Za nujne naložbe še nimajo denarja

Slovenjgraška bolnišnica zanje v prihodnjih petih letih potrebuje najmanj 50 milijonov evrov. 

Objavljeno
17. september 2019 19.00
Posodobljeno
17. september 2019 19.35
Dotrajan kirurški blok. FOTO: Tadej Regent
Slovenj Gradec – Koroška regijska bolnišnica je v strateškem razvojnem programu opredelila strokovni razvoj in naložbe do leta 2023, brez katerih se ne bo mogla razvijati. Skupaj jih je za več kot 50 milijonov evrov. Denarja zanje še ni.  

»Najpomembnejši naložbi sta nadomestni gradnji na lokaciji kloštra in kirurškega bloka, nakup dveh aparatov; najprej angiografskega aparata, nato še SPET CT aparata ter naložba v robotizacijo na področju transporta,« je povedal direktor bolnišnice Janez Lavre.

Novogradnja bi bolnišnici zagotovila 11 tisoč kvadratnih metrov površin, ki jih zaradi prostorske stiske, s katero se je osebno seznanil tudi minister za zdravje med zadnjim obiskom na Koroškem, nujno potrebuje.

Po sprejetju strateškega razvojnega načrta bodo v ustanovi pripravili še akcijski načrt, v katerem bodo podrobno opredelili, kako bodo zastavljene cilje dosegli, pri čemer ne vedo, koliko denarja bodo imeli na razpolago.

Strokovna direktorica Jana Makuc: »Zastavili smo si pet strateških ciljev. Z vidika stroke sta najpomembnejša strokovni razvoj in področji kakovosti in varnosti.«  Krepili bodo področja, na katerih bolnišnica slovi ne le v regiji, pač pa tudi izven nje, na nacionalnem in celo mednarodnem nivoju. To je področje urologije, center za zdravljenje Fabryjeve bolezni in zdravljenje morbidne debelosti.     

image
INFOGRAFIKA: Delo

 

Potrebujejo več zdravnikov 


V slovenjgraški bolnišnici, ki trenutno zaposluje 106 zdravnikov specialistov, bi lahko takoj dobilo službo šest internistov, prav toliko specialistov urgetne medicine, po dva ortopeda, kirurga in pulmologa, potrebovali bi tudi nefrologa in gastroenterologa. Vodstvo bolnišnice je prepričano, da utegne strateški razvojni program, pa tudi prijetno in stimulativno delovno okolje prepričati še kakšnega kolega zdravnika, da se zaposli pri njih. 

Bolnišnica je ob polletju poslovala z izgubo v višini 418 tisoč evrov, čeprav je po noveliranem sanacijskem programu ni predvidela. Izguba je nastala zaradi neizvedenega ambulantnega programa na področjih urologije, ortopedije in radiologije. 

Po novem bodo imeli v bolnišnici dva oddelka več. Osamosvojila sta se oddelka nevrologije in ortopedije. Poleg organizacijskih je tudi nekaj kadrovskih sprememb: Tina Vetter ni več pomočnica direktorja za zdravstveno in babiško nego in oskrbo. Na njeno mesto je kot vršilec dolžnosti imenovan Bojan Krznar. Nova je tudi vršilka dolžnosti oddelka za pediatrijo. Dosedanjo predstojnico Katarino Rednak Paradiž, ki je odšla v zdravstveni dom Velenje, je zamenjala Anita Kušej Jošt.