Z novim letom v nove prostore za urgenco

Dela v ZD Kočevje se nadaljujejo
Objavljeno
10. oktober 2018 08.00
Posodobljeno
10. oktober 2018 11.31
Nov izvajalec del bo po občinskih napovedih dela končal do izteka leta.
Foto Simona Fajfar
Kočevje – Po zapletih z izvajalcem, ki je šel v stečaj, je občina Kočevje našla rešitev za nadaljevanje obnove in dograditve Zdravstvenega doma Kočevje. V teh dneh so podpisali novo pogodbo s podjetjem Mediogradnja Inženiring, ki je prevzelo gradbišče. Naložba naj bi bila končana štiri mesece kasneje, kot so prvotno načrtovali.

Namesto letošnjega avgusta bo prvi del dograditve in obnove Zdravstvenega doma Kočevje končan konec leta, saj se je zapletlo zaradi izvajalca. Podjetje As Primus iz Cerknice, s katerim je župan Vladimir Prebilič lani maja podpisal pogodbo za 1,7 milijona evrov vredno naložbo, je šlo v stečaj, dela na gradbišču pa so se ustavila.

»Z novim izvajalcem, ki je bil pred tem podizvajalec, bomo v tem tednu podpisali pogodbo, vendar so že prevzeli gradbišče in začeli izvajati dela, kar pomeni, da so resen partner,« pravi kočevski župan Vladimir Prebilič. Vrednost naložbe naj se ne bi bistveno spremenila, ampak so z novimi cenami ostali znotraj sprejemljivih deset odstotkov odstopanj vrednosti investicije.

Tako se bo nadaljevala gradnja novega urgentnega bloka, kjer bodo v pritlični stavbi, veliki 370 kvadratnih metrov, zagotovljeni sodobni prostori s čakalnico, triažno ambulanto, prostorom za zdravnika, veliko reanimacijsko sobo, dvema kirurškima ambulantama, veliko opazovalnico za paciente in garažo za reševalna vozila. Med gradnjo se je urgenca preselila v stavbo Blagovnih rezerv, ki je poleg zdravstvenega doma in kjer delajo v nekdanjih garažah.

V kletnih prostorih ZD Kočevje, kjer so bile poleg urgence še tehnična služba, metadonska ambulanta, patronažna služba in zdravstveno-vzgojni center, pa potekajo temeljita obnovitvena dela. V sklopu tega dela naložbe pa bodo uredili tudi parkirišče za zaposlene s 50 parkirnimi mesti in nujno potrebni helidrom.

Ko bo končan prvi del obnove in dograditev prostorov za urgenco, pa bodo nadaljevali obnovo drugih kletnih prostorov. V ZD Kočevje nujno potrebujejo dodatne prostore zaradi odprtja dveh centrov za duševno zdravje za odrasle in za otroke ter mladostnike, ki naj bi začela delovati z novim letom. Dodatne prostore pa bodo potrebovali tudi zaradi nadgradnje preventivnih programov, ki jih v Kočevju že imajo.

Nedavna raziskava Inštituta za varovanje zdravja je namreč pokazala, da je zdravje okoli 17.600 prebivalcev, za katere skrbijo v ZD Kočevje, v številnih kazalnikih daleč pod slovenskim povprečjem oziroma je zdravje ljudi na okoli 650 kvadratnih kilometrih slabo. »Kazalniki zdravja – tako telesni kot duševni – v občini Kočevje so skrb vzbujajoči,« pravi Polona Vidič Hudobivnik, direktorica ZD Kočevje, ki si veliko obeta od novih programov. Samo s centroma za duševno zdravje bo ZD Kočevje, v katerem je zdaj 82 zaposlenih, dobil 34 novih zaposlenih, od tega 20 takoj na začetku.

Zato sta čimprejšnja obnova in dograditev ZD Kočevje pomembni, pravi Vidič Hudobivnikova, saj bodo v nekdanjih prostorih urgence izvajali nove projekte, obenem pa bodo potrebovali še druge prostore. Centra za duševno zdravje, ki bosta trajna pridobitev za to območje, bosta pokrivala ne samo kočevsko-ribniško območje, ampak tudi Črnomelj in Metliko.