Za odstrel 83 medvedov in pet volkov

Populacija je stabilna in ostaja na podobni ravni kot leta 2007. V Sloveniji živi od 394 do 475 medvedov.

Objavljeno
21. avgust 2014 21.09
Visoko - Kurescek, 2.7.2014, na Visokem imajo novo domaco zival - Medveda. Foto: Marko Feist
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica

Ljubljana – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje do 19. septembra zbira pripombe in predloge za novi pravilnik o odvzemu medveda in volka iz narave. Strokovni svet predlaga odstrel 83 medvedov in petih oziroma treh odraslih volkov; zavod za varstvo narave bi pogojno dovolil odstrel dveh.

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je predlagal, da bi minister za obdobje od 1. oktobra 2014 do 30. septembra 2015 dovolil odstrel 80 medvedov v osrednjem in robnem življenjskem prostoru medveda, torej toliko kot v obdobju zdaj veljavnega pravilnika, ko je bilo tudi dejansko toliko osebkov odstreljenih, in še štiri medvede v območjih izjemne prisotnosti, v lovskoupravljavskih območjih Zasavje, Novo mesto in Posavje ter v triglavskem lovskoupravljavskem območju, če bi se tod ponavljali škodni dogodki. Na ZGS ocenjujejo, da bo iz narave na drugačen način, denimo zaradi povozov, izvzetih še 20 medvedov.

Kot je za Delo povedal Miha Krofel z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, podatki monitoringa kažejo, da je populacija stabilna in ostaja na podobni ravni kot leta 2007, ko je bila s pomočjo genetske analize ocenjena na 394 do 475 osebkov.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZVN), ki izda mnenje o strokovnem predlogu, se strinja z odstrelom 80 medvedov, vendar naj bi bili v to kvoto všteti tudi tisti štirje, ki jih ZGS predlaga za odstrel na območjih, kjer je medved izjemoma prisoten. Na zavodu menijo, da je zanj pač treba spoštovati veljavno strategijo. Ker pa je bila sprejeta leta 2002, bi jo bilo treba prenoviti in na novo opredeliti prostorsko pojavljanje medvedov. Strokovna komisija za podporo pri načrtovanju upravljanja velikih zveri pa ministru predlaga odstrel 80 plus tri medvede.

Razvita samoregulacija

Zadnja ocena za število volkov v Sloveniji je iz leta 2012 in je bila 46 osebkov pred odstrelom in 34 po odstrelu. Zadnje leto monitoringa volkov ni bilo, tako da natančne ocene ni, predlogi za odstrel pa temeljijo na oceni, da je stanje populacije ugodno. Lani dovoljenega odstrela volkov ni bilo, po izredni odločbi je bila odstreljena ena stara volkulja, ZGS pa je letos predlagal odstrel osmih volkov pod določenimi pogoji, ZVN pa se pogojno strinja z odstrelom dveh živali, če ZGS dodatno pojasni, kako bo ta ukrep vplival na zmanjšanje ilegalnega odstrela. Strokovna komisija pa ministru predlaga odstrel petih osebkov, če bi bili odstreljeni več kot trije odrasli volkovi, bi se nadaljnji odstrel takoj prenehal.

Znanstveniki v projektu SloWolf so ugotovili, da imajo tropi volkov razvit sistem samoregulacije, kljub temu pa Krofel meni, da je v sedanjih okoliščinah oziroma zaradi volku nenaklonjenih posameznikov manjši zakoniti odstrel volkov smiseln. Odstreljenih pa naj bi bilo čim manj odraslih (alfa) volkov, saj njihova smrtnost najbolj pripomore k rušenju strukture tropov. »Volčji tropi so bili pri nas zaradi intenzivnega poseganja v populacijo zelo nestabilni, pretirano razpadanje tropov pa ima številne škodljive posledice, lahko tudi povečanje škode,« je opozoril Krofel.

Slowolf je sicer pokazal, da škode niso povezane s številom volkov ali odstrelom. Škode zaradi volkov so se v času trajanja projekta zmanjšale za 74 odstotkov, čeprav se je v istem obdobju število volkov verjetno celo nekoliko povečalo. Vsi, tudi ZGS, pa opozarjajo, da mora družba v akcijskem programu za volka in medveda nujno izvajati določene ukrepe za preprečevanje nastajanja škode.

Krofel je še povedal, da so v sodelovanju z ZGS in drugimi partnerji iz Slovenije in sosednjih držav začeli izvajati večji mednarodni projekt na medvedu, v okviru katerega bomo med drugim tudi ponovno ocenili število medvedov s pomočjo genetike. Za letos pa je ponovno predviden monitoring volkov, ki ga bo financiralo ministrstvo, izvajala pa biotehniška fakulteta in ZGS.