Za 28 novih zaposlitev bo treba več kot pol milijona evrov

Po zakonu o prijavi prebivališča se bo država proti zlorabam in fiktivnim naslovom »borila« z novimi kadri na MNZ, upravnih enotah in upravnem sodišču.
Fotografija: Zakon o prijavi prebivališč poleg reda na področje fiktivnih prijav prinaša tudi 28 novih zaposlitev. Foto: Blažž Samec/Delo
Odpri galerijo
Zakon o prijavi prebivališč poleg reda na področje fiktivnih prijav prinaša tudi 28 novih zaposlitev. Foto: Blažž Samec/Delo

Ljubljana – Ministrstvo za notranje zadeve načrtuje dve novi zaposlitvi, še 21 delovnih mest bodo za javne uslužbence odprli na upravnih enotah, pet pa na upravnem sodišču - vseh 28 dodatnih kadrovskih moči država predvideva zaradi sprememb, ki jih prinaša zakon o prijavi prebivališča. Za njihove bruto plače ter regres bo moral poračun zagotoviti prek pol milijona evrov.

Zakon, ki gre po medresorski uskladitvi v kratkem v vladno, nato pa po skrajšanem postopku še v državnozborsko obravnavo, naj bi uredil problematiko prijav fiktivnih prebivališč, ko je na enem naslovu prijavljenih tudi več sto ljudi. Spomnimo: ta so se med drugim razpasla tudi zaradi kadrovske podhranjenosti upravnih enot in zaradi dolgotrajnih ter zapletenih postopkov nadzora, kot so se branili na eni najbolj »problematičnih« - to je na UE Maribor.


Več dela zahteva več zaposlitev
Ker je glede na novosti zakona, ki med drugim ponovno uvaja krajevno pristojnost pri prijavi prebivališča, površinske standarde (v stanovanju z največ 60 kvadratnimi metri je minimalna površina na osebo denimo šest kvadratnih metrov) ter na novo ureja postopke prijave prebivališča otroka in obveznosti prijave začasnega prebivališča za tujce, pričakovati tudi več postopkov, v katerih bodo upravne enote v vlogi prvostopenjskega, ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) pa v vlogi drugostopenjskega organa, so v zakonski noveli predvideli tudi nove zaposlitve.


Dve zaposlitvi na MNZ


MNZ bo tako za »dodatni strokovni nadzor na področju prijave prebivališča, analitično spremljanje izboljševanja stanja, sprotno odkrivanje morebitnih novih oblik zlorab in hitrejše oblikovanje dodatnih ukrepov za njihovo preprečevanje«, kot so zapisali v obrazložitev k zakonu, na novo zaposlilo višjega svetovalca in podsekretarja oziroma sekretarja. Za njuno letno bruto plačo in regres bo treba zagotoviti dobrih 60.700 evrov, še enkrat toliko oziroma 65 tisočakov pa za tehnično izvedbo.


Še 21 novih moči na upravnih enotah


Upravne enote bodo glede na povečano število ugotovitvenih postopkov potrebovale 21 novih zaposlitev. Te so nujne tudi zato, so še zapisali v gradivu za obravnavo na vladi, ker so pri strokovnih nadzorih upravnih enot ugotovili, da te »zaradi kadrovske problematike pogosto že zdaj ne morejo v predpisanih rokih reševati ugotovitvenih postopkov, hkrati pa kot prekrškovni organi v teh postopkih ne odločajo v obsegu, ki bi lahko zagotovil učinkovito izvajanje prekrškovnih določb že veljavnega zakona«.Poleg tega bodo upravne enote po novem preverjale tudi posamične domnevno nepravilne oziroma fiktivne prijave prebivališč, kar bo začasno precej povečalo obseg dela upravnih enot. Prednostno bodo dodatnih 21 javnih uslužbencev, od teh trinajst referentov in osem svetovalcev, zaposlile upravne enote v urbanih, industrijskih in univerzitetnih središčih z veliko poseljenostjo in kjer je tudi sedež večjega števila vzgojno izobraževalnih ustanov, podjetij oziroma gospodarskih družb. Finančne posledice 21 zaposlitev so ocenjene na nekaj manj kot 370 tisočakov.Upravno sodišče ocenjuje, da bo treba zaradi povečanega števila upravnih sporov, ki jih bodo prinesle zakonske spremembe, nujno zaposliti pet višjih pravosodnih svetovalcev; njihova bruto letna plača in regres znašajo dobrih 133 tisočakov.

Skupna ocena finančnih posledic sprememb zakona o prijavi prebivališča znaša tako skoraj 630.000 evrov. V proračunu je zagotovljenih dobrih 125 tisočakov za porabo MNZ, medtem ko bo treba skoraj 370 tisočakov za upravne enote in 134.000 evrov za upravno sodišče zagotoviti s prerazporeditvami znotraj finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.

Komentarji: