgovor kot Udovč je prejel tudi Brežičan Boris Papac, ki je namesto 100 metrov dolgega vkopa pod zaselkom Šentlenart predlagal preusmeritev ceste čez industrijsko cono Brezina.

Projekt bi se zaradi potrebe po gradnji dodatnega nadvoza nad železnico pri HPG-ju podražil. A cesta bi se s tem ognila hišam v Šentlenartu in hkrati zavila na severno stran železnice, kjer je predvidena vzhodna obvoznica Brežic, ki bo služila tudi kot navezava vrbinske ceste na avtocesto.

Država mora uradne odgovore na pobude, ki jih sprejema do 10. julija, podati v roku 60 dni. Prostorski načrt bo predvidoma sprejet januarja, pogoji za začetek gradnje pa vzpostavljeni poleti 2016.

Če ne bo težav s financiranjem, bo investicija na osnovi idejnega projekta ovrednotena na 42 milijonov evrov zaključena leta 2019. Sredstva za projekt še niso zagotovljena, pocenitev pa je predvidena tudi z uporabo proda, ki bo izkopan ob izgradnji HE Brežice.